Vikar

Vi arbejder for og værner om din trivsel, uanset hvad du beskæftiger dig med. Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, eller er du udsendt via et vikarbureau? Eller overvejer du det? Så læs mere her.Hvad er en vikar

Ordet ”vikar” bruges i mange sammenhænge, og dækker en situation hvor du ikke er ansat på faste ansættelsesvilkår.

Du kan være ansat i en virksomhed i en bestemt periode, eller ansat i et vikarbureau og derigennem udsendt til at arbejde i en virksomhed.


Ansat i tidsbegrænset stilling i en virksomhed

At være ansat i en tidsbegrænset stilling i en virksomhed er næsten det samme som at være fastansat, forskellen er blot at du kender datoen for din sidste arbejdsdag på forhånd.

Du kan være tidsbegrænset ansat på forskellige måder:

Datobestemt

Er du ansat til en bestemt dato så betyder det, at du har sidste arbejdsdag i virksomheden på den aftalte dato. Datoen skal være skrevet ind i din kontrakt.

Opgavebestemt

Er du i stedet ansat indtil en bestemt opgave er løst, så har du sidste arbejdsdag når opgaven er løst. I din kontrakt bør der være angivet hvad opgaven går ud på, og gerne et forventeligt tidspunkt for ophør, så du nogenlunde ved hvor længe ansættelsen forventes at vare.

Begivenhedsbestemt

Er du ansat indtil en bestemt begivenhed sker, betyder det at du er ansat indtil eksempelvis en langtidssygemeldt medarbejder bliver rask, eller en medarbejder på barsel vender tilbage og genoptager arbejdet. Er der en kendt dato for medarbejderens tilbagevenden, bør det skrives ind i din kontrakt.

Ønsker enten du eller virksomheden at ansættelsen skal stoppe før det aftalte tidspunkt, skal stillingen opsiges med det opsigelsesvarsel der er aftalt i kontrakten.

Godt at vide!

Som ansat i en tidsbegrænset stilling er du sikret samme løn- og ansættelsesvilkår som virksomhedens fastansatte medarbejdere i samme type stilling.
Det betyder blandt andet at du skal have den samme løn, har ret til pension, feriefridage mv.
Vær opmærksom på, at du ofte skal have været ansat i en periode, typisk 9 måneder, før du har ret til pension, feriefridage, løn under barsel med videre. Dette krav gælder dog for alle medarbejdere.

Kan virksomheden forlænge din tidsbegrænsede ansættelse?

- Ja, hvis der er objektive årsager til at tilbyde dig forlængelse, så må arbejdsgiver gerne gøre det.
Objektive årsager kan for eksempel være et nyt barselsvikariat, en ny langtidssygemeldt medarbejder, eller en opgave der tager længere tid end forventet at løse.

Alle andre årsager er ikke objektive, hvilket betyder, at din ansættelse ikke kan forlænges flere gange, og dermed kan anse dig for fastansat.
Sker det for dig? Så kontakt os for konkret vejledning om hvordan du skal forholde dig.


Udsendt fra vikarbureau til at arbejde i en virksomhed

Vikarbureauet skal sikre, at dine arbejdsvilkår mindst svarer til de samme vilkår, som de ansatte i brugervirksomheden du er udsendt til. Det gælder følgende vilkår:

 • Arbejdstidens længde
 • Overarbejde
 • Pauser
 • Hvileperioder
 • Natarbejde
 • Ferie og feriefridage
 • Helligdage
 • Løn, herunder tillæg og pension

Vilkårene skal ikke opfyldes punkt for punkt, så længe du samlet set har de samme vilkår som de fastansatte i lignende stillinger i virksomheden. Får du eksempelvis en højere timeløn end de andre ansatte, kan vikarbureauet godt betale mindre i pension.

Listen ovenfor er en udtømmende liste. Det betyder at alle andre vilkår som ikke er på listen, for eksempel opsigelsesvarsel, skal aftales med vikarbureauet.

Som vikar har du ofte ikke krav på at få et ansættelsesbevis, men ifølge vikarloven har du ret til at få oplyst, hvilke regler der gælder for dig i forhold til de ansættelsesvilkår, som er nævnt ovenfor. Det er vikarbureauets opgave at oplyse dig om ansættelsesvilkårene.

Hvis vikarbureauet har tegnet en overenskomst, er du omfattet af den, mens du er udsendt til en arbejdsplads. Det gælder også ansættelsesvilkår, som ikke er nævnt ovenfor. Hvis vikarbureauet ikke har en overenskomst, er du omfattet af vikarloven.

Godt at vide!

 • selv om du udfører funktionærarbejde, er du ikke omfattet af funktionærloven, da der ikke er et tjenesteforhold mellem dig og arbejdspladsen
 • hvis der er en ledig stilling i virksomheden skal arbejdsgiver oplyse dig om den
 • vikarbureauet har pligt til at oplyse om hvilke vilkår der gælder i brugervirksomheden
Den virksomhed du er udsendt til skal sikre, at du har samme adgang som virksomhedens egne ansatte, til fælles faciliteter og goder. Det kan være kantine, massageordning, frugtordning, adgang til motionsrum, børnepasnings- og transportordninger.

Trives du med dine kolleger?

Få inspiration og viden til at udvikle dit arbejdsliv