Dagpenge - nye regler

Få et overblik over de nyeste regler på dagpenge-området - fx træder der nye regler i kraft den 1. januar 2024, der giver mere ansvar til a-kasserne.

Senest opdateret den 06.12.2023


Fra 2024 får a-kassen mere ansvar de første tre måneder, du er ledig pga. nye regler

Arbejdsmarkedets parter har den 24. juni 2022 indgået en ny politisk aftale, der giver a-kassen mere ansvar.

Fra 2023

  • Som ledig får du mulighed for at tilvælge digitale samtaler allerede fra den anden samtale med a-kassen.
  • Får du som ledig et tilbud fra jobcentret, skal det være jobrettet og have fokus på at bringe dig tættere på et job på ordinære vilkår. Det betyder, at kurser om jobsøgning og lignende, ikke længere vil tælle som et tilbud.

Fra 2024

  • A-kasserne overtager alle samtaler de første tre måneder, du er ledig. Og vil kunne indstille til jobcentret, at du tilbydes et jobrettet tilbud fx uddannelse. Vælger jobcentret at give afslag, skal de begrunde det – både over for dig og a-kassen.

Vi glæder os over dagens aftale og ser frem til at dykke ned i de enkelte dele. Og så ser vi frem til at komme tættere på vores medlemmer.

- Jurist, Kirsten Kvistgaard

Nye regler fra 1. maj 2023 betyder højere dagpengesats de første tre måneder til lønmodtagere og selvstændige

Hvis du får ret til dagpenge fra den 1.maj 2023, kan du få en højere dagpengesats de første 481 timer, du er ledig (det svarer til 3 måneder) - hvis du opfylder betingelserne.  

Det er det, der kaldes beskæftigelsestillægget.

Betingelserne

  • Du skal have haft to års arbejde inden for de seneste tre år
  • Du skal have haft fire års uafbrudt medlemskab af en a-kasse
  • Du skal have ret til en dagpengesats på 20.359 kr. pr. måned

Se, hvad beskæftigelsestillægget betyder for din dagpengesats

 


Dimittender bliver ramt af nye dagpenge-regler fra den 1. maj 2023

  De nye regler for dimittender kort fortalt:
  • Din ret til dagpenge som nyuddannet afkortes til 1 år efter afsluttet uddannelse 
  • Du skal opfylde et sprog eller tilknytningskrav
  • Hvis du ikke er forsørger, får du en lavere dagpengesats, når du har været ledig i tre måneder

Få det fulde overblik over reglerne for dimittender

Bliver du færdig med din uddannelse til sommer?

Så bliver du omfattet af de nye regler med en kortere ret til dagpenge og - hvis du ikke er forsøger- en lavere sats efter tre måneder.

Får du allerede dagpenge som dimittend?

Så kan de nye regler også få betydning for dig.

Din dagpengesats kan blive sat ned fra maj, hvis du har fået udbetalt dagpenge i 481 timer (Følg med i dit forbrug af dagpenge på jobnet.dk).

Du kan dog stadig få dagpenge i op til 2 år. Din dagpengeperiode bliver nemlig ikke forkortet.