Dagpengeperioden - så længe kan du få dagpenge

Første gang du får ret til dagpenge, får du ret til dagpenge i to år, som du kan bruge inden for tre år.  Er du nyuddannet, gælder der dog særlige regler. 

Din dagpengeperiode

Første gang du skal have dagpenge, bliver du indplaceret i det, der kaldes en dagpengeperiode. 

I din dagpengeperiode får du ret til dagpenge i to år (ydelsesperioden, der svarer til 3.848 timer), der er gyldige i tre år (referenceperioden). 

Bemærk: Se dagpengeperioden, hvis du er deltidsmedlem af a-kassen

Er du nyuddannet?

Så får du ret til et år med dagpenge (1.924 timer), der er gyldig i to år.

Hvis din dagpengeperiode udløber

Vi holder løbende regnskab med din dagpengeperiode, så vi i god tid kan kontakte dig og vejlede dig om dine muligheder.

Du behøver altså ikke selv aktivt holde øje med, hvor mange timer du får udbetalt dagpenge for.

Dine muligheder

Når du nærmer dig udløbet af din dagpengeperiode, har du to muligheder for at fortsætte med at få udbetalt dagpenge:

 1. Du kan blive indplaceret i en ny dagpengeperiode
 2. Du kan få forlænget din eksisterende dagpengeret

Indplacering i ny dagpengeperiode

Du har to muligheder for at få en ny dagpengeperiode:

 1. Du opfylder et timekrav
 2. Du opfylder et indkomstkrav

Timekravet
Hvis du stadig har lidt timer tilbage i din eksisterende dagpengeret, kan du få en helt ny dagpengeperiode ved at opfylde et timekrav.

Timekrav betyder, at du skal have arbejdet mindst 1.924 timer, siden du senest fik ret til dagpenge. Bemærk: Arbejdstimerne skal ligge inden for de seneste tre år og må ikke tidligere have været brugt til din dagpengeret.

Indkomstkravet
Er din nuværende dagpengeperiode helt udløbet? Så skal du i stedet opfylde det, der kaldes et indkomstkrav. 

Indkomstkrav betyder, at du skal have tjent 263.232 kr., siden du senest fik ret til dagpenge. Bemærk: Din indkomst skal ligge inden for de seneste tre år og må ikke tidligere være brugt til din dagpengeret.

Betingelser for at kunne bruge dine arbejdstimer og indtægt
Uanset om du skal opfylde et timekrav eller et indkomstkrav, skal du opfylde en række andre betingelser. Bliv klogere på betingelserne for din dagpengeret

Forlængelse af din dagpengeret

Hvis du ikke når at arbejde 1.924 timer (hvis du er medlem af a-kassen på fuldtid), inden din dagpengeperiode udløber, er dine opsparede arbejdstimer ikke spildt. 

Du kan nemlig veksle dine arbejdstimer til timer med dagpenge i forholdet 1:2. Det er det, vi kalder ’’forlænget dagpengeret”:

 • Hver løntime giver dig ret til 2 ekstra dagpengetimer. Du kan dog højst forlænge din dagpengeret med yderligere et 1 år. Det kræver 962 opsparede løntimer.
 • Du skal være opmærksom på, at det kun er arbejdstimer fra lønarbejde, du kan bruge til at forlænge din dagpengeret.

Hvis din dagpengeperiode ikke kan forlænges mere

 • Når din dagpengeperiode er udløbet, og du ikke længere har mulighed for at få den forlænget, kan du eventuelt søge om kontanthjælp i din kommune.
 • Det er din kommune, der vurderer, om du har ret til kontanthjælp.
 • Find kontaktoplysninger på din kommune

Find flere svar om dagpengeperioden

Hvad er karens?

Karens betyder, at dine dagpenge hver 4. måned bliver sat ned med et beløb, der svarer til én dags dagpenge - hvis du ikke har arbejdet nok i de 4 forudgående måneder.

Du kan heldigvis undgå det

Du kan undgå det, hvis du de seneste fire måneder har arbejdet mere end 148 timer. 

Som hovedregel opgør vi dine arbejdstimer ud fra de oplysninger, din arbejdsgiver har givet til SKAT.

Bemærk: Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke bruges til at undgå karens.

Hvad betyder afkortning?

A-kassen skal løbende holde øje med, om du inden for de seneste 8 år (96 måneder) har fået dagpenge i sammenlagt 4 år (7.696 timer). 

Hvis du har det, bliver din dagpengeperiode afkortet med 160,33 timer.

Dine timer bliver opgjort på følgende tidspunkter:

 • Når du bliver ledig.
 • Efter hver udbetaling.
 • Hvis du bliver omforsikret.

Hvis du får din dagpengeperiode afkortet, nulstilles opgørelsen.

Hvis du er deltidsmedlem af a-kassen

Du får ret til dagpenge i 2 år (det kaldes ydelsesperioden og svarer til 1.258 timer), der er gyldige i 3 år (referenceperioden). Referenceperioden kan i nogle tilfælde blive forlænget.

Timekrav
Som deltidsforsikret skal du have arbejdet mindst 1.258 timer for at blive få en ny dagpengeperiode.

Indkomstkrav
Som deltidsforsikret skal du tjene 175.488 kr., og du kan højest medtage 14.624 kr. af din indkomst pr. måned.