Hvad er en overenskomst?

På størstedelen af det danske arbejdsmarked er løn- og ansættelsesvilkår bestemt ud fra kollektive overenskomster. Læs mere om, hvad begrebet overenskomst dækker over.

En overenskomst, også kaldet en kollektiv overenskomst, er en aftale om løn- og ansættelsesforhold mellem minimum en arbejdsgiver og et kollektiv af medarbejdere. Deraf navnet ”kollektiv” overenskomst.

På det offentlige område er det næsten 100 procent sikkert, at løn- og ansættelsesvilkår vilkår er bestemt ud fra en kollektiv overenskomst, mens det på det private arbejdsmarked er omkring 60 procent.

Rimelige løn- og ansættelsesvilkår er en helt grundlæggende forudsætning for, at medarbejdere oplever god arbejdslyst og trivsel på jobbet. Det er det, en kollektiv overenskomst skal sikre.

En overenskomst kan indgås på følgende måder:

 • mellem en arbejdsgiver og en fagforening
 • mellem en arbejdsgiver og virksomhedens medarbejdere i forening.

En overenskomst indeholder bestemmelser om fx:

 • Løn - typisk hvor meget de ansatte skal have i løn
 • Ansattes ret til mere end dagpenge under sygdom og barselsorlov
 • Ansattes ret til pensionsordning, og hvor meget arbejdsgiveren skal betale i pensionsbidrag
 • Arbejdstid og hvordan arbejdstiden skal planlægges
 • Ansattes ret til betaling for overarbejde, og hvor meget der skal betales i tillæg
 • Ansattes ret til ekstra betaling for at arbejde om aftenen og om natten
 • Ansattes ret til godtgørelse for indtægtstab på søgnehelligdage (helligdage, der falder på en almindelig hverdag)
 • Ansattes ret til efteruddannelse
 • Hvilke regler der gælder ved opsigelse, og hvilket opsigelsesvarsel der gælder, hvis en ansat skal afskediges.

Overenskomst gennem Krifa

Skal du have lavet en overenskomst på din virksomhed? Du kan indgå en overenskomst gennem Krifa, og vi står klar til at hjælpe dig igennem hele processen.