Send medarbejdere på opkvalificering via digitale kurser, med mulighed for lønkompensation


Mange af uddannelsesinstitutionerne udbyder digitale kurser fra en online platform. Kurserne er ikke gratis, men arbejdsgiverne har i mange tilfælde mulighed for at få lønkompensation, hvis de betaler kurserne for deres medarbejdere:

For hjemsendte medarbejdere er der følgende mulighed for opkvalificering i hjemsendelsesperioden.

En hjemsendt medarbejder kan søge VEU-godtgørelse, hvis medarbejderen ikke får løn, mens medarbejderen er på kursus. Får medarbejderen løn, er det arbejdsgiveren, som får godtgørelsen.

Fordelen ved denne ordning er, at medarbejderen kan bruge hjemmeperioden på opkvalificering og arbejdsgiveren har mulighed for VEU-godtgørelse på 119,00 kr. pr. time.

Se de øvrige betingelser nedenfor.

Hvem kan søge VEU-godtgørelse

For at være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, skal du opfylde nogle generelle betingelser:

 • Medarbejderen skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når medarbejderen ansøger.
 • Medarbejderen må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre medarbejderen ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
 • Medarbejderen skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • Medarbejderen skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, medarbejderen søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.
 • Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse for kurser, hvor mere end 75 procent af undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning. (Dette krav er fraveget i Corona tiderne).

Hvor meget kan medarbejderen få udbetalt?

 • Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 % af højeste dagpengesats. Se den aktuelle sats på virk.dk.
 • Deltager medarbejderen i uddannelse på deltid, nedsættes beløbet. Det beregnes i forhold til antallet af undervisningstimer.
 • Der er trukket skat af VEU-godtgørelsen, inden medarbejderen får beløbet udbetalt.

Hvor længe kan medarbejderen få VEU-godtgørelse?

Medarbejderen kan modtage VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Dog kan medarbejderen opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om en af følgende uddannelser:

 • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
 • AMU-kontraktuddannelser
 • Uddannelse, hvor der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav

Medarbejderen kan som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår.

Ansøgning og udbetaling

 • Hvis medarbejderen selv tilmelder sig et kursus på efteruddannelse.dk, kan medarbejderen samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring.
 • Læs mere om, hvordan medarbejderen få pengene udbetalt på borger.dk.
 • Er det arbejdsgiver, der tilmelder medarbejderen til kurset, er det arbejdsgiver som søger om VEU-godtgørelse.

Du kan læse mere vedr. arbejdsgivernes uddannelsesbidrag her - og om de overordnede regler her.