Forside/ FAQ: Få svar på dine spørgsmål om Corona-virus
Forside/ FAQ: Få svar på dine spørgsmål om Corona-virus

Arbejdslivet under Corona

Få svar på dine spørgsmål om dit arbejdsliv under Corona-virus.

Denne side er opdateret den 24. februar 2021 kl.13.45Genåbning

Genåbning

Myndighederne har den 24. februar 2021 meddelt, at følgende områder bliver åbnet fra den 1. marts 2021:

 • Detailhandlen: butikker under 5000 m2 - gælder dog ikke butikker, der ligger i et storcenter. Butikker over 5000 m2 vil få mulighed for at åbne ved forudgående tidsbestilling.
 • Idræt og kultur: udendørs idræts og foreningsaktiviteter med op til 25 personer. Dog med krav om en negativ coronatest
 • Skoler: I udvalgte kommuner i Vest- og Nordjylland kan afgangseleverne i grundskoler, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser vende tilbage hver anden uge. Dog med krav om en negativ coronatest.
 • Særligt for Bornholm:  På Bornholm sker der en større genåbning af skolerne samt de liberale serviceerhverv som fx frisører. 

Hvis du arbejder inden for et af ovenstående områder, skal du altså i udgangspunktet møde på arbejde mandag morgen. Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som kan være relevante for dig fx:

 • Hvordan du skal forholde til værnemidler og test - se afsnittet 'Test, værnemidler og vaccine'.
 • Hvordan du er stillet, hvis du er i risikogruppen  - se afsnittet 'Hjemmearbejde'.

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, er du altid meget velkommen til at ringe til os. Så klæder vi dig godt på til genåbningen.

Landsdækkende nedlukning fra december

Landsdækkende nedlukning fra den 9. december 2020

Myndighedernes nedlukning af Danmark er forløbigt blevet forlænget til 5. april 2021, men samtidig begynder restriktionerne at blive ophævet. Hvad det betyder for dig, kan du følge med i i afsnittet 'Genåbning'.

Hvis restriktionerne inden for din branche endnu ikke er ophævet, kan du fortsat finde svar på, hvordan du er stillet nedenfor.

Det betyder nedlukningen

Hvis din arbejdsplads er tvangslukket, er der risiko for, at du bliver sendt hjem i den tvangslukkede periode.

Din arbejdsgiver vil kunne søge om lønkompensation i lukningsperioden.  

Hvis du alligevel bliver sagt op eller sat ned i tid, kan du læse, hvordan du skal forholde dig i afsnittet ’Mit arbejdsplads er tvangslukket. Hvordan skal jeg forholde mig?’ 

Derudover betyder den delvise nedlukning: 

Offentligt arbejdsgiver opfordres til at sende medarbejdere, der ikke har en kritisk arbejdsfunktion, hjem.  

Private arbejdsgiver bliver ligeledes kraftigt opfordret til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde, gør det. 

Skal du arbejde hjemme det næste stykke tid, kan du få inspiration til hjemmekontoret her

Vi anbefaler, at du lader din arbejdsgiver tage initiativ til hjemsendelsen fremfor at udeblive, da det ellers kan få konsekvenser for din ansættelse.

Skal jeg fortsat møde på arbejde, hvis min arbejdsgiver ikke sender mig hjem? 

Ja, det skal du som udgangspunkt, for at du ikke misligholder dit ansættelsesforhold. Det kan nemlig i sidste ende give din arbejdsgiver ret til at bortvise dig. 

Tal med din arbejdsgiver om, hvordan I sammen har mulighed for at efterleve myndighedernes anbefalinger, og ring til os på 7227 7227, hvis du ikke mener, at din arbejdsgiver efterlever anbefalingerne.

Min arbejdsplads er tvangslukket. Hvordan skal jeg forholde mig?  

Arbejder du fx på en café, restaurant eller i detailhandlen? Så er din branche i udgangspunktet omfattet af hjælpepakkerne, herunder lønkompensation. Det betyder, at din arbejdsgiver har mulighed for at få dækket faste omkostninger og lønudgifter i den periode, hvor virksomheden er tvangslukket og ingen omsætning har.  

