Se hvornår du får din dagpengeudbetaling

Her kan du se, hvornår du får dine dagpenge udbetalt. Få også styr på, hvordan du udfylder dit dagpengekort rigtigt, og hvad du skal gøre, hvis du ikke forstår det beløb, du har fået i dagpenge.Hvor skal jeg udfylde mit dagpengekort?

For at få udbetalt dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort.  

Du skal udfylde dit dagpengekort på Mit Krifa

Du kan også vælge at udfylde kortet i vores app, som du finder i Google Play og App Store. 

Læs mere om 'Mit Krifa'-appen.

Dagpengekort eller ydelseskort? 

Det er det samme. Dagpengekortet bliver nemlig også kaldt ydelseskort. 

Hvornår skal jeg sende mit dagpengekort?

Du kan udfylde og sende dit dagpengekort til os fra den 5. sidste hverdag i måneden. Det gør du på Mit Krifa.

Her kan du se, hvornår du skal indsende dit dagpengekort næste gang 

Du skal sende dit dagpengekort senest 1 måned og 10 dage efter den måned, du søger om dagpenge for. Hvis du ikke når det, får du som udgangspunkt ikke udbetalt den måneds dagpenge. 

Hvis du sender dagpengekortet senere? Så får du ofte din udbetaling to til tre hverdage efter, kortet er modtaget hos os. Der er dog undtagelser, hvor du får dem senere – fx hvis du har oplyst om et nyt arbejde.

Hvornår får jeg mine dagpenge udbetalt? 

Dine dagpenge bliver udbetalt til din NemKonto den sidste hverdag i måneden, hvis du har sendt dit kort ind til tiden.   

Nedenfor kan du se de specifikke dagpenge-udbetalingsperioder.

Udbetalingskalender for dagpenge 2024

Måned Indsend dagpengekortUdbetaling af dagpenge
Januar 24/1 - 29/131. januar
Februar 22/2 - 27/229. februar
Marts 20/3 - 25/327. marts
April 23/4 - 26/430. april
Maj 24/5 - 29/531. maj
Juni 21/6 - 26/628. juni
Juli 24/7 - 29/731. juli
August 23/8 - 28/830. august
September 23/9 - 26/930. september
Oktober 24/10 - 29/1031. oktober 
November 22/11 - 27/1129. november
December 18/12 - 23/1230. december

Få dine dagpenge til tiden

Tilmeld dig Krifas gratis SMS-service og få en SMS, når du skal udfylde dit dagpengekort.

Sådan udfylder du dit dagpengekort

Du skal hver måned indsende et dagpengekort for at få dine dagpenge udbetalt. 

Dagpengekortet er et skema, hvor du skal udfylde, om du har haft arbejde, har holdt ferie, været syg mm.   

Her får du hjælp til at udfylde dit dagpengekort rigtigt.

Kontakt os - så gennemgår vi din udbetaling sammen

Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit dagpengekort eller din udbetaling.

Ring til os på 7227 7227 eller kontakt os her.Find flere svar om dagpengeudbetaling

Jeg forstår ikke min dagpengeudbetaling - hvad gør jeg?

Er dine dagpenge netop gået ind på din konto, og forstår du ikke det beløb, du har fået udbetalt? Så kan grunden være, at du er blevet modregnet i dine dagpenge.  

Der er nemlig forskellige aktiviteter og situationer, der skal modregnes i dine dagpenge. Det kan fx være, hvis du har holdt ferie, har arbejdet lidt, været på barsel eller andet. 

Her kan du se en oversigt over, hvad der kan blive modregnet i dine dagpenge

Sådan opgøres din dagpengeudbetaling

Din udbetaling af dagpenge tager altid udgangspunkt i 160,33 timer for en måned (130 timer, hvis du er deltidsforsikret).  

Hver time du arbejder, holder fri, er syg mm. i udbetalingsmåneden, bliver modregnet i de 160,33 timer. Det antal timer, der er tilbage efter modregning, er de timer, vi (a-kassen) udbetaler dagpenge for. 

