Priser og forretningsbetingelser

Her på siden kan du læse mere om prisen for Krifa Selvstændige og hvilke forretningsbetingelser, der gælder.


Priser

Når du er blevet medlem af Krifa Selvstændige, er det din virksomhed, der faktureres. På den måde får du også mulighed for at trække udgiften fra i din virksomheds regnskab.

Prisen er 150,- kr. pr måned ekskl. moms.


Betaling

Dit medlemskab opkræves én gang i kvartalet.

Medlemskabet betales forud og betalingen skal tilmeldes Betalingsservice.

Vær opmærksom på, at du kan modtage to opkrævninger, hvis du både har tegnet medlemskab på Krifa Selvstændige til din virksomhed, og samtidig har tegnet et personligt medlemskab af Krifas a-kasse og evt. hertil har købt Lønsikring.


Forretningsbetingelser

Baggrund og ramme

Krifa Selvstændige har til formål at rådgive og vejlede om de udfordringer og opgaver, du møder som selvstændig.

Krifa Selvstændige bygger på grundtanken om, at arbejdsgivere og lønmodtagere er hinandens forudsætninger - ikke hinandens modsætninger. Krifa Selvstændige er ikke en arbejdsgiverforening. Derfor er fokus på at rådgive inden for konkrete spørgsmål om personalejura, løn- og ansættelsesvilkår, og hjælpe dig med at håndtere spillereglerne på arbejdsmarkedet korrekt og i respekt for medarbejderne. Krifa Selvstændige kan ikke føre en sag for dig. 

Hvem kan tegne abonnement i Krifa Selvstændige? 

Virksomheder med under 10 ansatte 

Alle mikrovirksomheder, dvs. enkeltmandsvirksomheder, freelancere og selvstændige med under 10 ansatte, kan blive medlem af Krifa Selvstændige.

Hvis du har lønarbejde ved siden af at være selvstændig, anbefaler vi, at du melder dig ind i Krifa Fagforening, så du kan få hjælp i din lønmodtagerrolle. Her vil du også have adgang til de ydelser og produkter, som ligger i Krifa Selvstændige. 

Når du melder dig ind i Krifa Selvstændige, forpligter du dig til at oplyse Krifa Selvstændige om ændringer i antallet af virksomhedens ansatte. Antal medarbejdere er defineret som antal personer i tjeneste uanset beskæftigelsesgrad. Krifa Selvstændige benytter opslag i CVR til at opdatere virksomhedens data.  

Virksomheder med 10 ansatte eller derover

Hvis din virksomhed vækster til 10 ansatte eller derover, betyder det, at din virksomhed er vokset fra mikrovirksomhed til lille virksomhed. I det tilfælde bortfalder vores rådgivning inden for personalejura og ansættelsesret. Du bevarer dog fortsat ret til alle andre ydelser i Krifa Selvstændige, herunder adgangen til de pensions- og forsikringsordninger, du har indgået aftale om. Når din virksomhed tæller 10 ansatte eller derover, får du også:

  • 50 % rabat på én plads på uddannelsen til arbejdslystkonsulent. Uddannelsen har en værdi af kr. 8.900 + moms. Læs mere her. 
  • Adgang til sparring med stresskonsulent om medarbejder stress. Både forebyggende og akut. Læs mere her.

Opsigelse

Du kan selv opsige dit medlemskab i Krifa Selvstændige med 14 dages varsel til udgangen af et kvartal. Opsigelsen skal ske skriftligt på mail: selvstaendige@krifa.dk eller pr. post.

Krifa Selvstændige kan ophæve medlemskab, hvis du ikke betaler eller du driver din forretning på en måde, som efter vores vurdering ikke harmonerer med Krifas værdisæt. 

Krifa Selvstændige kan herudover opsige medlemskab med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. I det tilfælde har du krav på en begrundelse. 

Håndtering af persondata

Krifa Selvstændige må udveksle oplysninger med Krifas A-kasse og Fagforening til brug for den praktiske håndtering af medlemsskabet. Desuden må Krifa Selvstændige behandle data med henblik på at sende så relevant information som muligt. Se mere på krifa.dk/privacy.

Ansvar

Krifa Selvstændige påtager sig intet ansvar for indirekte følgeskader, herunder driftstab eller mistet fortjeneste.