Du kan læse mere om lønkompensation i afsnittet 'Hjælpepakker'. 

Bliver du alligevel opsagt eller sat ned i tid? Så er det særligt vigtigt, at dit opsigelsesvarsel bliver overholdt – ellers kan det gå ud over dine dagpenge. 

Ved du ikke, om du har et varsel eller hvor langt det er, skal du tjekke din ansættelseskontrakt. Her finder du det. Find det under opsigelsesvarsel. Er du omfattet af en overenskomst, vil varslet fremgå der.  
 
Er du i tvivl, om du skal søge om dagpenge? Så anbefaler vi, at du tilmelder dig jobnet.dk uden ydelse, indtil det er afklaret, om din arbejdsgiver skal have lønkompensation. 

Hjælpepakker

Ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling gælder fra  mandag den 14. september 2020 til udgangen af  2021.

Du får:

 • En højere sats under arbejdsfordelingen, hvis du har ret til højest dagpenge-sats. Højeste dagpenge-sats er 19322,00 kr. om måneden og med forslaget bliver beløbet hævet til 23.000 kr. om måneden. Hvis din sats er lavere end de 19322,00 kr., får du din normale sats under arbejdsfordelingen. Du skal være opmærksom, at arbejdstimer og g-dage bliver modregnet, inden vi udbetaler dine dagpenge.
 • 3 G-dage (arbejdsgivergodgørelse) om måneden. G-dag er en godtgørelse, din arbejdsgiver udbetaler direkte til dig.

Derudover giver loven også mulighed for:

 • At du ikke bruger af din ret til dagpenge i den periode, hvor du er på arbejdsfordeling.
 • At du kan få dagpenge under arbejdsfordelingen, selv om du endnu ikke er medlem af en a-kasse eller du endnu ikke har mindst et års medlemskab. Det forudsætter, at du betaler 3 måneders kontingent pr. måned, mens du er på arbejdsfordeling.
 • Lempede krav til rådighed for hele perioden. Du skal være tilmeldt Jobcentret, men du skal ikke være jobsøgende.

Hvis du bliver omfattet af ordningen, er det din arbejdsgiver og dit lokale jobcenter, der orienterer dig. 

Ingen sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021 

Arbejdsmarkeds parter har  midlertidigt at forlænge rette til sygedagpenge med tre måneder og sygedagpenge-modtagere vil derfor tidligst kunne overgå til jobafklaringsforløb den 1. maj 2021.  

Du kan få forlænget din periode med sygedagpenge med tre måneder, hvis:

 • du når revurderingstidspunktet i perioden fra den 31. oktober 2020 til og med 30. april 2021, eller  
 • den nuværende forlængelse ophører og udbetalingen ikke kan forlænges efter de almindelige regler – ophøret skal også ske i perioden fra den 31. oktober 2020 til og med 30. april 2021. 

Til ansatte på barer, restauranter og caféer 

Sundhedsmyndighederne har på baggrund af stigende smittetal vurderet, at det er nødvendigt at begrænse åbningstiden for barer, restauranter og caféer m.v.  

For dig, der arbejder inden for denne branche, kan det derfor betyde mindre arbejde end normalt. 

Regeringen og dens samarbejdspartier har derfor lavet en aftale, der giver arbejdsgivere et alternativ til at fyre sine medarbejdere.  

Med den nye aftale kan virksomheder med begrænset åbningstid bruge den midlertidige arbejdsfordeling, som du kan læse mere om i afsnittet ’Ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling’.  

Hvad er lønkompensation og er jeg omfattet? 

Myndighederne meddelte den 16. december 2020, at de tre store hjælpepakker fra foråret bliver åbnet igen og kan søges, så længe Danmark er lukket ned. Det er især hjælpepakken om lønkompensation, der direkte har en betydning for dig, der er ansat som lønmodtager. 

Formålet med lønkompensationsordningen er at give arbejdsgiver et alternativ til at fyre sine medarbejdere. 
 
Lønkompensations-ordningen betyder, at virksomheder, der står over for at skulle fyre minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, kan søge om lønkompensation. 
 
Lønkompensationen udgør op til 30.000 kr. per måned per fuldtidsansat, dog maks. 75 procent for funktionærer og 90 procent for ikke-funktionærer.  

