Forside/ FAQ: Få svar på dine spørgsmål om Corona-virus
Forside/ FAQ: Få svar på dine spørgsmål om Corona-virus

Arbejdslivet under Corona

Få svar på dine spørgsmål om dit arbejdsliv under Corona-virus.

Denne side er opdateret den 20. november 2020 kl. 11.12Test og værnemidler

Må min arbejdsgiver kræve mig testet? 

Ja! 

Folketinget har nemlig den 19. novemer 2020 vedtaget, at arbejdsgiver frem til den 1. juli 2021 kan  pålægge sine ansatte at blive testet for Corona og få resultatet at se.

Det betyder den midlertidige lov for dig:

 • Du skal lade dig teste, hvis din arbejdsgiver har en saglig grund til at bede dig om det,
 • Din arbejdsgiver skal give dig skriftligt besked om testen og om eventuelle konsekvenser, hvis du vælger ikke at lade dig teste. En manglende test kan få betydning for din fremtidige ansættelse.
 • Testen skal i udgangspunktet foretages i din arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal du have betaling for den ekstra tid, du bruger.

Hvornår din arbejdsgiver har en tilstrækkelig saglig grund for en test, og hvilke sanktioner, der kan tages i anvendelse, beror på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Hvis du er i tvivl om den grund, din arbejdsgiver giver, så ring til os.  Som medlem af vores fagforening, kan vi nemlig hjælpe dig.

Værnemidler 

Hvis du er pålagt at bruge værnemidler (fx mundbind eller visir) for at kunne udføre dit arbejde, er det din arbejdsgiver, der skal stille værnemidlerne til rådighed og sikre, at værnemidlerne opfylder de gældende krav.  Det gælder, uanset om kravet kommer fra myndighederne eller fra din arbejdsgiver.

I det tilfælde hvor din arbejdsgiver ikke stiller værnemidler til rådighed, kan du i særlige tilfælde nægte at udføre dit arbejder ifølge Arbejdsmiljøloven. 

Nægter du at udføre dit arbejde, skal du vide:

 • Det er dig alene, der skal kunne bevise, at de manglende værnemidler udgør en sundhedsmæssig fare.
 • Du kan risikere at blive bortvist.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis din arbejdsgiver ikke stiller påkrævede værnemidler til rådighed.

Kan jeg nægte at bruge værnemidler? 

I udgangspunktet nej. 

Hvis din arbejdsgiver beder dig bruge værnemidler - fx fordi det bliver påbudt af Folketinget, som vi ser lige nu i den kollektive trafik - skal du gøre det.  

Kravet om værnemidler kan dog i nogle få situationer afviges, fx hvis du har svært ved at trækket vejret. Hvis du ønsker at blive fritaget for at benytte værnemidler, anbefaler vi, at du går i dialog med din arbejdsgiver.

Har du brug for hjælp til dialogen, står vi naturligvis klar til at hjælpe dig.

Den nordjyske nedlukning

De nordjyske restriktioner ophæves 

Hjørring, Frederikshavn, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø Kommune har været underlagt særlige restriktioner. Langt de fleste af disse restriktioner bliver nu ophævet 

Det betyder blandt andet, at du ikke længere opfordres til at arbejde hjemmefra, at restauranter og cafeer igen kan åbne og at den kollektive trafik vender tilbage til normal drift.  

Du kan læse mere om den nordjyske situation her.

Hjemmearbejde

Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg arbejder hjemmefra uden at stille udstyr til rådighed?

I udgangspunktet skal din arbejdsgiver stille det nødvendige udstyr til rådighed. Det siger arbejdsmiljøloven. Men i den nuværende situation kan du være nødt til at acceptere, at ikke alt udstyr er tilgængeligt.  
 
Til gengæld skal din arbejdsgiver så også acceptere, at du måske ikke kan arbejde 100 procent som normalt.

Lav en aftale med din arbejdsgiver, om hvad der er muligt, og udvis fleksibilitet.

