Dimittendsats 2024: Få dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet (også kaldet dimittend) får du en fast dimittendsats i a-kassen. Dimittendsatsen afhænger ikke  af din indkomst, men af din alder og af om du har børn. Se din dimittendsats her.

Dimittendsats, hvis du er under 30 år

De første tre måneder, du er ledig 14.557 kr. hver måned
Når du har været ledig i tre måneder 10.011 kr. hver måned

Dimittendsats, hvis du er over 30 år

De første tre måneder, du er ledig14.557 kr. hver måned 
Når du har været ledig i tre måneder12.645 kr. hver måned

Dimittendsats, hvis du er forsørger

Du får16.694 kr. hver måned 

Så længe kan du få dagpenge som nyuddannet

 • Som nyuddannet får du ret til et år med dimittend-dagpenge, der kan bruges inden for to år.
 • Når du enten har fået dagpenge i et helt år, eller de to år er gået, har du brug for en ny ret til dagpenge i tilfælde af, at du bliver ledig.
 • Læs, hvordan du som enten lønmodtager eller selvstændig får ret til en ny periode med dagpenge

Guide: Sådan gør du for at få dagpenge som nyuddannet 

Som du sikkert ved, er det a-kassen, der udbetaler dagpenge, og derfor skal du først og fremmest være medlem af en a-kasse for at få ret til dagpenge. Men selvom du ikke har været medlem af en a-kasse, inden du blev færdiguddannet, har du stadig mulighed for at få dagpenge.

Her  er, hvad du konkret skal gøre for at få ret til dagpenge som nyuddannet:

Til dig, der allerede er medlem af a-kassen

1 dag efter sidste eksamen

Har du ikke et job på hånden, skal du melde dig ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge hos a-kassen

14 dage efter din sidste eksamen

Sidste chance for at fortælle a-kassen, at du er færdiguddannet (gøre dine dimittendrettigheder gældende)

Sidste hverdag i måneden

Du får dine første dagpenge udbetalt på din NemKonto – hvis altså du har husket at sende dit dagpengekort. 

Få hjælp til dit dagpengekort


Til dig, der endnu ikke er medlem af a-kassen

1 dag efter sidste eksamen

Det er nu, du skal melde dig ind i a-kassen for at sikre dig retten til dagpenge – også selv om du måske allerede har et job på hånden. Du kan få brug for dagpenge, når du mindst venter det

Meld dig ind her

14 dage efter din sidste eksamen

Sidste chance for at melde dig ind i a-kassen, hvis du vil have ret til dagpenge efter 1 måned.

1 måned efter din sidste eksamen

Meld dig ledig på jobnet.dk og søg om dagpenge hos a-kassen 

Sidste hverdag i måneden

Du får dine første dagpenge udbetalt på din NemKonto – hvis altså du har husket at sende dit dagpengekort. 

Få hjælp til dit dagpengekort


Husk det nu, du har kun 14 dage

 • Det er vigtigt at, at du - inden der er gået 14 dage efter din sidste eksamen - kontakter a-kassen for at få ret til dagpenge som nyuddannet. Enten for at melde dig ind eller for at “gøre dine dimittendrettigheder gældende”, som det hedder.
 • Det gælder, uanset om du allerede er medlem af en a-kasse eller ej.

For at få ret til dagpenge kræver det vel at mærke også, at din uddannelse opfylder betingelserne for dagpenge

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, sidder vi klar på tlf. 7227 7227 alle hverdage 7-18.

Bliv klogere på dagpenge til nyuddannede

Hvad er dimittendsats?

Dimittendsatsen er det månedlige beløb, du får som nyuddannet medlem af en a-kasse, hvis du bliver ledig. 

Find dimittendsats 2024 her

Dimittendsatsen en fast sats, der afhænger af din alder og om du har børn. Dermed adskiller dimittendsatsen sig fra den almindelige dagpengesats, der beregnes ud fra din indkomst.

Du får dine dimittend-dagpenge udbetalt den sidste hverdag i måneden - hvis du har husket at udfylde dit dagpengekort til tiden.

Dimittendsatsen er et bruttobeløb, som du skal betale skat af. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

Hvordan får jeg ret til dagpenge som nyuddannet?

Hvordan du får ret til dagpenge som nyuddannet, afhænger af, om du allerede er medlem af en a-kasse eller ej.

Hvis du er medlem af en a-kasse 

Er du allerede medlem af en a-kasse? Og har du været det 1 år før din uddannelse sluttede, så har du allerede ret til dagpenge dagen efter din uddannelse er færdig.