Som en del af aftalen om lønkompensation, skal du selv bidrag med en feriedag per måned, du er hjemsendt. Har du ingen optjent ferie, kan du bruge afspadsering eller holde fri for egen regning. Du vil tidligst skulle bidrage med den ene dag, når du har været hjemsendt i mindst 21 dage, og du vil makismalt skulle bidrage med 5 dage.

Elever er fritaget for at bidrage med feriedage.

 
Og hvad betyder alt det så for dig?  
 
Hvis din arbejdsgiver opfylder betingelserne for at søge om lønkompensation, vil du: 

 • være sikret din løn i nedluknings-perioden 
 • skulle holde fri i hele perioden. Du må altså ikke arbejde i nedluknings-perioden 
 • kunne holde ferie, som du allerede har aftalt med din arbejdsplads inden den 9. december 2020. Din arbejdsplads må altså ikke tvinge dig til at holde mere ferie, end du allerede har planlagt. Ferien skal nemlig varsles en måned inden, når det ikke er din sommerferie. 
 • skulle bidrage med en feriedag/afspadsering/fri for egen regning, når du har været hjemsendt i mindst 21 dage. (Gælder ikke for elever)
Vi anbefaler, at du holder kontakten med din arbejdsgiver, mens du er sendt hjem. Det er nemlig i sidste ende din arbejdsgiver, der skal fortælle dig, om du skal have løn, eller om du skal søge om dagpenge.

Test, værnemidler og vaccine

Ugentlig test for Corona

Møder du stadig fysisk ind på dit arbejde? Så opfordrer Myndighederne dig til at blive testet for Corona hver uge.  

Du skal være opmærksom på, at selv om det kun er en opfordring, har din arbejdsgiver ret til at kræve det af dig, hvis der er en saglig grund.  Det kan du læse mere om nedenfor i afsnittet ’Må min arbejdsgiver kræve mig testet’.

Må min arbejdsgiver kræve mig testet? 

Ja! 

Folketinget har nemlig den 19. november 2020 vedtaget, at arbejdsgiver frem til den 1. juli 2021 kan  pålægge sine ansatte at blive testet for Corona og få resultatet at se.

Det betyder den midlertidige lov for dig:

 • Du skal lade dig teste, hvis din arbejdsgiver har en saglig grund til at bede dig om det,
 • Din arbejdsgiver skal give dig skriftligt besked om testen og om eventuelle konsekvenser, hvis du vælger ikke at lade dig teste. En manglende test kan få betydning for din fremtidige ansættelse.
 • Testen skal i udgangspunktet foretages i din arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal du have betaling for den ekstra tid, du bruger.

Hvornår din arbejdsgiver har en tilstrækkelig saglig grund for en test, og hvilke sanktioner, der kan tages i anvendelse, beror på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Hvis du er i tvivl om den grund, din arbejdsgiver giver, så ring til os.  Som medlem af vores fagforening, kan vi nemlig hjælpe dig.

Værnemidler 

Hvis du er pålagt at bruge værnemidler (fx mundbind eller visir) for at kunne udføre dit arbejde, er det din arbejdsgiver, der skal stille værnemidlerne til rådighed og sikre, at værnemidlerne opfylder de gældende krav.  Det gælder, uanset om kravet kommer fra myndighederne eller fra din arbejdsgiver.

I det tilfælde hvor din arbejdsgiver ikke stiller værnemidler til rådighed, kan du i særlige tilfælde nægte at udføre dit arbejder ifølge Arbejdsmiljøloven. 

Nægter du at udføre dit arbejde, skal du vide:

 • Det er dig alene, der skal kunne bevise, at de manglende værnemidler udgør en sundhedsmæssig fare.
 • Du kan risikere at blive bortvist.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis din arbejdsgiver ikke stiller påkrævede værnemidler til rådighed.

Kan jeg nægte at bruge værnemidler? 

I udgangspunktet nej. 

Hvis din arbejdsgiver beder dig bruge værnemidler - fx fordi det bliver påbudt af Folketinget, som vi ser lige nu i den kollektive trafik - skal du gøre det.  

