Krifas overenskomster

Krifa laver selvfølgelig også overenskomster – præcis som den traditionelle fagbevægelse gør. Og du kan finde Krifas overenskomster lige her.

Overvejer du at tegne overenskomst med Krifa?

Se, hvordan du kommer i gang og hvilke fordele du får med en overenskomst med Krifa.

Kendetegn for en overenskomst hos Krifa 

Krifas overenskomster er tværfaglige – det vil sige, at alle fag og brancher har mulighed for at tegne overenskomst med os - og så er de kendetegnet ved, at de ikke indeholder konfliktvåben som strejke og lockout.

I stedet tager vores overenskomster altid udgangspunkt i dialogen mellem overenskomstens parter.  

Vi mener nemlig, at arbejdsgivere og lønmodtagere begge er forudsætninger for, at arbejdspladsen klarer sig så godt så muligt til gavn for alle. 

Det kommer fx til udtryk i vores overenskomst med ITD.

Her er det præciseret, at konflikter og uoverensstemmelser så vidt muligt håndteres:

  • Så hurtigt som muligt
  • På så lavet et konfliktniveau som muligt
  • Så tæt på parterne som muligt
  • Med så få ressourcer som muligt 

Det gælder både ved overenskomstforhandlingerne, ved løbende tolkninger af bestemmelser i overenskomsten, og i det daglige samarbejde, hvor vi ser det som en succes, når vi fremmer hinandens interesser.

Til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads med en af vores overenskomster 

Når du er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der har overenskomst med os, fungerer du også som kontaktperson for Krifa. 

Det betyder, at du også fungerer som en slags bindeled mellem din arbejdsplads og os. 

Vi kan fx have brug for, at du videreformidler viden om jeres overenskomst, pensionsordningen eller forskellige ideer til at fremme god arbejdslyst på arbejdspladsen.