Forside/ FAQ: Få svar på dine spørgsmål om Corona-virus
Forside/ FAQ: Få svar på dine spørgsmål om Corona-virus

Arbejdslivet under Corona

Her finder du alt, hvad du har brug for at vide om dine rettigheder og muligheder under Corona - både når du igen skal møde ind på jobbet, men også hvis du i en periode bliver sendt hjem igen.

Senest opdateret 30. november  2021 kl. 11:36.Hverdagen på jobbet

Nyt: Løn under corona-sygdom

Ny trepartsaftale hjælper arbejdspladser med mange corona-syge

Arbejdsmarkedets parter har den 23. november lavet en aftale, der skal hjælpe arbejdspladser med mange corona-syge.

Aftalen skal behandles i Folketinget, men forventes at gælde fra den 23. november 2021. Vi følger naturligvis behandlingen og opdaterer, når aftalen er endeligt vedtaget. 

Som det ser ud nu, ser aftalen sådan ud:

 • Arbejdsgiver får ret til refusion af sygedagpenge fra første sygedag, hvis du er smittet med corona

 • Forældre, der skal passe et barn, der hjemsendt fra skole eller daginstitution på grund af corona, vil kunne få barselsdagpenge.

Test, værnemidler og vaccine

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg har et gyldigt coronapas?

Ja. Folketinget har nemlig vedtaget, at din arbejdsgiver fra den 26. november 2021 - og så længe at corona er en samfundskritisk sygdom, kan pålægge dig at vise coronapas.

Din arbejdsgiver får også igen mulighed for at kræve, at du bliver testet for corona, og at du oplyser testens resultat. Der skal dog være en saglig grund til testen.

Hvis du er i tvivl om den grund, din arbejdsgiver giver, så ring til os.  Som medlem af vores fagforening, kan vi nemlig hjælpe dig.

Jeg er butiksansat - skal jeg gå med mundbind/visir? 

Du kan slippe for mundbind/visir, hvis din arbejdsplads kræver gyldig coronapas. Hvis ikke skal du i udgangspunktet have mundbind/visir på - også selv om du har et gyldigt coronapas.
 

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg har et gyldigt coronapas?

Ja. Folketinget har nemlig vedtaget, at din arbejdsgiver fra den 26. november 2021 - og så længe at corona er en samfundskritisk sygdom, kan pålægge dig at vise coronapas.

Din arbejdsgiver får også igen mulighed for at kræve, at du bliver testet for corona, og at du oplyser testens resultat. Der skal dog være en saglig grund til testen.

Hvis du er i tvivl om den grund, din arbejdsgiver giver, så ring til os.  Som medlem af vores fagforening, kan vi nemlig hjælpe dig.

Værnemidler 

Hvis du er pålagt at bruge værnemidler (fx mundbind eller visir) for at kunne udføre dit arbejde, er det din arbejdsgiver, der skal stille værnemidlerne til rådighed og sikre, at værnemidlerne opfylder de gældende krav.  Det gælder, uanset om kravet kommer fra myndighederne eller fra din arbejdsgiver.

I det tilfælde hvor din arbejdsgiver ikke stiller værnemidler til rådighed, kan du i særlige tilfælde nægte at udføre dit arbejder ifølge Arbejdsmiljøloven. 

Nægter du at udføre dit arbejde, skal du vide:

 • Det er dig alene, der skal kunne bevise, at de manglende værnemidler udgør en sundhedsmæssig fare.
 • Du kan risikere at blive bortvist.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis din arbejdsgiver ikke stiller påkrævede værnemidler til rådighed.

Kan jeg nægte at bruge værnemidler? 

I udgangspunktet nej. 

Hvis din arbejdsgiver beder dig bruge værnemidler - fx fordi det bliver påbudt af Folketinget, som vi ser lige nu i den kollektive trafik - skal du gøre det.  

Kravet om værnemidler kan dog i nogle få situationer afviges, fx hvis du har svært ved at trækket vejret. Hvis du ønsker at blive fritaget for at benytte værnemidler, er vores råd, at du går i dialog med din arbejdsgiver.