Kravet om værnemidler kan dog i nogle få situationer afviges, fx hvis du har svært ved at trækket vejret. Hvis du ønsker at blive fritaget for at benytte værnemidler, er vores råd, at du går i dialog med din arbejdsgiver.

Myndighederne kræver ikke, at du kan dokumentere, at du har helbredsmæssige årsager til ikke at benytte værnemidler. Vi anbefaler dog, at du sikrer dig, at du kan dokumentere årsagen overfor din arbejdsgiver fx ved at din læge skriver det i din journal.

Har du brug for hjælp til dialogen, står vi naturligvis klar til at hjælpe dig.

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret? 

På nuværende tidspunkt nej. 

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bliver vaccineret – hverken som led i ledelsesretten eller på grundlag af arbejdsmiljøloven. 

Det kan dog ikke afvises, at en manglende vaccination på den lange bange kan koste dig jobbet, hvis det betyder, at du ikke vil kunne udføre dit arbejde - fx hvis du arbejder inden for sundhedssektoren eller hvis rejseaktiviteter er en fast del af din stilling og rejsen forudsætter bevis for vaccination.

Hjemmearbejde

Få hjemmearbejde og hjemmeskole til at hænge sammen 

Det kan være en udfordring for de fleste at rumme både hjemmearbejde og hjemmeskole i en Corona-tid.  

Vi har derfor samlet 10 gode råd til dig, der kan hjælpe dig igennem nedlukningen:

 1. Forventningsafstem med din leder, dine kollegaer og din familie
 2. Strukturer dine arbejdsopgaver
 3. Vær realistisk – du kan ikke nå det, du plejer
 4. Anerkend, at dine børn savner deres venner
 5. Accepter dine børns øgede forbrug af sociale medier
 6. Tal pænt til dig selv
 7. Tag initiativet til virtuel kontakt med dine kollegaer
 8. Undgå at sammenligne dig selv med andre
 9. Vær opmærksom på dig selv og din krops signaler
 10. Tøv ikke med at bede om hjælp

Få rådene udbybet i e-bogen ’Har du også for høje forventninger til dig selv?’.

Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg arbejder hjemmefra uden at stille udstyr til rådighed?

I udgangspunktet skal din arbejdsgiver stille det nødvendige udstyr til rådighed. Det siger arbejdsmiljøloven. Men i den nuværende situation kan du være nødt til at acceptere, at ikke alt udstyr er tilgængeligt.  
 
Til gengæld skal din arbejdsgiver så også acceptere, at du måske ikke kan arbejde 100 procent som normalt.

Lav en aftale med din arbejdsgiver, om hvad der er muligt, og udvis fleksibilitet.

Gode råd til indretning af hjemmekontoret.

Hvor meget må min arbejdsgiver ændre i mine nuværende arbejdsopgaver?

Normalt er det begrænset, hvor meget din arbejdsgiver må ændre i dine arbejdsopgaver og ansvarsområder uden at varsle det med dit opsigelsesvarsel.  

Men i den nuværende situation, hvor Corona-krisen har medført store omvæltninger for de fleste virksomheder, må du som lønmodtager acceptere mere end sædvanligt, når det kommer til midlertidige ændringer af arbejdsopgaver.
 
Under force majeure-tilstande vil der være en berettiget forventning fra din arbejdsgiver om, at du i højere grad end under normalt påtager dig arbejdsopgaver, der ligger uden for din stillingsbeskrivelse.
 
Hvis du arbejder inden for det, man lige nu betegner som ”samfundsvitale arbejdspladser” og sundhedssektoren, skal du være klar til at acceptere nødvendige og saglige ændringer af arbejdsopgaver i et stort omfang.
 
Som udgangspunkt videreføres din sædvanlige løn, tillæg m.v. Kun hvis stillingen overordnet set ændres så meget, at det må betragtes som en ny stilling, kan der være ret til at ændre i lønforholdene. Hvis der er genetillæg eller lignende, som ikke længere har relevans, fordi de opgaver forsvinder, kan sådanne gene- og smudstillæg dog godt bortfalde i en periode.

Jeg tilhører en af risikogrupperne og min læge anbefaler mig at blive hjemme fra arbejde – hvordan er jeg stillet?