Du skal være opmærksom på, at din udbetaling forudsætter, at vi kan udbetale dagpenge for mindst 14,8 timer i måneden (12 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Eksempel: Det skal Mette have udbetalt i dagpenge

Mette søger dagpenge for juli. På dagpengekortet skriver hun, at hun har haft 30 timers arbejde, at hun har holdt 2 dages ferie (14,8 timer) og været afmeldt jobcentret 1 dag (7,4 timer). Mette får udbetalt dagpenge for 108,13 timer for juli måned.

Dagpenge for en måned160,33 timer
-arbejdstimer i måneden -30 timer
-2 feriedage = 14,8 timer -14,8 timer
-1 dag med afmelding fra Jobcentret = 7,4 timer -7,4 timer
=timer med ret til udbetaling for måneden=108,13 timer

Hvorfor kan jeg ikke udfylde mit dagpengekort?

Du kan først udfylde dit dagpengekort, når du har modtaget svaret på din ansøgning om dagpenge i Krifa Boks. Det kan være grunden til, at du ikke kan få lov at udfylde dit dagpengekort.  

Det er først muligt at finde og udfylde dit dagpengekort på Mit Krifa, når dagpengekortet for perioden åbner. Det gør det 5. sidste hverdag i måneden.   

Se her, hvornår du kan udfylde dagpengekort næste gang

Hvad gør jeg, hvis jeg har lavet en fejl i mit dagpengekort?

Har du lavet en fejl i dit dagpengekort, så kan du bare lave om i det og sende en ny version af kortet til os. Og så retter vi din udbetaling (Du skal dog sende det inden for 1 måned og 10 dage).  

Se video: Sådan udfylder du dit dagpengekort

Hvad kan jeg blive modregnet i min dagpengeudbetaling

På din udbetalingsopgørelse kan du i kolonnen 'Tekst' se, hvad du er blevet modregnet for i den konkrete måned. I denne oversigt kan du få en uddybende forklaring på de forskellige situationer.

A

Afvikling af selvstændig virksomhed 

Du er ophørt med din virksomhed ved at udfylde en tro- og love-erklæring. 

De timer der står her, er de timer, du har oplyst på dit dagpengekort, at du har brugt på at lukke din virksomhed. 

Automatisk regulering Vi har fornyligt sendt dig et reguleringsbrev, fordi der er forskel på det antal arbejdstimer du og din arbejdsgiver har oplyst i sidste måned.

Vi har ikke hørt fra dig og har derfor selv placeret timerne. 

B

BarselDu har er enten gået på barsel eller har været syg under graviditet i de pågældende timer. 

F

Ferie fra FeriekontoFeriekonto har meddelt os, at du har fået udbetalt feriepenge for de pågældende timer. 
Formueforvaltning Det er de timer, du har oplyst på dit dagpengekort, at du har brugt på formueforvaltning. 
Du modregnes ikke for timerne. 
Fritidsbeskæftigelse Det er de timer, du har oplyst på dit dagpengekort, at du har haft fritidsbeskæftigelse. 
Frivilligt ulønnet arbejde Det er de timer, hvor du har udført frivilligt, ulønnet arbejde. 
Du får udbetalt dagpenge for timerne. 
Frivilligt ulønnet arbejde over 44 timer Du kan hver måned udføre frivilligt ulønnet arbejde i 44 timer uden at blive modregnet i dine dagpenge. Alle timer, du udfører frivilligt ulønnet arbejde ud over de 44 timer, bliver modregnet i din udbetaling. 

G

G-dage G-dage (arbejdsgivergodtgørelsen) betyder, at din arbejdsgiver skal betale dine første to ledighedsdage, når du som lønmodtager har fået løn for 74 timer inden for fire uger op til, at du er blevet ledig. 

Du kan også være modregnet for G-dage, hvis du får supplerende dagpenge, og enten er løst ansat eller tilkaldevikar. 

Læs mere om G-dage.  
Generelt stop Det ser ud til, at vi mangler noget fra dig. Tjek din post, da vi sandsynligvis har sendt dig enten et brev eller en mail, hvor vi beder dig reagerer. 
Gæld/kont. Beløbet, der står her i denne kolonne, dækker enten en gæld til a-kassen eller manglende betaling af kontingent (kont.) 