Myndighederne kræver ikke, at du kan dokumentere, at du har helbredsmæssige årsager til ikke at benytte værnemidler. Vi anbefaler dog, at du sikrer dig, at du kan dokumentere årsagen overfor din arbejdsgiver fx ved at din læge skriver det i din journal.

Har du brug for hjælp til dialogen, står vi naturligvis klar til at hjælpe dig.

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret? 

På nuværende tidspunkt nej. 

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bliver vaccineret – hverken som led i ledelsesretten eller på grundlag af arbejdsmiljøloven. 

Det kan dog ikke afvises, at en manglende vaccination på den lange bange kan koste dig jobbet, hvis det betyder, at du ikke vil kunne udføre dit arbejde - fx hvis du arbejder inden for sundhedssektoren eller hvis rejseaktiviteter er en fast del af din stilling og rejsen forudsætter bevis for vaccination.

Har jeg ret til løn, hvis jeg skal vaccineres i arbejdstiden?

I udgangspunktet nej, da der ikke er tale om behandling for egentlig sygdom, men en forebyggende (og frivillig) indsats.

Det kan dog ikke afvises, at du kan aftale andet med din arbejdsgiver – blandt andet fordi det efter alt at dømme også er i arbejdsgivers interesse, at du ikke bliver syg af Corona. 

Kan jeg nægte at tjekke mine kollegaers coronapas?

I udgangspunktet nej. 

Din arbejdsgiver har lov til at lede og fordele opgaver på arbejdspladsen, men der skal selvfølgelig være sammenhæng mellem denne opgave og de opgaver, du er ansat til at udføre. 

Hvis din arbejdsgiver beder dig tjekke kollegaers coronapas og du er utryg ved opgaven, anbefaler vi, at du går i dialog med din arbejdsgiver om, hvilke muligheder du har.

Har du brug for sparring fra os, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kan jeg blive hjemme, fordi jeg er bange for at blive smittet?

Kan jeg blive hjemme, fordi jeg er bange for at blive smittet? 

I udgangspunktet nej, men tal med din arbejdsgiver i denne specielle situation. Juridisk set har du nemlig ikke lov til at blive væk fra arbejde, fordi du er bekymret for at blive smittet. 
 
Er du bange for at blive smittet, og har du et særligt sårbart helbred, så tal med din arbejdsgiver, om der er mulighed for, at du arbejder hjemmefra eller løser andre opgaver den næste tid.´

Hvis du bliver smittet på jobbet

Hvad hvis jeg bliver smittet med Corona på mit arbejde?

Hvis du bliver ramt af Corona, kan det anerkendes som en arbejdsskade, hvis din sygdom skyldes dit arbejde.

Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, SOSU-assistenter, læger og portører, der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, der ikke er testet positiv for Corona-virus.

Myndighederne skal hastebehandle din sag, hvis du er alvorlig syg som følge af Corona-virus.

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en arbejdsskade.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig godt på vej.

Hvis du er smittet eller skal i selvisolation

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver smittet?

Du skal give din arbejdsplads besked på telefon eller mail med det samme. På grund af smittefare skal du ikke møde op. Arbejdsgiver kan kræve en lægeerklæring eller dokumentation for, at du skal i selvisolation, og den vil du kunne få fra din læge. 

Normalt har din arbejdsplads ikke ret til at vide, hvorfor du er syg – men det er anderledes med Corona-virus, fordi den nemt smitter - og derfor har betydning for arbejdsgivers ansvar og forpligtelser overfor de øvrige medarbejdere. 
  
Hvis du er selvisoleret – men ikke syg - er det ok, at din arbejdsgiver giver dig arbejdsopgaver, som du skal løse hjemmefra.

Kan jeg få løn, hvis jeg er nærkontakt og skal selvisoleres?