Hvis din læge eller anden sundhedsmyndighed vurderer, at dit helbred vil være i fare, hvis du møder fysisk ind på din arbejdsplads, fx hvis du ny opereret eller har alvorlige kroniske lidelser, skal din arbejdsgiver sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig ramme for udførelse af arbejdet. Det siger Arbejdsmiljøloven. 
  
Det kan fx være, at du kun skal arbejde hjemmefra, så du dermed undgå smittefare på arbejdspladsen.   
 
Hvis arbejdet ikke kan udføres hjemmefra, så kan du – hvis du tilhører en af risikogrupperne efter en lægefaglig vurdering - alligevel have ret til ikke at skulle møde op på arbejdspladsen og stadig har ret til din løn. Det forudsætter, at din læge eller anden sundhedsmyndighed direkte anbefaler/råder dig til at blive hjemme på grund af smitterisikoen fra enten kolleger eller kunder. 

Vurderingen af, om du - af personlige, sundhedsmæssige årsager – har ret til ikke at møde op på arbejdspladsen, kan være meget vanskelig. Vi opfordrer dig derfor til altid at kontakte os for en mere konkret vejledning, inden du evt. meddeler din arbejdsgiver, at du ikke kommer på arbejde. 
  
Hvorvidt din arbejdsgiver i en sådan situation har ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen, er uafhængigt af din ret til løn under sygdom. 
  
Generelt har alle arbejdsgivere pligt til at iagttage og efterleve de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed og Erhvervsministeriet senest har udsendt i forbindelse med den gradvise genåbning. Her kan du fx se vejledningen, som vedrører kontorarbejdspladser.

Hvis du er blevet sendt hjem eller sat ned i tid

Må min arbejdplads sætte mig ned i tid eller sende mig hjem pga. Corona-virus?? 

Ja, men det afhænger af, hvor og med hvad du arbejder.

Du skal tjekke hvad, der står om arbejdsmangel i din kontrakt eller gældende overenskomst. Mange overenskomster giver nemlig mulighed for, at din arbejdsgiver kan sende dig hjem ved arbejdsmangel.

I den situation er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at give dig løn, men du kan i stedet søge om dagpenge.

Søg om dagpenge.

Hvis du bliver sat ned i tid på grund af Corona, kan du søge om supplerende dagpenge som normalt.

Husk, at selv om der er krise på grund af Corona, må din arbejdsgiver ikke fyre dig på baggrund af din fagforening.

Må min arbejdsgiver sætte mig ned i tid og kan jeg få supplerende dagpenge?

Det må din arbejdsgiver godt, men hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du nemlig varsles af din arbejdsgiver, før du kan sættes ned i tid.
 
Find fx din ansættelseskontrakt frem. Her kan det stå, hvis du har et opsigelsesvarsel eller er omfattet af en kollektiv overenskomst, hvor det indgår.
 
I nogle tilfælde kan du få supplerende dagpenge, hvis du bliver sat ned i tid. Det kræver selvfølgelig, at du er ret til dagpenge.

Læs mere her om supplerende dagpenge.

Hvis du er i tvivl, om du har et opsigelsesvarsel, anbefaler vi, at du melder dig ledig. Så hjælper vi dig med at finde ud af det.

Meld dig ledig.

Må jeg arbejde, når jeg er sendt hjem med løn?

Du må ikke tage andet lønnet arbejde i den periode, du er sendt hjem, hvis din arbejdsgiver er eller bliver omfattet af lønkompensationsordningen. Altså den ordning, hvor arbejdsgiver får økonomisk støtte fra staten til at dække størstedelen af din løn.  

Din arbejdsgiver må til gengæld godt bede dig komme på arbejde igen, hvis der opstår behov. Og så må du naturligvis altid gerne lave frivilligt, ulønnet arbejde.  

Hvis du forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, må du gerne fortsætte. Du må bare ikke arbejde flere timer end normalt og dit bijob må ikke forhindre, at du kan møde på arbejde med dags varsel.

Hvad er arbejdsfordeling?

Arbejdsfordeling er en ordning mellem arbejdsgiver og jobcenteret, hvor din arbejdsgiver sætter din arbejdstid ned i en tidsbegrænset periode for at undgå afskedigelser.

