Supplerende dagpenge – regler og sats

Du har mulighed for at arbejde eller have selvstændig virksomhed på deltid i op til 30 uger, mens du får dagpenge.  Det er det, der kaldes supplerende dagpenge.Hvad er supplerende dagpenge?

Supplerende dagpenge er en måde for dig at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, mens du er ledig:

 • Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger, mens du arbejder eller har selvstændig virksomhed på nedsat tid
 • Dine supplerende dagpenge dækker forskellen mellem det antal timer, du arbejder og det antal timer, du normalt får dagpenge for (du får dagpenge for 160,33 timer, hvis du er medlem på fuldtid uden deltidsarbejde)
 • Arbejder du i en måned mere end 145 timer? Så kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge for den måned. A-kassen skal nemlig mindst kunne udbetalte dagpenge for 14,8 timer
 • Du får udbetalt supplerende dagpenge med samme sats som dine almindelige dagpenge – blot udregnet som en time-sats

Søg om supplerende dagpenge

Du kan få dagpenge i 30 uger, samtidig med at du arbejder eller har selvstændig virksomhed på nedsat tid. Det betyder, at du kan få dækket forskellen mellem det antal timer, du arbejder, og det antal timer, du normalt ville få dagpenge for.

Sådan søger du

Du søger om supplerende dagpenge ved at ringe til os – inden du begynder på jobbet. Det er vigtigt, at du husker os, så du ikke kommer til at stå i en situation, hvor du ikke kan få udbetalt dine supplerende dagpenge. 

Du skal være opmærksom på

 • Der er nogle tidsfrister, du skal overholde, for at vi kan udbetale supplerende dagpenge til dig
 • Hvis du fx har et opsigelsesvarsel, skal du sende ekstra information til os – ellers kan du komme til at stå i en situation, hvor du ikke kan få dagpenge i en periode
 • Hvad der gælder præcist for dig, ved vi først, når vi har talt med dig

Ring til os - så er du sikker på, at du kommer godt i gang med dine supplerende dagpenge

Mens du får supplerende dagpenge

Når du har fået godkendt dine uger med supplerende dagpenge, skal du:

 • følge de aftaler, du har lavet sammen med din personlige jobkonsulent
 • huske at skrive arbejdstimerne på dit dagpengekort hver måned

Du finder dagpengekortet enten på ’’Mit Krifa’’ eller i vores app ’’Mit Krifa’’, som du kan downloade enten i App Store eller Google Play. 

Har du brug for hjælp til dagpengekortet? Så får du her en trin for trin-vejledning i, registrerer dine arbejdstimer på dagpengekortet.

Forstå din udbetaling af supplerende dagpenge

Det er ikke kun dine arbejdstimer, der bliver modregnet i dine supplerende dagpenge. 

G-dage, sygdom, ferie med mere nemlig også kan have indflydelse på din udbetaling. Det betyder, at vi skal kunne udbetale dagpenge til dig for mindst 14,8 timer i måneden.

Få hjælp til at forstå din dagpengeudbetaling

Du behøver ikke selv holde regnskab med dine supplerende dagpenge 

Du modtager et brev fra os cirka to måneder før, du har brugt dine 30 uger – så du behøver heldigvis ikke selv holde regnskab med dine supplerende dagpenge.

Sådan får du ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge

Du får automatisk ret til en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge, når du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet løntimer eller indkomst til SKAT for mere end 146 løntimer om måneden i seks måneder. 

Løntimer og indkomst skal være indberettet, siden du sidst fik ret til supplerende dagpenge.

Se indkomstkrav for genoptjening af supplerende dagpenge, hvis du er 14-dagslønnet, ugelønnet eller deltidsmedlem.

Hvis du har selvstændig virksomhed eller B-indkomst

 • Du skal have haft en samlet indkomst på 263.232 kr. (2024-tal) i et kalenderår. 
 • Du må ikke have modtaget dagpenge i kalenderåret.
 • Indtægten opgøres på baggrund af A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed.
 • Indtægten skal være indberettet til SKAT.