Hvor meget må min arbejdsgiver ændre i mine nuværende arbejdsopgaver?

Normalt er det begrænset, hvor meget din arbejdsgiver må ændre i dine arbejdsopgaver og ansvarsområder uden at varsle det med dit opsigelsesvarsel.  

Men i den nuværende situation, hvor Corona-krisen har medført store omvæltninger for de fleste virksomheder, må du som lønmodtager acceptere mere end sædvanligt, når det kommer til midlertidige ændringer af arbejdsopgaver.
 
Under force majeure-tilstande vil der være en berettiget forventning fra din arbejdsgiver om, at du i højere grad end under normalt påtager dig arbejdsopgaver, der ligger uden for din stillingsbeskrivelse.
 
Hvis du arbejder inden for det, man lige nu betegner som ”samfundsvitale arbejdspladser” og sundhedssektoren, skal du være klar til at acceptere nødvendige og saglige ændringer af arbejdsopgaver i et stort omfang.
 
Som udgangspunkt videreføres din sædvanlige løn, tillæg m.v. Kun hvis stillingen overordnet set ændres så meget, at det må betragtes som en ny stilling, kan der være ret til at ændre i lønforholdene. Hvis der er genetillæg eller lignende, som ikke længere har relevans, fordi de opgaver forsvinder, kan sådanne gene- og smudstillæg dog godt bortfalde i en periode.

Jeg tilhører en af risikogrupperne og min læge anbefaler mig at blive hjemme fra arbejde – hvordan er jeg stillet?

Hvis din læge eller anden sundhedsmyndighed vurderer, at dit helbred vil være i fare, hvis du møder fysisk ind på din arbejdsplads, fx hvis du ny opereret eller har alvorlige kroniske lidelser, skal din arbejdsgiver sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig ramme for udførelse af arbejdet. Det siger Arbejdsmiljøloven. 
  
Det kan fx være, at du kun skal arbejde hjemmefra, så du dermed undgå smittefare på arbejdspladsen.   
 
Hvis arbejdet ikke kan udføres hjemmefra, så kan du – hvis du tilhører en af risikogrupperne efter en lægefaglig vurdering - alligevel have ret til ikke at skulle møde op på arbejdspladsen og stadig har ret til din løn. Det forudsætter, at din læge eller anden sundhedsmyndighed direkte anbefaler/råder dig til at blive hjemme på grund af smitterisikoen fra enten kolleger eller kunder. 

Vurderingen af, om du - af personlige, sundhedsmæssige årsager – har ret til ikke at møde op på arbejdspladsen, kan være meget vanskelig. Vi opfordrer dig derfor til altid at kontakte os for en mere konkret vejledning, inden du evt. meddeler din arbejdsgiver, at du ikke kommer på arbejde. 
  
Hvorvidt din arbejdsgiver i en sådan situation har ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen, er uafhængigt af din ret til løn under sygdom. 
  
Generelt har alle arbejdsgivere pligt til at iagttage og efterleve de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed og Erhvervsministeriet senest har udsendt i forbindelse med den gradvise genåbning. Her kan du fx se vejledningen, som vedrører kontorarbejdspladser.

Hvis du er blevet sendt hjem eller sat ned i tid

Må min arbejdplads sætte mig ned i tid eller sende mig hjem pga. Corona-virus??

Ja, men det afhænger af, hvor og med hvad du arbejder.

Du skal tjekke hvad, der står om arbejdsmangel i din kontrakt eller gældende overenskomst. Mange overenskomster giver nemlig mulighed for, at din arbejdsgiver kan sende dig hjem ved arbejdsmangel.

I den situation er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at give dig løn, men du kan i stedet søge om dagpenge.

Søg om dagpenge.

Hvis du bliver sat ned i tid på grund af Corona, kan du søge om supplerende dagpenge som normalt.

Husk, at selv om der er krise på grund af Corona, må din arbejdsgiver ikke fyre dig på baggrund af din fagforening.

Må min arbejdsgiver sætte mig ned i tid og kan jeg få supplerende dagpenge?