Hvis du er selvisoleret – men ikke syg - er det ok, at din arbejdsgiver giver dig arbejdsopgaver, som du skal løse hjemmefra. Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdsgiver skal stille de fornødne arbejdsredskaber til rådighed. I den nuværende situation kan du dog være nødt til ar acceptere, at ikke alle redskaber er til rådighed. Derfor skal arbejdsgiver også acceptere, at du måske ikke kan arbejde 100 procent som sædvanligt.

Hvis du ikke kan arbejde hjemmefra, skal du i udgangspunktet have sygedagpenge eller sygeløn. Hvis din arbejdsgiver mener noget andet, så ring til os. Så hjælper vi dig videre.

Må min arbejdsgiver sende mig hjem, fordi han er bange for, at jeg smitter?

Ja, det må din arbejdsgiver som udgangspunkt godt.  

En arbejdsgiver har en forpligtelse også at beskytte dine kolleger mod at blive smittet.  

Hvis du bliver sendt hjem, skal din arbejdsgiver udbetale løn eller evt. sygedagpenge de første 30 dage, du ikke er på arbejde.

Hvad sker der, hvis min kollega er smittet?

Hvis en kollega er smittet, bør arbejdsgiveren sikre, at de andre ansatte ikke udsættes for smittefare. Det er fx i orden, at arbejdspladsen ændrer de fysiske rammer. Her skal du også udvise fleksibilitet og skal som udgangspunkt kunne acceptere mere end normalt i den specielle situation.  

Jeg skal i selvisolation ifm. udenlandsrejse – får jeg min normale løn?

Ja, det vil du som udgangspunkt få. Har du besøgt nogle af de områder, Udenrigsministeriet fraråder rejser til, står du dog i en anden situation.

Det afgørende for lønspørgsmålet under selvisolationen er, hvem der har bedt dig om det. Hvis det er myndighederne eller en læge, vil det være en ”sygdomslignende situation”, hvor arbejdsgiver skal betale dig din sædvanlig løn under fraværet. Dette gælder muligvis også selvisolation i udlandet.

Hvis du vælger at rejse til områder, som Udenrigsministeriet i deres rejsevejledninger fraråder at rejse til, kan du forvente at stå i en situation, hvor sygdom eller selvisolation vil blive betragtet som selvforskyldt - og så har du ikke ret til løn under fravær, som er opstået som følge af rejsen.

Ferie & rejser

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg rejser fra Danmark?

Du bør altid forholde dig til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, inden du rejser.

Vælger du at rejse ud imod de gældende rejsevejledninger, skal du være ekstra opmærksom på, at rejsen er på eget ansvar. Hvis du fx ikke kan møde op på jobbet som aftalt, fordi du ved indrejse til Danmark bliver bedt om at gå i isolation, så kan det få betydning for din ansættelse.

Hvad sker der med min ferie hvis den ikke kan afholdes som planlagt?

Hvis du kommer til at stå i en situation, hvor din planlagte ferie ikke kan afholdes på grund af Corona - fx hvis du pludselig skal i selvisolation på grund af nærkontakt – er det de almindelige regler ved feriehindringer, der gælder.  

De regler kan du blive klogere på under 'Oftest stillede spørgsmål' om ferie. Det er især afsnittende 'Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg under min ferie?´ og 'Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at holde ferien?´, der kan være interessante.

Hvis dit barn skal testes for Corona

Hvis dit barn skal testes for Corona

Hvis dit barn skal testes for Corona, og du i den forbindelse oplever ventetid på enten en tid til test, svaret eller måske begge dele, afhænger din mulighed for at blive hjemme fra arbejde af din konkrete situation:

Hvis dit barn har symptomer Hvis du er ret til at holde fri med løn på enten barnets første sygedag eller på barnets sygedag, så har du mulighed for at bruge den dag. 

Er ventetiden på test og svar længere end det, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvilke muligheder du har for resten af dagene. Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller måske holde fri for egen regning? 
Hvis dit barn ikke har symptomer, men skal testes, fx fordi en lærer eller en klassekammerat er smittet Du har i udgangspunktet ikke krav på at kunne blive hjemme, men tal med din arbejdsgiver om dine muligheder. 

Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller holde fri for egen regning?

Hvis du tilhører en af risikogrupperne

Hvis du tilhører en af risikogrupperne

Hvis din læge eller anden sundhedsmyndighed vurderer, at dit helbred vil være i fare, hvis du møder fysisk ind på din arbejdsplads, fx hvis du ny opereret eller har alvorlige kroniske lidelser, skal din arbejdsgiver sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig ramme for udførelse af arbejdet. Det siger Arbejdsmiljøloven.  
 
Det kan fx være, at du kun skal arbejde hjemmefra, så du dermed undgå smittefare på arbejdspladsen.  
 
Hvis arbejdet ikke kan udføres hjemmefra, så kan du – hvis du tilhører en af risikogrupperne efter en lægefaglig vurdering - alligevel have ret til ikke at skulle møde op på arbejdspladsen og stadig har ret til din løn. Det forudsætter, at din læge eller anden sundhedsmyndighed direkte anbefaler/råder dig til at blive hjemme på grund af smitterisikoen fra enten kolleger eller kunder.  
 
Vurderingen af, om du - af personlige, sundhedsmæssige årsager – har ret til ikke at møde op på arbejdspladsen, kan være meget vanskelig. Vi opfordrer dig derfor til altid at kontakte os for en mere konkret vejledning, inden du evt. meddeler din arbejdsgiver, at du ikke kommer på arbejde.  
 
Hvorvidt din arbejdsgiver i en sådan situation har ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen, er uafhængigt af din ret til løn under sygdom.  
 
Generelt har alle arbejdsgivere pligt til at iagttage og efterleve de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed og Erhvervsministeriet senest har udsendt i forbindelse med den gradvise genåbning. Her kan du fx se vejledningen, som vedrører kontorarbejdspladser.

Gravid

Til dig, der er ansat i sundheds-, social- og ældresektoren eller i dagtilbud 0 til 6 år

Sundhedsstyrelsen har ændret sine anbefalinger for gravide if. corona.

Det betyder, at du ikke længere behøver at blive flyttet til anden funktion eller arbejde hjemmefra fra den 28. graviditetsuge. Hvis du mener, at du er i øget risiko fx en kombination af flere risikofaktorer, eller du er i tvivl om det, skal du kontakte til din læge for en konkret vurdering af risikoen på din arbejdsplads

Husk, at du altid velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig godt på vej.

Senfølger

Hvis du bliver fyret

Hvis du bliver fyret, fordi du efter et sygdomsforløb med corona er blevet ramt af senfølger - fx som sygeplejerske - er det desværre sådan, at Corona ikke giver særlig beskyttelse mod opsigelse. Du er derfor omfatte af samme regler som ved almindelig opsigelse.

Det betyder, at du desværre godt kan opsiges, så længe der er en saglig begrundelse og så længe du får dit normale opsigelsesvarsel – medmindre du er omfatter af reglen om 120 sygedage. 

Hvis du gerne vil have os til at vurdere din opsigelse, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt efter, du har modtaget den.

Lokal nedlukning

Hjælpepakker

Midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling gælder fra  mandag den 14. september 2020 til udgangen af  2021.

Du får:

 • En højere sats under arbejdsfordelingen, hvis du har ret til højest dagpenge-sats. Højeste dagpenge-sats er 19322,00 kr. om måneden og med forslaget bliver beløbet hævet til 23.000 kr. om måneden. Hvis din sats er lavere end de 19322,00 kr., får du din normale sats under arbejdsfordelingen. Du skal være opmærksom, at arbejdstimer og g-dage bliver modregnet, inden vi udbetaler dine dagpenge.
 • 3 G-dage (arbejdsgivergodtgørelse) om måneden. G-dag er en godtgørelse, din arbejdsgiver udbetaler direkte til dig.

