Dagpenge-regler

For at få dagpenge skal du opfylde dagpengereglerne: du skal være medlem af en a-kasse, du skal opfylde et indkomstkrav og du skal søge job. Når du opfylder reglerne, får du ret til dagpenge i to år inden for tre år.


Optjening af dagpenge: De 3 dagpengeregler du skal kende

For at få ret til dagpenge skal du opfylde de tre dagpengeregler:

 1. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år
 2. Du skal opfylde et indkomstkrav på 263.232 (I nogle situationer optjener du dog din dagpengeret ud fra et timekrav, fx hvis du tidligere har fået dagpenge)
 3. Du skal søge job

Dagpengeregler for nyuddannede 

Er du nyuddannet? Så er det nogle andre dagpengeregler, du skal opfylde. Se dagpengereglerne for nyuddannet.

 

Regler for dagpenge for selvstændige

Når du er selvstændig, skal du opfylde de samme dagpengeregler som lønmodtagere. Du kan dog blive nødt til at lukke din virksomhed, hvis du får brug for dagpenge.

Se dagpengeregler for selvstændige


Hvad er betyder indkomstkrav og hvordan opfylder du det?

Første gang du skal have dagpenge, får du ret til dagpenge på baggrund af den løn (din indkomst), du har haft de seneste tre år.

Har du ikke været medlem af a-kassen i alle tre år?

Så er det kun din indkomst inden for den periode, hvor du har været medlem af a-kassen, du kan bruge til din dagpengeret. 

Det er det, der kaldes indkomstkravet.

Hvad er indkomstkravet 2024

Du opfylder indkomstkravet, når du har tjent mindst 263.232 kr. inden for de seneste tre år (2024 -tal]. Du kan dog højest bruge 21.936 kr. af din månedlige indkomst. 

I nogle situationer – fx hvis du tidligere har fået dagpenge – skal du dog opfylde et timekrav.

Timekravet

Timekrav betyder, at du skal have arbejdet mindst 1.924 timer, siden du senest fik ret til dagpenge. Bemærk: Arbejdstimerne skal ligge inden for de seneste tre år og må ikke tidligere have været brugt til din dagpengeret.

 

Find flere svar om dagpenge-regler

Hvilke dagpengeregler skal man opfylde som selvstændig?

Dagpengereglerne for selvstændige er de samme som for lønmodtagere:

 1. Du skal have været medlem af a-kassen i mindst et år
 2. Du skal opfylde et indkomstkrav
 3. Du skal søge job

Fordi du er selvstændig, kan du dog i nogle situationer blive nødt til at lukke din virksomhed. Det gælder fx, hvis din selvstændige virksomhed har været din hovedbeskæftigelse. 

Bliv klogere på dagpengereglerne for selvstændige

Er der særlige dagpengeregler for nyuddannede?

Hvis du har gjort en erhvervsmæssig eller videregående uddannelse færdig inden for de seneste 14 dage, kan du bruge din uddannelse til at få ret til dagpenge – også selv om du ikke har været medlem af en a-kasse i mindst et år på uddannelsestidspunktet.

Du skal bare opfylde de tre dagpengeregler:

 1. Du skal have afsluttet en offentligt anerkendt erhvervs- eller videregående uddannelse normeret til mindst 18 måneder (90 ECTS) – og nej, du kan desværre ikke bruge en gymnasial uddannelse.
 2. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og efter uddannelsen.
 3. Du skal skifteligt bede a-kassen om rettighederne senest 14 dage efter afsluttet uddannelse.

Det er det, a-kasserne kalder dimittendrettigheder.

Se mere om dagpengereglerne for nyuddannet

Husk: du har kun har 14 dage til at gøre krav på dine dimittendrettigheder! Kontakter du a-kassen senere end 14 dage efter afsluttet uddannelse, skal du som minimum være medlem af en a-kassen i mindst et år for at få ret til dagpenge.

Hvilken slags indkomst kan man bruge til indkomstkravet?

Når du skal opfylde indkomstkravet, kan du bruge følgende indkomst: 

 • Indkomst, der er optjent i en periode med medlemskab af en a-kasse, og som er indberettet til SKAT inden for de seneste tre år. 
 • Al indkomst, som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af.  Det kan fx være A-indkomst eller B-indkomst 
 • Overskud af selvstændig virksomhed. Overskud af selvstændig virksomhed skal fremgå af din årsopgørelse.

Se indkomstkravet 2024

Er du lønmodtager? Så skal du have været ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Du kan altså ikke bruge støttet arbejde som fx jobrotation, revalidering og løntilskud til at optjene dagpenge.

Regler for dagpenge som deltidsmedlem

Hvis du er medlem af en a-kasse på deltid, skal du opfylde de samme tre dagpengeregler som fuldtidsmedlemmerne:

 1. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år
 2. Du skal opfylde et indkomstkrav på 175.488
 3. Du skal søge job
Hvad betyder det, at du skal opfylde et indkomstkrav?

Første gang du skal have dagpenge, beregner vi din ret til dagpenge fra din indkomst de seneste tre år.  Har du ikke været medlem af a-kassen i alle tre år? Så er det kun din indkomst inden for den periode, hvor du har været medlem af a-kassen, du kan bruge til din dagpengeret. 

Det er det, der kaldes indkomstkravet. 

Indkomstkravet 2024 

Du opfylder indkomstkravet, når du har tjent mindst 175.488 kr. inden for de seneste tre år (2024-tal]. Du kan dog højest bruge 14.624 kr. af din månedlige indkomst. 

I nogle situationer – fx hvis du tidligere har fået dagpenge – skal du dog opfylde et timekrav.