Du skal ikke selv gøre noget

Vi tjekker automatisk, om du har ret til en ny periode med supplerende dagpenge, når du melder dig ledig, og så igen hver gang vi efterfølgende udbetaler dagpenge til dig.

Opfylder du ikke betingelserne til en ny periode med supplerende dagpenge?

Hvis din ret til supplerende dagpenge er ophørt, og du ikke opfylder betingelserne for at få ret til en ny periode, har du mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger. 

Forlængelsen sker automatisk med mindst 4 uger ad gangen. 

Du hører fra os

Når du har brugt den sidste uge af dine supplerende dagpenge (uge 30), får du en opgørelse fra a-kassen. I opgørelsen kan du se, om du har mulighed for at få din ret til supplerende dagpenge forlænget - og med hvor mange uger. 

Se, hvor mange løntimer du skal have for at få en forlængelse på fire uger

Når du har opbrugt din ret

Hvis du ikke har ret til en ny periode med 30 uger, eller hvis din nuværende ret ikke kan forlænges, får du udbetalt dagpenge for resten af den måned, hvor du har brugt den 30. uge. 

Du modtager et brev fra os cirka 2 måneder før, du har brugt dine 30 uger.


Find flere svar om supplerende dagpenge

Hvordan fungerer de 30 uger med supplerende dagpenge?

Når du får godkendt en periode med supplerende dagpenge, får du ret til supplerende dagpenge i op til 30 uger. Uger med supplerende dagpenge bruger først af dine 30 uger i den måned, hvor ugen slutter. Det betyder, at hvis ugen strækker sig ud over et månedsskifte, tæller ugen altså først med i den nye måned.

Sådan får du 30 nye uger med supplerende dagpenge

Hvis du har lønarbejde, bruger alle uger, hvor du arbejder mindre end 37 timer af din ret til supplerende dagpenge. (30 timer, hvis du er deltidsforsikret).  

Det vil altså sige:

 • Hvis du kun arbejder hver anden uge, så er det kun de uger, du arbejder, der bruger af dine 30 uger med supplerende dagpenge.
 • Har du derimod selvstændig virksomhed på deltid, så bruger alle uger af din ret til supplerende dagpenge, også selv om du ikke har haft arbejdstimer i virksomheden i den aktuelle måned.

Supplerende dagpenge: regler for selvstændig virksomhed?

Du kan få dagpenge, mens du har selvstændig virksomhed – hvis altså din virksomhed opfylder betingelserne for selvstændig bibeskæftigelse. 

Din virksomhed er bibeskæftigelse i disse to situationer:

 1. Hvis du har haft mindst 480 løntimer (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) inden for de sidste 6 måneder og dine løntimer fordeler sig i mindst 5 af de 6 måneder på det tidspunkt, hvor du får ret til dagpenge første gang, eller hvis du senere skal opfylde indkomstkravet.
 2.  Hvis du starter virksomhed, mens du er på dagpenge.

Hvis du ikke opfylder kravet om 480 løntimer (318 løntimer, hvis du er deltidsforsikret), betragter vi virksomheden som din hovedbeskæftigelse, og du er nødt til at ophøre med din virksomhed for at få dagpenge. 

Er din selvstændige virksomhed hovedbeskæftigelse? Læs om, hvordan du får ret til dagpenge som selvstændig.

Mens du får supplerende dagpenge 

Du skal være opmærksom på, at det er en betingelse for at få supplerende dagpenge, samtidig med at du har selvstændig virksomhed, at du med dags varsel kan overtage lønarbejde og deltage i møder med a-kassen og jobcentret med mere. 

Supplerende dagpenge på deltid?

Kan man få supplerende dagpenge som deltidsmedlem?  

Ja, du kan få supplerende dagpenge, hvis du på en måned har 118 timer eller derunder med lønarbejde eller selvstændig virksomhed.  