Det må din arbejdsgiver godt, men hvis du har et opsigelsesvarsel, skal du nemlig varsles af din arbejdsgiver, før du kan sættes ned i tid.
 
Find fx din ansættelseskontrakt frem. Her kan det stå, hvis du har et opsigelsesvarsel eller er omfattet af en kollektiv overenskomst, hvor det indgår.
 
I nogle tilfælde kan du få supplerende dagpenge, hvis du bliver sat ned i tid. Det kræver selvfølgelig, at du er ret til dagpenge.

Læs mere her om supplerende dagpenge.

Hvis du er i tvivl, om du har et opsigelsesvarsel, anbefaler vi, at du melder dig ledig. Så hjælper vi dig med at finde ud af det.

Meld dig ledig.

Må jeg arbejde, når jeg er sendt hjem med løn?

Du må ikke tage andet lønnet arbejde i den periode, du er sendt hjem, hvis din arbejdsgiver er eller bliver omfattet af lønkompensationsordningen. Altså den ordning, hvor arbejdsgiver får økonomisk støtte fra staten til at dække størstedelen af din løn.  

Din arbejdsgiver må til gengæld godt bede dig komme på arbejde igen, hvis der opstår behov. Og så må du naturligvis altid gerne lave frivilligt, ulønnet arbejde.  

Hvis du forud for den 9. marts 2020 har haft bijob/sideløbende beskæftigelse, må du gerne fortsætte. Du må bare ikke arbejde flere timer end normalt og dit bijob må ikke forhindre, at du kan møde på arbejde med dags varsel.

Hvad er arbejdsfordeling?

Arbejdsfordeling er en ordning mellem arbejdsgiver og jobcenteret, hvor din arbejdsgiver sætter din arbejdstid ned i en tidsbegrænset periode for at undgå afskedigelser.

For dig betyder ordningen, at du får løn fra din arbejdsgiver de dage/uger, hvor du arbejder og dagpenge for de dage/uger, hvor du ikke arbejder.

Når din arbejdsgiver aftaler arbejdsfordeling med jobcenteret, får a-kassen automatisk besked, men du skal huske,:

Du skal have ret til dagpenge i hele perioden, hvor du er på arbejdsfordeling.

Hvis du er offentligt ansat

Hvad hvis jeg bliver smittet med Corona på mit arbejde?

Hvis du bliver ramt af Corona, kan det anerkendes som en arbejdsskade, hvis din sygdom skyldes dit arbejde.

Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, SOSU-assistenter, læger og portører, der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, der ikke er testet positiv for Corona-virus.

Myndighederne skal hastebehandle din sag, hvis du er alvorlig syg som følge af Corona-virus.

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en arbejdsskade.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig godt på vej.

Børn og pasning

Børn og pasning

Hvis dit barn skal testes for Corona, og du i den forbindelse oplever ventetid på enten en tid til test, svaret eller måske begge dele, afhænger din mulighed for at blive hjemme fra arbejde af din konkrete situation:

Hvis dit barn har symptomer Hvis du er ret til at holde fri med løn på enten barnets første sygedag eller på barnets sygedag, så har du mulighed for at bruge den dag. 

Er ventetiden på test og svar længere end det, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvilke muligheder du har for resten af dagene. Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller måske holde fri for egen regning? 
Hvis dit barn ikke har symptomer, men skal testes, fx fordi en lærer eller en klassekammerat er smittet Du har i udgangspunktet ikke krav på at kunne blive hjemme, men tal med din arbejdsgiver om dine muligheder. 

Kan du fx arbejde hjemmefra, afspadser - eller holde fri for egen regning?

Hjælp til forældre, der venter på børns Corona-test 

Folketinget har den 29. september 2020 vedtaget loven om midlertidig ret til dagpenge efter barselsloven til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn på grund af Corona.  

Ordningen forventes, at gælde fra 1. oktober 2020 til den 31. december 2020. 