For dig betyder ordningen, at du får løn fra din arbejdsgiver de dage/uger, hvor du arbejder og dagpenge for de dage/uger, hvor du ikke arbejder.

Når din arbejdsgiver aftaler arbejdsfordeling med jobcenteret, får a-kassen automatisk besked, men du skal huske,:

Du skal have ret til dagpenge i hele perioden, hvor du er på arbejdsfordeling.

Hvis du bliver smittet med Corona på dit arbejde

Hvad hvis jeg bliver smittet med Corona på mit arbejde?

Hvis du bliver ramt af Corona, kan det anerkendes som en arbejdsskade, hvis din sygdom skyldes dit arbejde.

Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, SOSU-assistenter, læger og portører, der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, der ikke er testet positiv for Corona-virus.

Myndighederne skal hastebehandle din sag, hvis du er alvorlig syg som følge af Corona-virus.

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en arbejdsskade.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig godt på vej.

Børn og pasning

Mit barn skal gå i skole hjemmefra - Hvad gør jeg?

Alle klassetrin fra 0. klasse og op skal hjemmeskoles til og med den 7. februar 2021. Det kan være en udfordring både for dig, der allerede arbejder hjemme fra og for dig, der ikke har mulighed for at løse dine arbejdsopgaver med en hjemmearbejdsplads.

Sådan er du stillet:

Hvis du arbejder hjemmefra

I forbindelse med, at mange lønmodtagere er blevet pålagt at arbejde hjemmefra, og i den forbindelse også har børn hjemme, vil mange kunne opleve udfordringer med arbejdseffektiviteten. 

Hvis du oplever det, er det vigtigt, at du går i dialog med din arbejdsgiver. Som udgangspunkt er det dog dit ansvar, at du finder en løsning fx ved at benytte dig af den tilbudte nødpasning. 

Har du brug for hjælp til dialogen med din arbejdsgiver, så ring til os

Hvis du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra Du har mulighed for at benytte dig af skolernes nødpasning.  

Ønsker du ikke at sende dit barn i nødpasning på grund af Corona, kan du eventuelt overveje at holde ferie eller fri for egen regning, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Hvis dit barn er syg med Corona symptomer, og du har ret til barns 1. og evt. 2. første sygedag, vil du kunne gøre brug af denne mulighed her.

Børn og pasning

Hvis dit barn skal testes for Corona, og du i den forbindelse oplever ventetid på enten en tid til test, svaret eller måske begge dele, afhænger din mulighed for at blive hjemme fra arbejde af din konkrete situation:

Hvis dit barn har symptomer Hvis du er ret til at holde fri med løn på enten barnets første sygedag eller på barnets sygedag, så har du mulighed for at bruge den dag. 

Er ventetiden på test og svar længere end det, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvilke muligheder du har for resten af dagene. Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller måske holde fri for egen regning? 
Hvis dit barn ikke har symptomer, men skal testes, fx fordi en lærer eller en klassekammerat er smittet Du har i udgangspunktet ikke krav på at kunne blive hjemme, men tal med din arbejdsgiver om dine muligheder. 

Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller holde fri for egen regning?

Hjælp til forældre, der venter på børns Corona-test 

Folketinget har den 29. september 2020 vedtaget loven om midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af Corona.  

Ordningen gælder fra 1. oktober 2020 til den 31. marts 2021. 

Opfylder du betingelserne, vil du kunne få udbetalt barselsdagpenge i op til 10 arbejdsdage per barn, hvis dit barn bliver sendt hjem på grund af et smitteudbrud på skole eller institution – uanset om barnet har symptomer eller om barnet er testet positiv for Corona. 

Ordningen gælder lønmodtagere og selvstændige, der er forældre til børn til og med 13 år.

Betingelser:
 • Du skal kunne dokumentere, at det er skolen eller institutionen, der har sendt barnet hjem 
 • Du skal have brugt barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet er smittet med Corona 
 • Du må ikke have mulighed for at arbejde hjemme
 • Du må ikke have omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges 
 • Du må ikke få udbetalt løn for fraværet eller holde ferie 

Hvis du og barnets anden forældre bor sammen, skal I begge to dokumentere, at ingen af jer har mulighed for at arbejde hjemme, og at I ikke har omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges. 

