Ansættelseskontrakt og vilkår

Får du nyt job, eller sker der større ændringer i dit nuværende job, skal din arbejdsgiver lave en ansættelseskontrakt eller sørge for at den, du allerede har, bliver opdateret.


Ny lov stiller større krav til indholdet i ansættelseskontrakter fra 1. juli 2023

Den 1. juli 2023 gælder der nye regler for ansættelseskontrakter.

De nye regler stiller fx større krav til aftaler om arbejdstid – blandt andet for at undgå kontrakter, hvor du reelt skal stå til rådighed døgnet rundt uden at være garanteret arbejdstimer.

4 hurtige om den nye lov for ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår

  1. Du har ret til en ansættelseskontrakt, hvis du arbejder mere end 3 timer om ugen.
  2. Har du meget uforudsigelige arbejdstider, og er du ikke garanteret arbejdstimer? Så er der nu særlige regler, der sikrer dine rettigheder. Ring til os, hvis du vil høre mere.
  3. Er du begyndt på dit job før den 1. juli 2023? Her skal du selv bede din arbejdsgiver om en opdateret kontrakt. (Din arbejdsgiver har 8 uger, fra du beder om, til at give dig den)
  4. Bliver du opsagt, fordi du beder din arbejdsgiver om at overholde de nye regler? Så skal du kontakte os hurtigst muligt – opsigelsen kan nemlig være uberettiget, og du kan i nogle situationer have ret til en godtgørelse.

Skal vi tjekke om din kontrakt overholder den nye lov?

Så send din kontrakt til os – så gennemgår en af vores jurister den for dig.

Hvornår skal du have kontrakten, og hvad skal der stå i den?

Du skal have en skriftlig kontrakt, hvis du arbejder mere end tre timer om ugen. Og det gælder, både hvis du og din arbejdsgiver har aftalt, at du arbejder mere end tre timer om ugen, OG hvis du er ansat til færre timer, men rent faktisk ender med at arbejde mere end tre timer.

Vi anbefaler

Sørg for at få din kontrakt på plads, før du starter i dit nye job. Hvis du skifter job, så anbefaler vi også, at du får din kontrakt, inden du siger dit nuværende job op.

Men du skal være opmærksom på

  • Du har faktisk først  krav på at få kontrakten, efter at du er startet på jobbet.
  • Nogle oplysninger skal du have senest 7 dage efter jobstart - fx hvad I har aftalt om din arbejdstid, og hvad du skal have i løn.
  • Den endelige kontrakt med alle oplysningerne - fx hvad dit opsigelsesvarsel er, hvordan du er stillet under sygdom med mere - skal du have senest 30 dage efter jobstart.

Husk, at du altid kan få os til at læse din kontrakt igennem. Du skal bare sende din ansættelseskontrakt til os lige her: Tjek af ansættelseskontrakt

 


Er du funktionæransat, eller burde du måske være det?

Det er vigtigt at vide, om du er ansat som funktionær eller ej, da du som funktionær er omfattet af funktionærloven. Om du er funktionær, afhænger af den type arbejde du har, og ikke af hvordan du er aflønnet.

Du er funktionær, hvis du arbejder med funktionærarbejde i mere end halvdelen af din arbejdstid.

Her er de typiske eksempler på funktionærarbejde:

Køb, salg og kontor:butiksansatte, sælgere, ejendomsmæglere, bankansatte og receptionister 
Teknisk bistandsydelse: tekniske tegnere, reklametegnere, laboranter og maskinteknikere
Klinisk bistandsydelse:klinikassistenter, fysioterapeuter, dyrlægeassistenter og tandlæger
Ledelse:mellemledere, formænd og værkførere
 
Du skal være ansat som lønmodtager, for at være funktionær. 

Er du fx ansat som vikar gennem et vikarbureau, er du ikke i et tjenesteforhold, og vil derfor heller ikke være omfattet af funktionærloven,. Heller ikke selvom du er ansat til typisk funktionærarbejde som ovenstående.

Er du ansat på timeløn, kan du godt være funktionæransat, og omvendt er det ikke sikkert, du er funktionær, selvom du er fast månedslønnet. 
 
Er du stadig i tvivl om, om du er funktionær, så ring meget gerne til os.


Tidsbegrænset ansættelse

Er du tidsbegrænset ansat, er du ansat til en bestemt dato eller til en bestemt opgave er løst. Du kan også være ansat indtil en langtidssygemeldt eller en barslende kommer tilbage.

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, skal du som udgangspunkt have samme løn- og ansættelsesvilkår, som dine fastansatte kolleger.

Må kontrakten forlænges?

Ja, så længe der er objektive grunde må arbejdsgiver forlænge din kontrakt. Det kan fx være nye barselsvikariater og sygdom mv.

Læs mere om dine rettigheder som vikar.

Vidste du?

  • En kontrakt og et ansættelsesbevis er nøjagtigt det samme.
  • Der ikke er noget krav om, at din kontrakt skal være underskrevet? Har du fået den udleveret og/eller arbejder du efter kontrakten, så er den allerede gældende. 
  • Din ansættelseskontrakt må gerne være på engelsk, hvis det er hovedsproget på din arbejdsplads.

Hent en standard-ansættelseskontrakt

Vi har gjort det nemt for dig. Har du brug for en standardskabelon til en ansættelseskontrakt, kan du downloade skabelonen herunder. 


Vi tjekker din kontrakt for dig

Har du fået en ny kontrakt, eller vil du bare gerne have tjekket den, du allerede har? Så send den til os – så gennemgår vi den for dig.

 

Stress- og trivselssamtale

Som medlem af Krifa Fagforening kan du booke en  samtale med vores erfarne rådgivere. I en personlig samtale kan vi sammen kigge ind bag dine aktuelle udfordringer og finde frem til de løsninger, der bedst hjælper dig med at håndtere stress og mistrivsel.