Derudover giver loven også mulighed for:

 • At du ikke bruger af din ret til dagpenge i den periode, hvor du er på arbejdsfordeling.
 • At du kan få dagpenge under arbejdsfordelingen, selv om du endnu ikke er medlem af en a-kasse eller du endnu ikke har mindst et års medlemskab. Det forudsætter, at du betaler 3 måneders kontingent pr. måned, mens du er på arbejdsfordeling.
 • Lempede krav til rådighed for hele perioden. Du skal være tilmeldt Jobcentret, men du skal ikke være jobsøgende.

Hvis du bliver omfattet af ordningen, er det din arbejdsgiver og dit lokale jobcenter, der orienterer dig. 

Hvad er lønkompensation og er jeg omfattet? 

Formålet med lønkompensationsordningen er at give arbejdsgiver et alternativ til at fyre sine medarbejdere. 
 
Lønkompensations-ordningen betyder, at virksomheder, der står over for at skulle fyre minimum 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, kan søge om lønkompensation. 
 
Lønkompensationen udgør op til 30.000 kr. per måned per fuldtidsansat, dog maks. 75 procent for funktionærer og 90 procent for ikke-funktionærer.  

Som en del af aftalen om lønkompensation, skal du selv bidrag med en feriedag per måned, du er hjemsendt. Har du ingen optjent ferie, kan du bruge afspadsering eller holde fri for egen regning. Du vil tidligst skulle bidrage med den ene dag, når du har været hjemsendt i mindst 21 dage, og du vil makismalt skulle bidrage med 5 dage.

Elever er fritaget for at bidrage med feriedage.

 
Og hvad betyder alt det så for dig?  
 
Hvis din arbejdsgiver opfylder betingelserne for at søge om lønkompensation, vil du: 

 • være sikret din løn i nedluknings-perioden 
 • kunne holde ferie, som du allerede har aftalt med din arbejdsplads inden den 9. december 2020. Din arbejdsplads må altså ikke tvinge dig til at holde mere ferie, end du allerede har planlagt. Ferien skal nemlig varsles en måned inden, når det ikke er din sommerferie. 
 • skulle bidrage med en feriedag/afspadsering/fri for egen regning, når du har været hjemsendt i mindst 21 dage. (Gælder ikke for elever). Du må dog selv vælge, om du bruger ferie, afspadsering eller holder fri for egen regning.
 • skulle holde fri i hele perioden – bort set fra de sidste syv dage op til genåbning. Læs mere under afsnittet ’Tilpasning af lønkompensations-ordningen’
Vi anbefaler, at du holder kontakten med din arbejdsgiver, mens du er sendt hjem. Det er nemlig i sidste ende din arbejdsgiver, der skal fortælle dig, om du skal have løn, eller om du skal søge om dagpenge.

Tilpasning af lønkompensations-ordningen

Hvis du har været sendt hjem med lønkompensation i mindst 30 dage, giver en ny politisk aftale dig nu mulighed for at genoptage dit arbejde de sidste 7 dage, inden din arbejdsplads igen kan åben, uden at det påvirker din arbejdsgivers mulighed for at få fuld lønkompensation.

Hjemmearbejde

Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg arbejder hjemmefra uden at stille udstyr til rådighed?

I udgangspunktet skal din arbejdsgiver stille det nødvendige udstyr til rådighed. Det siger arbejdsmiljøloven. Men i den nuværende situation kan du være nødt til at acceptere, at ikke alt udstyr er tilgængeligt.  
 
Til gengæld skal din arbejdsgiver så også acceptere, at du måske ikke kan arbejde 100 procent som normalt.

Lav en aftale med din arbejdsgiver, om hvad der er muligt, og udvis fleksibilitet.

Gode råd til indretning af hjemmekontoret.

Hvor meget må min arbejdsgiver ændre i mine nuværende arbejdsopgaver?

Normalt er det begrænset, hvor meget din arbejdsgiver må ændre i dine arbejdsopgaver og ansvarsområder uden at varsle det med dit opsigelsesvarsel.  

Men i den nuværende situation, hvor Corona-krisen har medført store omvæltninger for de fleste virksomheder, må du som lønmodtager acceptere mere end sædvanligt, når det kommer til midlertidige ændringer af arbejdsopgaver.
 
