Dagpenge - udbetalingssatser

Dagpengesats 2024

Dagpengesatsen på op til 24.199 kr. om måneden giver dig en økonomisk sikkerhed i en usikker tid.

Dagpengesatser

Højeste dagpengesats20.359 kr. hver måned
Beskæftigelses-tillæg de første tre måneder

Op til 3.840 kr. ekstra hver måned 

Højeste dagpengesats og tillæg i altOp til 24.199 kr. hver måned de første tre måneder

Beskæftigelsestillægget udbetales kun, hvis du opfylder betingelserne  

Sådan beregner vi din dagpengesats

Din dagpengesats svarer til 90 procent af den indkomst, du havde, før du blev ledig – dog aldrig højere end højeste dagpengesats på 24.199 kr. hver måned.

Sådan får du den højeste dagpengesats

For at få ret til den højeste dagpengesats skal du som fuldtidsmedlem have tjent mindst 24.588 kr. hver måned i 12 måneder.

Hvis din indkomst ikke giver dig ret til den højeste dagpengesats

Du kan bruge vores dagpengeberegner og få din vejledende dagpengesats med det samme. 

 

Beregn din dagpengesats

  Din dagpengesats (vejledende)
  Så meget kan du få i dagpenge hver måned: Dit beskæftigelsestillæg de første tre måneder: Beskæftigelsestillægget udbetales kun, hvis du opfylder betingelserne

  Bliv medlem af a-kassen - allerede i dag

  Hos os får du – udover dagpenge på op til 20.359 kr. om måneden – en a-kasse, der altid sætter dig og din trivsel i fokus!

  Find flere svar om dagpengesatser

  Hvad skal jeg tjene for at få ret til højeste dagpengesats?

  For at få ret til den højeste dagpengesats skal du have tjent mindst 24.588 kr. hver måned i 12 måneder.

  Se den højeste dagpengesats

  Du kan bruge alt den indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af, til din dagpengesats.

  Det kan fx være:

  • A-indkomst (A-indkomst er som udgangspunkt den indkomst,  du har haft som lønmodtager. Det er ikke indtægter fra fx investeringer, udlejning eller lignende)
  • B-indkomst (B-indkomst er indkomst, hvor der ikke er trukket skat og arbejdsmarkedsbidrag fra, inden du får udbetalt beløbet - fx hvis du har en selvstændig virksomhed)
  • Overskud af selvstændig virksomhed 

  B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse – ellers kan vi ikke bruge indtægten til at beregne din dagpengesats.

  Har du selvstændig virksomhed og skal bruge overskuddet fra din selvstændige virksomhed til at beregne din sats? 

  Så finder du din indkomst ved at dividere dit overskud fra årsopgørelsen med det antal måneder, dit regnskab for indkomståret dækker.

  Hvor meget får man i dagpenge efter skat?

  Når du modtager dagpenge, skal du betale skat – ligesom du gør af anden indkomst. Du slipper dog for at betale arbejdsmarkedsbidraget på de 8 procent.

  Hvor meget, du skal betale i skat, afhænger af dit fradrag og din skatteprocent. Det er derfor svært for os  at sige, hvad du præcist ender med at få udbetalt, mens du er på dagpenge.

  SKAT har dog lavet en beregner, der nemt og enkelt kan hjælpe dig med at regne ud, hvad du vil få udbetalt i dagpenge efter skat.

  Hvad er betingelserne for beskæftigelsestillægget?

  Beskæftigelsestillægget er et ekstra dagpengetillæg, du kan få de første tre måneder, du er på dagpenge - hvis du opfylder alle betingelserne. Dagpengesats og tillæg kan højest udgøre 24.199 kr. hver måned.

  Vær opmærksom på, at dagpenge-beregningen er vejledende! Vi ved først, om du har ret til beskæftigelsestillægget, når vi har behandlet din ansøgning om dagpenge.

  Betingelserne for at få beskæftigelsestillæg

  • Du skal have ret til højeste dagpengesats på 20.359 kr. hver måned
  • Du skal have ret til en helt ny dagpengeperiode på to år (det svarer til 3.848 dagpengetimer)
  • Du skal have haft to års arbejde inden for de seneste tre år. Det svarer til, at du som udgangspunkt skal have tjent 508.656 kr. inden for de seneste tre år - du kan dog højest medregne 21.936 kr. af din indkomst pr. måned. I nogle situationer skal du i stedet opfylde et timekrav på 3.848 arbejdstimer
  • Du skal have haft fire års uafbrudt medlemskab af en a-kasse

  Se, om din indtægt er høj nok til beskæftigelsestillægget og få en vejledende dagpengesats inkl. tillægget. Du kan dog ikke se, om du opfylder de øvrige betingelserne.

  Hvad betyder beskæftigelsestillægget for min lønsikring?

  Du er selvfølgelig stadig dækket af din lønsikring, selvom du har ret til beskæftigelsestillægget.

  Men du kan opleve, at din lønsikring alligevel bliver påvirket - fx fordi din første lønsikringsudbetaling bliver skubbet.

  Læs mere om lønsikring og beskæftigelsestillæg

  Hvad er deltids-dagpengesatsen?

  Højeste dagpengesats til dig, der er deltidsmedlem:

  Din dagpengesats13.573 kr. hver måned
  Beskæftigelses-tillæg de første tre månederOp til 2.560 kr. ekstra hver måned
  Dagpengesats og tillæg i alt
  Op til 16.133 kr. hver måned de første tre måneder

  Beskæftigelsestillægget kun udbetales, hvis du opfylder betingelserne.  

  Sådan får du den højeste dagpengesats
  For at få ret til den højeste dagpengesats skal du som deltidsmedlem have tjent mindst 16.393 kr. hver måned i 12 måneder.

  Optjener man pension af dagpenge?

  • Du optjener pension af dine dagpenge.
  • Du skal ikke selv gøre noget. Det sker helt automatisk og helt uden at du får mindre udbetalt.
  • Det kaldes obligatorisk pension