Hvis beløbet dækker gæld, kan du længere nede på din udbetalingsspecifikation se, hvad gælden dækker over. 

Hvis beløbet dækker en manglende betaling af dit kontingent, står beløbet kun her. Hvis du mener, at du har betalt dit kontingent, er du velkommen til at kontakte os. Din indbetaling af kontingent kan have krydset din udbetaling af dagpenge.  

I

Ikke tilmeldt jobcentret  Du har været afmeldt jobcentret i de pågældende antal timer, enten fordi du er gået i arbejde eller fordi du ikke har fået bekræftet din jobsøgning. 

J

Jobsøgningsperiode selvstændig virksomhedDu har startet en ny virksomhed indenfor 6 måneder efter, du er ophørt med en anden virksomhed for at få dagpenge. Du kan derfor ikke få udbetalt dagpenge, før de 6 måneder er gået. 

Læs mere om jobsøgningsperioden

K

Karens 

Din udbetaling er blevet sat ned med et beløb, der svarer til én dags dagpenge. 

Det er du, fordi du de seneste 4 måneder ikke har arbejdet mere end: 

  • 148 timer, hvis du er fuldtidsforsikret
  • 97 timer, hvis du er deltidsforsikret

Læs hvordan du kan undgå karens.

Karantæne Du har fået en karantæne for at være selvforskyldt ledig. 

Det vil sige, at du enten selv har sagt op, eller har accepteret for kort opsigelsesvarsel, eller hvis din opsigelse skyldes dig selv.   

Du kan også have fået karantæne, hvis du i dit ledighedsforløb er udeblevet fra møder eller har afslået en aktivitet som jobcentret eller vi har henvist dig til.  

Læs mere om karantæne.  
Karantæne - genoptagelse Du har inden for de sidste 2 år fået en karantæne på 7,4 time, fordi du har betalt din kontingent for sent.

M

Mindste udbetalingDet er timer, som du ikke kan få dagpenge for på grund af reglen for mindste udbetaling. 
 
For at vi kan udbetale dagpenge til dig, skal vi nemlig kunne udbetale dagpenge for mindst 14,8 time  i en måned (12 timer, hvis du er deltidsforsikret). 

O

Opbrugt dagpengeret Du har brugt din ret til dagpenge, og kan først få dagpenge igen, når du har fået en ny dagpengeperiode. 

Læs mere om dagpengeperioden.  

S

Syg med udbetaling fra a-kassen Du har været syg og har fået udbetalt dagpenge fra a-kassen under sygdommen. 
 
Hvis din sygeperiode fortsætter ud over 14 dage, får du udbetalt sygedagpenge fra din kommune. 

Læs mere om sygedagpenge

V

VenteperiodeDu er omfattet af en venteperiode, fordi du op til første ledighedsdag har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. 
 
Venteperioden begynder dagen efter din ophørsdato. 
 
Hvor længe din venteperiode varer afhænger af, hvorfor du er ophørt. 

Læs mere om venteperiode

Y

Ydelser kan ikke udbetales

Der kan være flere grunde til at vi ikke har kunne udbetale dagpenge til dig. 

  • Du har fået ret til dagpenge på baggrund af din netop afsluttede uddannelse og kan ikke få dagpenge den første måned.
  • Du er blevet omforsikret til deltid, da du meldte dig ledig. Din omforsikring gælder fra den dag, vi har modtaget en skriftlig anmodning fra dig. Du kan først få udbetalt dagpenge, når din omforsikring er trådt i kraft.
  • Der kan være sket en fejl hos os – Kontakt os, så vi kan få det rettet.

Du kan blive modregnet i andre situationer end de, der fremgår her.

Hvad sker der, hvis jeg har skrevet et andet antal timer på mit dagpengekort, end det min arbejdsgiver har oplyst til SKAT?

Efter hver dagpengeudbetaling sammenligner vi dine oplysninger på dagpengekortet med de lønoplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. 

Er der forskel på oplysningerne, skriver vi til dig og beder dig forholde dig til forskellen. 

Du skal være opmærksom på, at placeringen af timer og ændringen af udbetalingen kan få betydning for blandt andet dit forbrug af supplerende dagpenge, G-dage, karéns og afkortning.