Opfylder du betingelserne, vil du kunne få udbetalt barselsdagpenge i op til 10 arbejdsdage per barn, hvis dit barn bliver sendt hjem på grund af et smitteudbrud på skole eller institution – uanset om barnet har symptomer eller om barnet er testet positiv for Corona. 

Ordningen gælder lønmodtagere og selvstændige, der er forældre til børn til og med 13 år.

Betingelser:
 • Du skal kunne dokumentere, at det er skolen eller institutionen, der har sendt barnet hjem 
 • Du skal have brugt barnets 1. og 2. sygedag, hvis barnet er smittet med Corona 
 • Du må ikke have mulighed for at arbejde hjemme
 • Du må ikke have omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges 
 • Du må ikke få udbetalt løn for fraværet eller holde ferie 

Hvis du og barnets anden forældre bor sammen, skal I begge to dokumentere, at ingen af jer har mulighed for at arbejde hjemme, og at I ikke har omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges. 

Hvad skal du selv gøre?

Du skal melde fraværet til din arbejdsgiver. 

Det er nemlig din arbejdsgiver, der skal melde dit fravær ind via Nemrefusion. Barselsdagpengene vil blive udbetalt direkte til dig. 

Gravid

Til dig, der er ansat i sundheds-, social- og ældresektoren eller i dagtilbud 0 til 6 år

Hvis du er gravid i tredje trimester, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du omplaceres ellers får mulighed for at arbejde hjemmefra for at mindske risikoen for Corona-smitte.

Du skal bede din læge komme med henstillingen, som du skal aflevere til din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver skal så hjælpe dig med en hjemmearbejdsplads, hvis det giver mening inden for dit arbejdsområde. Hvis ikke det kan lade sig gøre eller giver mening, har du krav på fravær med løn.

Er du i stedet  er ansat inden for andre områder end de fire nævnte, har  du ikke krav på at blive omplaceret eller arbejde hjemmefra, fordi du er bange for Corona-smitte. Men tal med din arbejdsgiver om, hvilke muligheder du har.

Husk, at du altid velkommen til at kontakte os. Så hjælper vi dig godt på vej.

Hvis du er smittet eller skal i selvisolation

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal i selvisolation eller bliver smittet?

Du skal give din arbejdsplads besked på telefon eller mail med det samme. På grund af smittefare skal du ikke møde op. Arbejdsgiver kan kræve en lægeerklæring eller dokumentation for, at du skal i selvisolation, og den vil du kunne få fra din læge. 

Normalt har din arbejdsplads ikke ret til at vide, hvorfor du er syg – men det er anderledes med Corona-virus, fordi den nemt smitter - og derfor har betydning for arbejdsgivers ansvar og forpligtelser overfor de øvrige medarbejdere. 
  
Hvis du er selvisoleret – men ikke syg - er det ok, at din arbejdsgiver giver dig arbejdsopgaver, som du skal løse hjemmefra. Arbejdsmiljøloven siger, at arbejdsgiver skal stille de fornødne arbejdsredskaber til rådighed. I den nuværende situation kan du dog være nødt til ar acceptere, at ikke alle redskaber er til rådighed. Derfor skal arbejdsgiver også acceptere, at du måske ikke kan arbejde 100 procent som sædvanligt. 

Må min arbejdsgiver sende mig hjem, fordi han er bange for, at jeg smitter?

Ja, det må din arbejdsgiver som udgangspunkt godt.  

En arbejdsgiver har en forpligtelse også at beskytte dine kolleger mod at blive smittet.  

Hvis du bliver sendt hjem, skal din arbejdsgiver udbetale løn eller evt. sygedagpenge de første 30 dage, du ikke er på arbejde.

Hvad sker der, hvis min kollega er smittet?

Hvis en kollega er smittet, bør arbejdsgiveren sikre, at de andre ansatte ikke udsættes for smittefare. Det er fx i orden, at arbejdspladsen ændrer de fysiske rammer. Her skal du også udvise fleksibilitet og skal som udgangspunkt kunne acceptere mere end normalt i den specielle situation.  