Under force majeure-tilstande vil der være en berettiget forventning fra din arbejdsgiver om, at du i højere grad end under normalt påtager dig arbejdsopgaver, der ligger uden for din stillingsbeskrivelse.
 
Hvis du arbejder inden for det, man lige nu betegner som ”samfundsvitale arbejdspladser” og sundhedssektoren, skal du være klar til at acceptere nødvendige og saglige ændringer af arbejdsopgaver i et stort omfang.
 
Som udgangspunkt videreføres din sædvanlige løn, tillæg m.v. Kun hvis stillingen overordnet set ændres så meget, at det må betragtes som en ny stilling, kan der være ret til at ændre i lønforholdene. Hvis der er genetillæg eller lignende, som ikke længere har relevans, fordi de opgaver forsvinder, kan sådanne gene- og smudstillæg dog godt bortfalde i en periode.

Børn og pasning

Mit barn skal gå i skole hjemmefra - hvad gør jeg?

Alle klassetrin fra 0. klasse og op begynder efter påske at vende tilbage til skolerne, men vil i forbindelse med lokale smitteudbrud skulle hjemmeskoles igen.  Det kan være en udfordring både for dig, der allerede arbejder hjemme fra og for dig, der ikke har mulighed for at løse dine arbejdsopgaver med en hjemmearbejdsplads.

Sådan er du stillet:

Hvis du arbejder hjemmefra

I forbindelse med, at mange lønmodtagere er blevet pålagt at arbejde hjemmefra, og i den forbindelse også har børn hjemme, vil mange kunne opleve udfordringer med arbejdseffektiviteten. 

Hvis du oplever det, er det vigtigt, at du går i dialog med din arbejdsgiver. Som udgangspunkt er det dog dit ansvar, at du finder en løsning fx ved at benytte dig af den tilbudte nødpasning. 

Har du brug for hjælp til dialogen med din arbejdsgiver, så ring til os

Hvis du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra Du har mulighed for at benytte dig af skolernes nødpasning.  

Ønsker du ikke at sende dit barn i nødpasning på grund af Corona, kan du eventuelt overveje at holde ferie eller fri for egen regning, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Hvis dit barn er syg med Corona symptomer, og du har ret til barns 1. og evt. 2. første sygedag, vil du kunne gøre brug af denne mulighed her.

Ferie under nedlukningen

Hvad sker der med min ferie, hvis min arbejdsplads bliver tvangslukket? 

Hvis du inden det lokale smitteudbrud har aftalt ferie med din arbejdsplads, der ligger i nedluknings-perioden, kan du holde ferie som aftalt. 

Har du endnu ikke aftalt ferie med din arbejdsplads, kan ferie aftales som normalt. 

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg holder ferie under nedlukningsperioden? 

I udgangspunktet nej!

Din arbejdsgiver må ikke bede dig holde ferie fra den ene dag til den anden. Din restferie (altså den ferie, du kan holde udover din sommerferie) skal nemlig normalt varsles med en måned. Men varslingskravet kan dog i visse situationer fraviges pga. force majeure. 

Men - hvis din arbejdsgiver søger om lønkompensation for dig - så er det en del af aftalen, at du som medarbejder skal bidrage med en feriedag, når du har været hjemsendt i 21 dage. Det kan du læse mere om i afsnittet 'Hjælpepakker'.

Hvis du er blevet sendt hjem eller sat ned i tid

Må min arbejdsgiver sætte mig ned i tid eller sende mig hjem? 

Ja, men det afhænger af, hvor og med hvad du arbejder.

Du skal tjekke hvad, der står om arbejdsmangel i din kontrakt eller gældende overenskomst. Mange overenskomster giver nemlig mulighed for, at din arbejdsgiver kan sende dig hjem ved arbejdsmangel.

I den situation er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at give dig løn, men du kan i stedet søge om dagpenge.

Søg om dagpenge.

Hvis du bliver sat ned i tid på grund af Corona, kan du søge om supplerende dagpenge som normalt.

