Forside/ Erhverv/ Erhvervsrådgivning/ Priser og betingelser
Forside/ .../ Priser og betingelser

Priser og forretningsbetingelser

Her på siden kan du læse mere om prisen for Erhvervsrådgivning og hvilke forretningsbetingelser, der gælder.


Priser

Når du har tegnet abonnement på Erhvervsrådgivning, er det din virksomhed, der faktureres. På den måde får du også mulighed for at trække udgiften fra i din virksomheds regnskab.

Prisen er 139,- kr. pr måned ekskl. moms.


Betaling

Dit abonnement opkræves én gang i kvartalet.

Abonnementet betales forud og betalingen skal tilmeldes Betalingsservice.

Vær opmærksom på, at du kan modtage to opkrævninger, hvis du både har tegnet abonnement på Erhvervsrådgivning til din virksomhed, og samtidig har tegnet et personligt medlemskab af Krifas a-kasse og evt. hertil har købt Lønsikring.


Forretningsbetingelser

Baggrund og ramme

Erhvervsrådgivning har til formål at rådgive og vejlede om mange af de udfordringer og opgaver, du møder i livet som selvstændig.

Erhvervsrådgivning bygger på grundtanken om, at arbejdsgivere og lønmodtagere er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Erhvervsrådgivning er ikke en arbejdsgiverforening. Derfor er fokus i Erhvervsrådgivning at rådgive i forbindelse med konkrete dialoger om personalejura, løn-og ansættelsesvilkår, så vi kan hjælpe dig med at håndtere spillereglerne på arbejdsmarkedet korrekt og i respekt for medarbejderne. Erhvervsrådgivning vil ikke føre en sag for dig.

Hvem kan abonnere på Erhvervsrådgivning?

Abonnement på Erhvervsrådgivning kan tegnes af dig med enkeltmands virksomhed, freelancere og selvstændige med under 10 medarbejdere. Antal medarbejdere er defineret som antal personer uanset beskæftigelsesgrad.

Hvis du har lønarbejde ved siden af at være selvstændig, så anbefaler vi, at du tegner et Krifa Basis eller Plus medlemskab i Krifas fagforening, så du kan få hjælp i din lønmodtagerrolle. I denne situation vil du også have adgang til de ydelser og produkter, som ligger i Erhvervsrådgivning.

Opsigelse

Du kan selv opsige dit abonnement med 14 dages varsel til udgangen af et kvartal. Opsigelsen skal ske skriftligt på mail: erhverv@krifa.dk eller pr. post.

Erhvervsrådgivning kan ophæve dit abonnement, hvis du ikke betaler eller du driver din forretning på en måde, som vi vurderer ikke harmonerer med Krifas værdisæt.

Erhvervsrådgivning kan herudover opsige kundeaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. I det tilfælde har du, som abonnent, krav på en begrundelse.

Håndtering af persondata

Erhvervsrådgivning må udveksle oplysninger med Krifas a-kasse og fagforening til brug for den praktiske håndtering af abonnementsforholdet. Desuden må Erhvervsrådgivning behandle data med henblik på at sende så relevant information som muligt. Se mere på krifa.dk/privacy.

Ansvar

Erhvervsrådgivning påtager sig intet ansvar for indirekte følgeskader, herunder driftstab eller mistet fortjeneste.

Få 1 måned gratis
Når du køber Erhvervsrådgivning lige nu, får du den første måned gratis.

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.