Her er det bare VIGTIGT, at du husker:

 • At du første dag efter din sidste eksamen melder dig ledig hos jobnet.dk og søger om dagpenge i din a-kasse.
 • At “gøre din dimittendrettigheder gældende”, som det hedder. Det betyder, at du senest 14 dage efter, din uddannelse er slut, skal fortælle din a-kasse, at du er færdiguddannet.

Se betingelserne for dagpenge som nyuddannet

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse

Som nyuddannet har du en genvej til dagpenge, også selvom du ikke har været medlem af en a-kasse. Du skal bare huske at melde dig ind i en a-kasse som nyuddannet senest 14 dage efter, at din uddannelse er slut og fortælle a-kassen, at du vil “gøre dine dimittendrettigheder gældende.

Gør du det, kan du få dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Hvis du ikke gør det, har du ikke ret til dagpenge tidligst før efter et års medlemskab af a-kassen.  

Hvornår er min uddannelse officielt færdig?

Det er vigtigt at vide, hvornår den officielle slutdato på din uddannelse er- Det er nemlig 14 dage fra den dag, der er frist for “at gøre dine dimittendrettigheder gældende, så du har ret til dagpenge som nyuddannet.  

Din uddannelse er færdig, når alle dine karakterer er givet, og al studieaktivitet er ophørt. Deltagelse i undervisning, eksamen, forsvar af opgave og lignende bliver betragtet som studieaktivitet. 

Her får du et overblik over eksamensformer, og hvornår du i a-kassen betragtes som færdiguddannet:

Hvis din sidste eksamen erSå er din uddannelse færdig, når
… en hovedopgave eller speciale … du har modtaget din godkendelse fra censor og vejleder. Hvis dit uddannelsessted udsteder forhåndsgodkendelser, kan du bruge datoen her fra. 
… mundtlig eksamen … din karakter er givet 
… skriftlig opgave med mundtligt forsvar … du har forsvaret din skriftlige opgave og din karakter er givet 

Hvilke uddannelser giver ret til dagpenge?

For at kunne få dagpengeret som nyuddannet, skal din uddannelse være en offentligt anerkendt erhvervs – eller videregående uddannelse på mindst 18 måneder (3 semestre). Du kan altså ikke bruge en gymnasial uddannelse.  

Hvis du er i tvivl, om din uddannelse er dimittendberettiget, og om du derfor har ret til dagpenge, så spørg din skole eller ring til os på 7227 7227.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde?

For at få ret til dagpenge som nyuddannet, skal du opfylde tre krav:

 • Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start og senest 14. dage efter, at du har færdiggjort din uddannelse
 • Din uddannelse skal være en offentligt anerkendt erhvervs – eller videregående uddannelse, der har varet mindst 18. måneder (3 semestre)
 • Du skal opfylde et sprog- eller et tilknytningskrav

Sprogkravet betyder, at du skal have bestået minimum 6.klasse i folkeskole, herunder en tilsvarende privat eller friskole. Du skal ikke dokumentere dine dansk kundskaber, men blot oplyse det til os på ’’tro og love’’. ’’Tro og love’’ betyder, at du har givet os oplysningerne i god tro.

Opfylder du ikke sprogkravet, skal du i stedet opfylde et tilknytningskrav på mindst 600 arbejdstimer fordelt på 12 måneder inden for de seneste 24 måneder. Timerne skal være indberettet til SKAT.

Du kan bruge arbejdstimer fra et andet EØS-land, men mindst 150 af løntimerne skal komme fra arbejde i Danmark.

 

Hvad hvis jeg allerede har et job på hånden som nyuddannet?

Hvis du som nyuddannet allerede har fået et job, som du skal starte på efter din uddannelse er færdig - og derfor ikke har brug for dagpenge - er det stadig vigtigt, at du fortæller din a-kasse, at du er blevet færdig (gør dine dimittendrettigheder gældende). 

Ellers vil du ikke have mulighed for at få dagpenge, hvis det skulle blive nødvendigt på et senere tidspunkt. Det kan f.eks. være, at du:

 • Uventet mister dit job efter kort tid
 • Har sagt ja til et tidsbegrænset job
 • Ikke er glad for jobbet og vælger at sige op.

Selvom du ikke tænker, at du kommer til at stå uden job, så er det alligevel en god idé at have muligheden for dagpenge, hvis det mod dine forventninger skulle ske. Se muligheden for dagpenge som enhver anden forsikring, du tegner i tilfælde af uforudsete situationer. 

Husk også at gøre dine dimittendrettigheder gældende, hvis du f.eks. går på barsel eller andet efter du har afsluttet din uddannelse.