Meld dig syg

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du på din første sygedag melde dig syg på Min Side på jobnet.dk.


Sådan sygemelder du dig

Du skal på din første sygedag melde dig syg på Min Side på jobnet.dk.

Når du har sygemeldt dig, bliver du automatisk afmeldt som jobsøgende, og a-kassen får besked fra Jobcentret.

De første 14 dage, du er syg, får du udbetalt almindelige dagpenge. Hvis du er syg i en længere periode, får du udbetalt sygedagpenge fra din kommune efter de første 14. dage.
Det er vigtigt, at du skriver din sygeperiode på dit dagpengekort.

Du skal være opmærksom på, at det i nogle situationer ikke er nok at sygemelde dig på jobnet.dk:

Hvis du
Så skal du også

Er i aktivering

Fx hvis du er i gang med en uddannelse på dagpenge, i job med løntilskud, virksomhedspraktik eller på kursus.

Sygemelde dig på dit studiested/din arbejdsplads/dit kursussted.
Modtager supplerende dagpenge - lønarbejde

Sygemelde dig hos din arbejdsgiver.

I nogle situationerne skal din arbejdsgiver nemlig betale sygedagpenge for de timer, du normalt skulle have været på arbejde.

Du skal være opmærksom på:

  • Vi fortæller automatisk kommunen, at du er syg. Herefter vil du modtage et brev fra kommunen, som er vigtigt, at du udfylder og returnerer til dem.
  • Beløbet, du får i sygedagpenge svarer til dine dagpenge.
  • Sygedagpenge bliver dog ikke udbetalt på helligdage.
  • De første 6 uger, du er syg, bruger af din dagpengeret.

Mens du er syg

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du har altså ikke pligt til at søge job, mens du er syg. Du skal heller ikke deltage i møder – hverken hos os eller Jobcentret.


Når du er rask

Den første dag du er rask, skal du melde dig rask på jobnet.dk.

Når du raskmelder dig, bliver du igen tilmeldt jobcentret, og både a-kasse og din kommune får besked.


Hvis du bliver syg med Corona eller skal i selvisolation

Sådan skal du forholde dig, hvis du bliver syg med Corona eller skal i selvisolation, mens du får dagpenge:

Hvis du bliver syg med Corona

Bliver du syg af Corona, så skal du sygemelde dig på Jobnet.dk. Som fuldt ledig får du dagpenge under sygdom de første 14 dage. Derefter udbetaler kommunen sygedagpenge. Hvis du har et deltidsjob og får supplerende dagpenge, vil du få sygedagpenge fra første sygedag.

Hvis du skal i selvisolation

Hvis du skal i selvisolation eller karantæne, skal du sygemelde dig hos jobcentret. Det gør du på Jobnet.dk. Det gælder også, hvis du skal i isolation efter en udlandsrejse.

Som ledig uden deltidsarbejde får du dagpenge under sygdom de første 14 dage. Derefter udbetaler kommunen sygedagpenge. Hvis du har et deltidsjob og får supplerende dagpenge, vil du få sygedagpenge fra første sygedag.

Hvis du bliver opfordret til at blive hjemme

Opfordrer myndighederne dig til at blive hjemme i en periode? Fx fordi, du har været et sted, hvor der er mange smittetilfælde?

Så vil du fortsat få dine dagpenge, hvis du på den førstkommende hverdag giver både os og jobcentret besked om, at du følger den anbefaling, du har fået om at blive hjemme.

Dog skal du have ret til  dagpenge på det tidspunkt, du bliver sendt hjem.

Husk, at så længe du ikke er sygemeldt, har du pligt til at reagere på både vores og jobcentrets henvendelser. Du skal også fortsat være aktivt jobsøgende og deltage i møder. Du skal inden mødet selv gøre opmærksom på, at du ikke kan deltage fysisk - men kun digitalt eller telefonisk.