To studerende på et bibliotek

Gå ikke glip af 14.000 kr. pr. måned

Som nyuddannet har du en genvej til dagpengene. Du skal blot huske at melde dig ind i a-kassen som nyuddannet senest 14 dage efter, at din uddannelse er slut. Det gælder, uanset om du fx har et job på hånden, skal på barsel eller skal søge om dagpenge.

Nyuddannet? Få ret til dagpenge

Normalt skal du være medlem af en a-kasse i mindst et år for at få ret til dagpenge.

Som nyuddannet har du dog en genvej, der giver dig ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse.

Du kan benytte dig af genvejen, hvis du og din uddannelse opfylder betingelserne:

  • Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start og senest 14. dage efter, at du har færdiggjort din uddannelse.
  • Din uddannelse skal være en offentligt anerkendt erhvervs – eller videregående uddannelse, der har varet mindst 18. måneder (3 semestre). 
  • Du skal opfylde et sprog- eller tilknytningskrav.

Alt, du skal gøre er at melde dig ind i a-kassen som nyuddannet senest 14. dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. 

Vi anbefaler også, at du gør det, selvom du ikke skal have dagpenge nu. På den måde sikrer du dig nemlig retten til at få dagpenge, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt.

Meld dig ind i Krifas a-kasse med det samme

Husk, at hvis du har brug for dagpenge, skal du ud - over din indmeldelse i a-kassen - også skal tilmelde dig jobcentret som ledig. 

Har du brug for hjælp, sidder vi klar på 7227 7227 alle hverdage 8-18.

Hvor meget kan du få i dagpenge som nyuddannet?

Hvor meget du kan få i dagpenge som nyuddannet, afhænger af din alder og af, om du har børn.

Hvis du er under 30 år

De første tre måneder, du er ledig   14.557 kr. hver måned
Når du har været ledig i tre måneder  9.700 kr. hver måned

Hvis du er over 30 år

De første tre måneder, du er ledig 14.557 kr. hver måned 
Når du har været ledig i tre måneder 12.253 kr. hver måned

Hvis du er forsørger

Du får 16.694 kr. hver måned 

Hvornår er din uddannelse færdig

Din uddannelse er færdig, når alle dine karaktere er givet, og al studieaktivitet er ophørt. Deltagelse i undervisning, eksamen, forsvar af opgave og lignende bliver betragtet som studieaktivitet.

Her får du et overblik over eksamensformer og hvornår du i a-kassen betragtes som færdiguddannet:

Hvis din sidste eksamen er… Så er din uddannelse færdig, når…
… en hovedopgave eller speciale … du har modtaget din godkendelse fra censor og vejleder. Hvis dit uddannelsessted udsteder forhåndsgodkendelser, kan du bruge datoen her fra.
… mundtlig eksamen … din karakter er givet
… skriftlig opgave med mundtligt forsvar … du har forsvaret din skriftlige opgave og din karakter er givet

Lad os hjælpe dig

Som ny på arbejdsmarkedet er der mange udfordringer og spørgsmål, og derfor er det en god ide også vælge vores fagforening. Med fagforeningen som sparringspartner får du juridiske ekspertise og masser af tilbud, der kan udvikle dig både personligt og i dit arbejdsliv. Du kan fx få tjekket din første ansættelseskontrakt og få karriererådgivning.

Læs mere om de vores fagforening.