Hvad skal du selv gøre?

Du skal melde fraværet til din arbejdsgiver. 

Det er nemlig din arbejdsgiver, der skal melde dit fravær ind via Nemrefusion. Barselsdagpengene vil blive udbetalt direkte til dig. 

Gravid

Til dig, der er ansat i sundheds-, social- og ældresektoren eller i dagtilbud 0 til 6 år

Du kan i udgangspunktet ikke gå tidligere på barsel.

Men  hvis du er gravid i tredje trimester, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du omplaceres eller får mulighed for at arbejde hjemmefra for at mindske risikoen for Corona-smitte. Din arbejdsgiver skal altså være ekstra opmærksom på skærpet skåne-hensyn, hvis der er behov for det. 

Du skal tale med din læge i første omgang. Hvis din arbejdsgiver efterfølgende beder om skriftlig dokumentation, er det din arbejdsgiver, der skal betale for det.

Din arbejdsgiver skal så hjælpe dig med at ændre dine arbejdsopgaver eller give mulighed for at arbejde hjemmefra, men kun hvis det giver mening inden for dit arbejdsområde. Hvis ikke det kan lade sig gøre og der er en risiko, har du krav på fravær med løn. 

Er du i stedet  er ansat inden for andre områder end de fire nævnte, har  du ikke krav på at blive omplaceret eller arbejde hjemmefra, fordi du er bange for Corona-smitte. Men tal med din arbejdsgiver om, hvilke muligheder du har.

Husk, at du altid velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig godt på vej.

Hvis du er smittet eller skal i selvisolation

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal i selvisolation eller bliver smittet?

Du skal give din arbejdsplads besked på telefon eller mail med det samme. På grund af smittefare skal du ikke møde op. Arbejdsgiver kan kræve en lægeerklæring eller dokumentation for, at du skal i selvisolation, og den vil du kunne få fra din læge. 

Normalt har din arbejdsplads ikke ret til at vide, hvorfor du er syg – men det er anderledes med Corona-virus, fordi den nemt smitter - og derfor har betydning for arbejdsgivers ansvar og forpligtelser overfor de øvrige medarbejdere. 
  
Hvis du er selvisoleret – men ikke syg - er det ok, at din arbejdsgiver giver dig arbejdsopgaver, som du skal løse hjemmefra. Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdsgiver skal stille de fornødne arbejdsredskaber til rådighed. I den nuværende situation kan du dog være nødt til ar acceptere, at ikke alle redskaber er til rådighed. Derfor skal arbejdsgiver også acceptere, at du måske ikke kan arbejde 100 procent som sædvanligt. 

Må min arbejdsgiver sende mig hjem, fordi han er bange for, at jeg smitter?

Ja, det må din arbejdsgiver som udgangspunkt godt.  

En arbejdsgiver har en forpligtelse også at beskytte dine kolleger mod at blive smittet.  

Hvis du bliver sendt hjem, skal din arbejdsgiver udbetale løn eller evt. sygedagpenge de første 30 dage, du ikke er på arbejde.

Hvad sker der, hvis min kollega er smittet?

Hvis en kollega er smittet, bør arbejdsgiveren sikre, at de andre ansatte ikke udsættes for smittefare. Det er fx i orden, at arbejdspladsen ændrer de fysiske rammer. Her skal du også udvise fleksibilitet og skal som udgangspunkt kunne acceptere mere end normalt i den specielle situation.  

Kan jeg blive hjemme, fordi jeg er bange for at blive smittet?

I udgangspunktet nej, men tal med din arbejdsgiver i denne specielle situation. Juridisk set har du nemlig ikke lov til at blive væk fra arbejde, fordi du er bekymret for at blive smittet.

Er du bange for at blive smittet, og har du et særligt sårbart helbred, så tal med din arbejdsgiver, om der er mulighed for, at du arbejder hjemmefra eller løser andre opgaver den næste tid.

Jeg skal i selvisolation if. udenlandsrejse – får jeg min normale løn?

