Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Rejsebranchens Arbejdsgiverforening (REJSA)


Krifa og REJSA har i 2021 indgået den første overenskomst i Danmark for rejsebranchen.

Overenskomsten er tværfaglig og vil med tiden omfatte alle ansatte på virksomheder, der er meldt ind i REJSA. Fra start er den begrænset til hovedsagelig at omfatte funktionærer ansat i Danmark.

Overenskomsten bygger på en høj grad af dialog både lokalt på virksomhederne under overenskomsten og mellem Krifa og REJSA. Derfor er konfliktvåben som strejke og lockout ikke tilladt. Konflikter der ikke kan løses via dialog løses i stedet ved hjælp af en voldgift. Overenskomsten giver mulighed for medbestemmelse lokalt for både medarbejdere og ledelse. Det er en mindstelønsoverenskomst, der åbner for lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. 
Det er en smidig og fleksibel overenskomst, der både forsøger at tage højde for den situation rejsebranchen står i pt og tegne et perspektiv for fremtiden med fokus på god arbejdslyst, trivsel og gode forhold.

Her kan du se overenskomsten:

Standardansættelseskontrakter

Vi har lavet ansættelseskontrakter, der passer til overenskomsten. 
At I bruger disse ansættelseskontrakter er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Så vær opmærksom, og få alle aftaler med.

Der findes to ansættelseskontrakter – en til funktionærer og en til ikke-funktionærer.