Advokatens svar: Løn under corona karantæne

Arbejdslivet og Corona

Corona er fra den 1. februar 2022 ikke længere kategoriseret som samfundskritisk, men kan stadig påvirke for dit arbejdsliv.  Her kan du derfor finde det, du har brug for at vide - både når du skal møde ind på jobbet, men også hvis du i en periode bliver sendt hjem. 

Senest opdateret 1. april 2022 kl. 09.36.Test, værnemidler og vaccine

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg har et gyldigt coronapas?

I udgangspunktet nej. 

Men vi kan ikke udelukke, at din arbejdsgiver inden for visse brancher – fx hvis du er ansat inden for sundhedsvæsnet – stadigvæk kan forlange tests og brug af værnemidler. Det skal dog altid være en konkret ledelsesmæssig grund til det.

Er du i tvivl om den grund, din arbejdsgiver giver? Så ring til os.  Som medlem af vores fagforening kan vi nemlig hjælpe dig.

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg har et gyldigt coronapas?

I udgangspunktet nej. 

Men vi kan ikke udelukke, at din arbejdsgiver inden for visse brancher – fx hvis du er ansat inden for sundhedsvæsnet – stadigvæk kan forlange tests og brug af værnemidler. Det skal dog altid være en konkret ledelsesmæssig grund til det.

Er du i tvivl om den grund, din arbejdsgiver giver? Så ring til os.  Som medlem af vores fagforening kan vi nemlig hjælpe dig.

Værnemidler 

Hvis du er pålagt at bruge værnemidler (fx mundbind eller visir) for at kunne udføre dit arbejde, er det din arbejdsgiver, der skal stille værnemidlerne til rådighed og sikre, at værnemidlerne opfylder de gældende krav.  Det gælder, uanset om kravet kommer fra myndighederne eller fra din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver ikke stiller værnemidler til rådighed - og I ikke kan blive enige om det, så ring til os. Så hjælper vi dig med dialogen.

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret? 

Nej. 

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bliver vaccineret – hverken som led i ledelsesretten eller på grundlag af arbejdsmiljøloven. 

Det kan dog ikke afvises, at en manglende vaccination under særlige omstændigheder kan koste dig jobbet, hvis det betyder, at du ikke vil kunne udføre dit arbejde - fx hvis rejseaktiviteter er en fast del af din stilling og rejsen forudsætter bevis for vaccination.

Hvis du er smittet

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver smittet?

Du skal give din arbejdsplads besked på telefon eller mail med det samme. På grund af smittefare skal du ikke møde op. Arbejdsgiver kan kræve en lægeerklæring eller dokumentation for, at du skal i isolation, og den vil du kunne få fra din læge. 

Normalt har din arbejdsplads ikke ret til at vide, hvorfor du er syg – men det er anderledes med corona, fordi den nemt smitter - og derfor har betydning for arbejdsgivers ansvar og forpligtelser overfor de øvrige medarbejdere. 

Din arbejdsgiver kan i perioden fra den 23. november 2021 til den 28. februar 2022 få refusion for sygedagpenge de første 30 dage, du er sygemeldt med corona.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bliver smittet med Corona på mit arbejde?

Hvis du bliver ramt af Corona, kan det anerkendes som en arbejdsskade, hvis din sygdom skyldes dit arbejde.

Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, SOSU-assistenter, læger og portører, der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, der ikke er testet positiv for Corona-virus.

Myndighederne skal hastebehandle din sag, hvis du er alvorlig syg som følge af Corona-virus.

Læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en arbejdsskade.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig godt på vej.

Meld dig ledig

Jeg er blevet sagt op – hvordan melder jeg mig ledig?

Er du i tvivl om, du skal søge dagpenge eller om din arbejdsgiver er omfattet af aftalen om lønkompensation? Så anbefaler vi, at du tilmelder dig jobnet.dk uden ydelse, indtil det er afklaret, om din arbejdsgiver skal have lønkompensation.  

Når det er afklaret, at du skal have dagpenge, kan du finde vores guide til at melde dig ledig.