Did you start a Danish education during Covid?

Please read if you are a foreign student who started a Danish education in 2020 and 2021 during Covid and have been denied Danish unemployment benefits due to lack of prior residence in Denmark.

You may still be able to apply for unemployment benefits despite the lack of residence - please contact us as soon as possible!

Klik for dansk oversættelse

Til udenlandske studerende, der begyndte på en dansk uddannelse i 2020 og 2021, og har fået afslag på danske dagpenge pga. manglende bopæl i Danmark ved studiestart:

Du kan måske alligevel kan søge om dagpenge på trods af den manglende bopæl – kontakt os hurtigst muligt!