Ja, det vil du som udgangspunkt få. Har du besøgt nogle af de områder, Udenrigsministeriet fraråder rejser til, står du dog i en anden situation.

Det afgørende for lønspørgsmålet under selvisolationen er, hvem der har bedt dig om det. Hvis det er myndighederne eller en læge, vil det være en ”sygdomslignende situation”, hvor arbejdsgiver skal betale dig din sædvanlig løn under fraværet. Dette gælder muligvis også selvisolation i udlandet.

Hvis du vælger at rejse til områder, som Udenrigsministeriet i deres rejsevejledninger fraråder at rejse til, kan du forvente at stå i en situation, hvor sygdom eller selvisolation vil blive betragtet som selvforskyldt - og så har du ikke ret til løn under fravær, som er opstået som følge af rejsen.

Indefrosne feriepenge

Hvad er de indefrosne feriepenge?

Indefrosne feriepenge er feriepenge, du har optjent, hvis du har haft arbejde i perioden 1. september 2019 til og med 31. marts 2020 – enten i hele perioden eller bare noget af perioden. 

I oktober 2020 havde du mulighed for at få udbetalt de første 3 uger som en del af myndighedernes Corona-hjælpepakke. I løbet af marts 2021 får du mulighed for at få udbetalt de sidste to uger.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Du kan læse mere om udbetalingen på borger.dk. Her kan du også se beløbet og  følge med i, hvornår du kan bestille din udbetaling.

Ferie

Hvad sker der med min ferie, når min arbejdsplads er tvangslukket? 

Hvis du inden den 9. december 2020 har aftalt ferie med din arbejdsplads, der ligger i nedluknings-perioden, kan du holde ferie som aftalt. 

Har du endnu ikke aftalt ferie med din arbejdsplads, kan ferie aftales som normalt. 

Må min arbejdsgiver tvinge mig til at holde ferie under nedlukningsperioden? 

I udgangspunktet nej!

Din arbejdsgiver må ikke bede dig holde ferie fra den ene dag til den anden. Din restferie (altså den ferie, du kan holde udover din sommerferie) skal nemlig normalt varsles med en måned. Men varslingskravet kan dog i visse situationer fraviges pga. force majeure. 

Men - hvis din arbejdsgiver søger om lønkompensation for dig - så er det en del af aftalen, at du som medarbejder skal bidrage med en feriedag, når du har været hjemsendt i 21 dage. Det kan du læse mere om i afsnittet 'Hjælpepakker'.

Hvad sker der med min løn, hvis jeg rejser ud på trods af rejse-vejledningerne? 

I perioden den 8. januar til foreløbigt den 7. februar 2021 har Udenrigsministeriets skærpet rejse-vejledningerne, så hele verden på nuværende tidspunkt er rød. Samtidig opfordres du til på det kraftigste at blive testet ved hjemkomst og til at selv-isolere dig i 10 dage (eller til en negativ test foreligger). 

Hvis du alligevel vælger at rejse ud, skal du derfor være opmærksom på, at en sådan rejse sker på eget ansvar og kan få betydning for både din løn og din ansættelse:

Hvad sker der med min løn, når jeg skal i isolation efter hjemkomst? 

Du kan ikke være sikker på at få din løn, hvis du har valgt ikke at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger. 

Kontakt os, hvis du er usikker på dine rettigheder under en eventuel selv-isolation.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg med Corona under eller efter rejsen? I udgangspunktet får du løn under sygdom eller sygedagpenge.

Men du kan risikere, at din arbejdsgiver vurderer, at du er selvforskyldt syg, fordi du er rejst ud i modstrid med rejse-vejledningerne. I så fald vil du ikke have ret til løn under sygdom eller sygedagpenge.  

Du kan finde Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

Meld dig ledig

Jeg er blevet sagt op pga. Corona – hvordan melder jeg mig ledig?

Er du i tvivl om, du skal søge dagpenge eller om din arbejdsgiver er omfattet af aftalen om lønkompensation? Så anbefaler vi, at du tilmelder dig jobnet.dk uden ydelse, indtil det er afklaret, om din arbejdsgiver skal have lønkompensation.  

Når det er afklaret, at du skal have dagpenge, kan du finde vores guide til at melde dig ledig her.