Må min arbejdsgiver sætte mig ned i tid og kan jeg få dagpenge?

Det må din arbejdsgiver godt, men hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du nemlig varsles af din arbejdsgiver, før du kan sættes ned i tid.
 
Find fx din ansættelseskontrakt frem. Her kan det stå, hvis du har et opsigelsesvarsel eller er omfattet af en kollektiv overenskomst, hvor det indgår.
 
I nogle tilfælde kan du få supplerende dagpenge, hvis du bliver sat ned i tid. Det kræver selvfølgelig, at du er ret til dagpenge.

Læs mere her om supplerende dagpenge.

Hvis du er i tvivl, om du har et opsigelsesvarsel, anbefaler vi, at du melder dig ledig. Så hjælper vi dig med at finde ud af det.

Meld dig ledig.

Må jeg arbejde, mens jeg er sendt hjem med løn?

Du må ikke tage andet lønnet arbejde i den periode, du er sendt hjem, hvis din arbejdsgiver er eller bliver omfattet af lønkompensationsordningen. Altså den ordning, hvor arbejdsgiver får økonomisk støtte fra staten til at dække størstedelen af din løn.  

Din arbejdsgiver må til gengæld godt bede dig komme på arbejde igen, hvis der opstår behov. Og så må du naturligvis altid gerne lave frivilligt, ulønnet arbejde.  

Hvis du forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, må du gerne fortsætte. Du må bare ikke arbejde flere timer end normalt og dit bijob må ikke forhindre, at du kan møde på arbejde med dags varsel.

Hvad er arbejdsfordeling?

Arbejdsfordeling er en ordning mellem arbejdsgiver og jobcentret, hvor din arbejdsgiver sætter din arbejdstid ned i en tidsbegrænset periode for at undgå afskedigelser.

For dig betyder ordningen, at du får løn fra din arbejdsgiver de dage/uger, hvor du arbejder og dagpenge for de dage/uger, hvor du ikke arbejder.

Når din arbejdsgiver aftaler arbejdsfordeling med jobcentret, får a-kassen automatisk besked, men du skal huske,:

Du skal have ret til dagpenge i hele perioden, hvor du er på arbejdsfordeling.

Meld dig ledig

Jeg er blevet sagt op – hvordan melder jeg mig ledig?

Er du i tvivl om, du skal søge dagpenge eller om din arbejdsgiver er omfattet af aftalen om lønkompensation? Så anbefaler vi, at du tilmelder dig jobnet.dk uden ydelse, indtil det er afklaret, om din arbejdsgiver skal have lønkompensation.  

Når det er afklaret, at du skal have dagpenge, kan du finde vores guide til at melde dig ledig her.

Særlige Corona-initiativer

Til dig, der har arbejdet med mink eller i et følgeerhverv, og som nu står uden arbejde

Til dig, der har arbejdet med mink eller i et følgeerhverv, og som nu står uden arbejde

Du har nu mulighed for at uddanne dig – samtidig med du får dagpenge. Der er nemlig afsat en pulje på 50 millioner til at hjælpe medarbejdere i minkbranchen godt videre. 

Ordningen – kort fortalt:

 • Du skal være ledig og du skal have arbejdet i minkerhvervet eller i et følgeerhverv i perioden fra 1. januar 2020 til 21. marts 2021. Der er ingen krav om, hvor mange timer du skal have arbejdet inden for området. 
 • Du kan deltage i uddannelse på dagpenge, så længe du har ret til dagpenge. Hvis uddannelsen er længere end din ret til dagpenge, kan du fortsætte på en anden ydelse fx SU. 
 • Retten til uddannelse gælder alle typer af uddannelse. Du skal opfylde de almindelige betingelser for optagelse. Dem kan du se på ug.dk. 
 • Uddannelsen skal bevilges i løbet af 2021 – altså inden årsskiftet, og uddannelsesstart skal være senest 1. april 2022.  

Kunne det være noget for dig? Så skal du tage fat i dit jobcenter.