Kan jeg blive hjemme, fordi jeg er bange for at blive smittet?

I udgangspunktet nej, men tal med din arbejdsgiver i denne specielle situation. Juridisk set har du nemlig ikke lov til at blive væk fra arbejde, fordi du er bekymret for at blive smittet.

Er du bange for at blive smittet, og har du et særligt sårbart helbred, så tal med din arbejdsgiver, om der er mulighed for, at du arbejder hjemmefra eller løser andre opgaver den næste tid.

Jeg skal i selvisolation if. udenlandsrejse – får jeg min normale løn?

Ja, det vil du som udgangspunkt få. Har du besøgt nogle af de områder, Udenrigsministeriet fraråder rejser til, står du dog i en anden situation.

Det afgørende for lønspørgsmålet under selvisolationen er, hvem der har bedt dig om det. Hvis det er myndighederne eller en læge, vil det være en ”sygdomslignende situation”, hvor arbejdsgiver skal betale dig din sædvanlig løn under fraværet. Dette gælder muligvis også selvisolation i udlandet.

Hvis du vælger at rejse til områder, som Udenrigsministeriet i deres rejsevejledninger fraråder at rejse til, kan du forvente at stå i en situation, hvor sygdom eller selvisolation vil blive betragtet som selvforskyldt - og så har du ikke ret til løn under fravær, som er opstået som følge af rejsen.

Hjælpepakker

Ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Den midlertidige ordning om arbejdsfordeling gælder fra  mandag den 14. september 2020 til udgangen af  2021.

Du får:

 • En højere sats under arbejdsfordelingen i op til 4 måneder, hvis du har ret til højest dagpenge-sats. Højeste dagpenge-sats er 19083,00 kr. om måneden og med forslaget bliver beløbet hævet til 23.000 kr. om måneden. Hvis din sats er lavere end de 19083,00 kr., får du din normale sats under arbejdsfordelingen. Du skal være opmærksom, at arbejdstimer og g-dage bliver modregnet, inden vi udbetaler dine dagpenge.
 • 3 G-dage (arbejdsgivergodgørelse) om måneden. G-dag er en godtgørelse, din arbejdsgiver udbetaler direkte til dig. Du kan læse mere om godtgørelsen her.

Derudover giver loven også mulighed for:

 • At du ikke bruger af din ret til dagpenge i den periode på op til 4. måneder, hvor du er på arbejdsfordeling.
 • At du kan få dagpenge under arbejdsfordelingen, selv om du endnu ikke er medlem af en a-kasse eller du endnu ikke har mindst et års medlemskab. Det forudsætter, at du betaler 3 måneders kontingent pr. måned, mens du er på arbejdsfordeling.
 • Lempede krav til rådighed for hele perioden.

Hvis du bliver omfattet af ordningen, er det din arbejdsgiver og dit lokale jobcenter, der orienterer dig. 

Lovforslag: Ingen sygedagpengemodtagere vil overgå til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021 

Arbejdsmarkeds parter har den 27. oktober aftalt at forlænge rette til sygedagpenge med tre måneder og sygedagpenge-modtagere vil derfor tidligst kunne overgå til jobafklaringsforløb den 1. februar 2021.  

Du kan få forlænget din periode med sygedagpenge med tre måneder, hvis:

 • du når revurderingstidspunktet i perioden fra den 31. oktober 2020 til og med 31. januar 2021, eller  
 • den nuværende forlængelse ophører og udbetalingen ikke kan forlænges efter de almindelige regler – ophøret skal også ske i perioden fra den 31. oktober 2020 til og med 31. januar 2021. 
Forslaget forventes vedtaget i løbet af november.

Til ansatte på barer, restauranter og caféer 

Sundhedsmyndighederne har på baggrund af stigende smittetal vurderet, at det er nødvendigt at begrænse åbningstiden for barer, restauranter og caféer m.v.  

For dig, der arbejder inden for denne branche, kan det derfor betyde mindre arbejde end normalt. 