Du skal være opmærksom på: 

 • at g-dage, sygdom, ferie med mere også kan have indflydelse på din udbetaling. Det betyder, at vi skal kunne udbetale dagpenge til dig for mindst 14,8 timer i måneden (12 timer, hvis du er deltidsforsikret). 
 • at vi sammenligner dine oplysninger om løntimer på dit dagpengekort med de oplysninger, din arbejdsgiver har sendt til SKAT.

Supplerende dagpenge – regler for genoptjening

Se, hvilket indkomstkrav, du skal opfylde for at genoptjene nye 30 uger med supplerende dagpenge:

Hvis du er medlem på fuldtid
Løntimer der skal være indberettet til SKAT
MånedslønnetMere end 146 løntimer om måneden i 6 måneder
14-dagslønnet
Mere end 68 løntimer for hver 14-dags periode. Du skal have 13 lønsedler á 14 dage.
UgelønnetMere end 34 løntimer om ugen i 26 uger.
  
Hvis du er medlem på deltid
Løntimer der skal være indberettet til SKAT
Månedslønnet
Mere end 118 løntimer om måneden i 6 måneder.
14-dagslønnet
Mere end 54 løntimer for hver 14-dags periode. Du skal have 13 lønsedler á 14 dage.
Ugelønnet
Mere end 27 løntimer om ugen i 26 uger.
  
Ved selvstændig virksomhed el. B-indkomst                                             
Indkomst skal være indberettet til SKAT
 

Du skal have haft en samlet indkomst på {{indkomstkrav-fuld}} kr. ({{aarstal}}-tal) i et kalenderår. ({{indkomstkrav-del}} kr., hvis du er deltidsforsikret)

 • Du må ikke have modtaget dagpenge i kalenderåret.
 • Indtægten opgøres på baggrund af A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed.


Opfylder du ikke betingelserne for at få ret til en ny periode med supplerende dagpenge? Så kan du muligvis forlænge din nuværende ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

Bliv klogere på din mulighed for forlængelse af supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge - regler for forlængelse

Se, hvilket indkomstkrav, du skal opfylde for at forlænge din nuværende ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger:

Hvis du er medlem på fuldtid
Løntimer der skal være indberettet til SKAT
Månedslønnet1 månedsløn med mere end 146 arbejdstimer
14-dagslønnet2 stk. 14-dagslønninger med mere end 68 arbejdstimer i hver.
Ugelønnet4 stk. ugelønninger med mere end 34 arbejdstimer i hver uge.


Hvis du er medlem på deltid

Løntimer der skal være indberettet til SKAT
Månedslønnet1 månedsløn med mere end 118 arbejdstimer
14-dagslønnet

2 stk. 14-dagslønninger med mere end 54 arbejdstimer i hver

Ugelønnet4 stk. ugelønninger med mere end 27arbejdstimer i hver uge.


Hvis du har selvstændig virksomhed

Betingelser, der skal være opfyldt

 

1 kalendermåned med selvstændig virksomhed:

 • Du må ikke have fået udbetalt dagpenge i den pågældende måned.
 • Du skal have drevet virksomheden i 6 måneder før udløbet af den 30. uge. 

Tjek, om du i stedet har ret til en helt ny periode med supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge - sats?

Når du får supplerende dagpenge, får du den samme sats som på almindelige dagpenge. Forskellen i din udbetaling handler nemlig om antallet af timer, du får udbetalt og ikke din dagpengesats. 

Læs mere om tiden på supplerende dagpenge

Eksempel: 

Mette skal have dagpenge for juli. På sit dagpengekort skriver hun, at hun har haft 30 timers arbejde, og at hun har holdt to dages ferie (14,8 timer) og været afmeldt jobcentret 1 dag (7,4 timer).  

Det betyder, at Mette får udbetalt dagpenge for 108,13 timer i juli måned.

Dagpenge for en måned 160,33 timer
Minus arbejdstimer i måneden - 30 timer
Minus to feriedage (14,8 timer) - 14,8 timer
Minus en dag med afmelding fra jobcentret (7,4 timer) - 7,4 timer
= timer med ret til udbetaling af dagpenge 108,13 timer