Regeringen og dens samarbejdspartier har derfor lavet en aftale, der giver arbejdsgivere et alternativ til at fyre sine medarbejdere.  

Med den nye aftale kan virksomheder med begrænset åbningstid bruge den midlertidige arbejdsfordeling, som du kan læse mere om i afsnittet ’Ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling’.  

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Som en del af Folketingets hjælpepakker i forbindelse med Coronavirus, har Folketinget besluttet, at du kan få udbetalt et beløb, der svarer til tre ugers feriepenge i perioden 29. september 2020 til 1. december 2020.

Det skal du vide om de indefrosne feriepenge:

Kan jeg få udbetalt indefrosne feriepenge? Ja, hvis du har haft arbejde i perioden den 1. september 2019 til og med den 31. marts 2020 - enten i hele perioden eller bare noget af perioden. 

Og ja, du kan også få udbetalt dine indefrosne feriepenge, selv om du efterfølgende skulle være blevet ledig. 
Hvor kan jeg se, hvor meget jeg kan få udbetalt

Du kan se brutto beløbet for de tre uger på selve ansøgningen, som du kan finde  på borger.dk.

Hvis du er uenig i beløbet, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler på telefon 70 12 80 85 mandag til fredag mellem 09:00 – 18:00.

Hvornår får jeg pengene? 

Du kan søge om udbetalingen i perioden 29. september 2020 til 1. december 2020.

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto 7 til 10 hverdage efter, du har søgt.

Får udbetalingen betydning for mine dagpenge, min efterløn eller anden offentlig ydelse som fx boligsikring? 

Nej! Du bliver ikke modregnet, hvis du vælger at få udbetalt pengene udbetalt. 

Men feriepengene (hvis du vælger at få dem udbetalt) vil indgå i din optjening af dagpenge eller efterløn, og kan dermed også få betydning for beregningen af din sats.

Jeg er under uddannelse – får udbetalingen betydning for mit gratis medlemskab? Nej! 
Skal jeg ændre min forskudsopgørelse?Det er altid en god ide at ændre din forskudsopgørelse, når din indkomst/fradragsforhold ændrer sig. 

Se dit bruttobeløb og søg udbetalingen af de indefrosne feriepenge på borger.dk.

Hvis du er fleksjobber

Må min arbejdsgiver sende mig hjem?

Selv om du er ansat i fleksjob, kan og må din arbejdsgiver godt sende dig hjem.

Hvis din arbejdsgiver opfylder betingelserne om lønkompensation, bliver du som fleksjobber også omfattet af ordningen:

 • Hvis du er fleksjobber efter den nye ordning, så får din arbejdsgiver lønkompensation i forhold til din faktiske arbejdstid og arbejdsgiverens faktiske lønudgift.
 • Hvis du er fleksjobber efter den gamle ordning, skal din arbejdsgiver vælge, om de vil fortsætte med tilskud eller overgå til lønkompensationen.

Uanset hvad din arbejdsgiver vælger, modtager du stadig din løn, selv om du er sendt hjem.

Hvis din arbejdsgiver ikke opfylder betingelserne for lønkompensation eller ikke har søgt om det, kan du kun blive sendt hjem, hvis det fremgår af gældende overenskomst eller hvis I har lavet en konkret aftale.

Din løn bør – medmindre andet er aftalt – fortsætte. Gør den ikke det, så ring til os. Som medlem af vores fagforening, kan vi nemlig hjælpe dig.

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver opsagt?

Bliver du sagt op som følge af Coronakrisen med en forventning om, at der er tale om en midlertidig afbrydelse af arbejdet, kan du få ledighedsydelse fra kommunen.  

Det betyder, at hvis din arbejdsgiver efterfølgende – når Danmark er ude på den anden side af Coronakrisen – igen tilbyder dig ansættelse, så fortsætter du i udgangspunktet på den fleksordning, du allerede er på.  

For at du kan fortsætter på din eksisterende fleksordning, er det en forudsætning, at afbrydelse af ansættelsen bliver vurderet af kommunen til at være af midlertidig karakter som fx i forbindelse med vejrlig, materialemangel, arbejdsfordeling eller force majeure.  Afbrydelsen må ikke skyldes dig.

Hvis du er selvstændig

Lovforslag: Hjælp til forældre, der venter på børns Corona-test

Hjælp til Corona-ramte børnefamilier gælder også selvstændige. Læs mere om lovforslaget under afsnittet ’Børn og pasning’.

Hvis du endnu ikke er meldt ind i en a-kasse  

Normalt skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år for at få ret til dagpenge. Men som en del af Folketingets hjælpepakker if. Corona-virus, bliver det nu midlertidigt muligt at få udbetalt dagpenge, hvis du har modtaget kompensation fra en af følgende ordninger inden for de sidste to måneder, før ordningerne udløb:

 • Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige m.v.  
 • freelancere med både A- og B-indkomst 
 • sæsonafhængige selvstændige m.v. freelancere m.v. med både A- og B-indkomst 
 • Kulturministeriet kompensationsordning for kunstnere m.v.  
 • Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordninger

Du kan altså få ret til dagpenge, hvis du:

 • melder dig ind i a-kassen i perioden 14. september til den 31. oktober 2020 
 • betaler det beløb, der svarer til et års medlemskab af a-kassen ved indmeldelse  
 • opfylder indkomstkrav og rådighedskravet  
 • er ophørt med din selvstændige virksomhed 

Du skal være opmærksom på, at du i udgangspunktet skal igennem en venteperiode, før du kan få udbetalt dagpenge. Læs mere under afsnittet ’Hvornår kan jeg så få dagpenge?’ 

Hvis du melder dig ind, skal du være medlem i mindst et år. Vælger du alligevel at melde dig ud, før det år er gået, skal du betale de måneder, du mangler. Dvs. hvis du melder dig ud, når du har været medlem i 10 måneder, skal du betale for de sidste 2 måneder. 

Ring til os, hvis du vil meldes ind eller du har spørgsmål.

Hvis du er medlem af a-kassen, men endnu ikke har ret til dagpenge

Normalt skal du have været medlem af en a-kasse i mindst et år og opfylde et indkomstkrav for at få ret til dagpenge. Men som en del af Folketingets hjælpepakker if. Corona-virus, bliver det nu midlertidigt muligt at få udbetalt dagpenge, hvis du har modtaget kompensation fra en af følgende ordninger inden for de sidste to måneder, før ordningerne udløb:

 • Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige m.v.  
 • freelancere med både A- og B-indkomst 
 • sæsonafhængige selvstændige m.v.  freelancere m.v. med både A- og B-indkomst 
 • Kulturministeriet kompensationsordning for kunstnere m.v.  
 • Kulturministeriets midlertidige kunststøtteordninger

Du kan altså få ret til dagpenge, hvis du:

 • betaler de måneder, du mangler for at have været medlem i et år. Dvs. hvis du har været medlem i 10 måneder, skal du betale for de sidste to måneder.  
 • er ophørt med din selvstændige virksomhed 

Du skal være opmærksom på, at du i udgangspunktet skal igennem en venteperiode, før du kan få udbetalt dagpenge.  Læs mere under afsnittet ’Hvornår kan jeg så få dagpenge?’ 

Ring til os, hvis du vil gøre brug af hjælpepakken eller du har spørgsmål.

Hvornår kan jeg så få dagpenge? 

Hvornår du kan få dagpenge, afhænger af, om du er midlertidig ophørt pga. Corona eller om du er permanent ophørt

Hvis du er midlertidig ophørt, fordi din virksomhed er omfattet af et direkte forbud mod at åbne pga. Corona Så kan du få dagpenge fra første dag, du er medlem
Hvis du er permanent ophørt med din virksomhed  Du skal igennem en venteperiode, før du kan begynde at få udbetalt dagpenge. 

Hvor lang din venteperiode er, afhænger af, hvorfor du er ophørt. 

Læs mere under afsnittet ’Venteperiode’.