Virksomhedsoverenskomst


Krifa tilbyder virksomheder at indgå en standardvirksomheds-overenskomst. De generelle vilkår regulerer vilkårene mellem dig og din arbejdsgiver, og mindstelønssatser og tillægssatser fremgår af satsbladet.

Der er tale om en tværfaglig overenskomst, der som udgangspunkt omfatter alle ansatte på virksomheden. Der er fastsat mindstelønninger for en række faggrupper, men yderligere mindste satser kan forhandles konkret med den enkelte virksomhed, hvor der er grupper, der falder uden for de allerede beskrevne.
Indgåelse af en virksomhedsoverenskomst forudsætter altid enighed mellem Krifa og arbejdsgiveren, samt at hovedparten af medarbejderne bakker op om, at Krifa indgår overenskomst på deres vegne.

Standardansættelsesbeviser

Vi har lavet en ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten. Den opfylder lovgivningens krav til en ansættelseskontrakt, og den kan være med til at hjælpe dig og din arbejdsgiver til at få truffet aftale om de nødvendige emner. At I bruger ansættelseskontrakten er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Så vær alligevel opmærksom, og send meget gerne kontrakten til os, så tjekker vi den igennem.

Der findes to ansættelseskontrakter – en til funktionærer og en til ikke-funktionærer.

Hvis du ikke har en virksomhedsoverenskomst med Krifa og har brug for en ansættelseskontrakt, har vi standardkontrakter, der passer hertil. Dem finder du her.

Arbejdsmarkedspension

Til vores overenskomst hører en arbejdsmarkedspensionsordning. Pensionsordning er obligatorisk i vores overenskomster, og der skal anvendes den pensionsleverandør, som Krifa har indgået aftale med.

Ordningen udbydes for tiden i samarbejde med Danica Pension. Den er en kombination af opsparing og forsikringer, som kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald. Derudover en sundhedssikring, der sikrer dig mulighed for hurtig diagnose og behandling på privathospitaler, kiropraktor, fysioterapi, psykolog mv.

Klik her, hvis du vil vide mere om forsikringerne i ordningen.

Seniorordning

Et godt arbejdsliv for seniorer er en fordel for både dine medarbejdere og dig. Og det bliver kun vigtigere på grund af disse to udviklinger på arbejdsmarkedet:

  • Vi skal alle indstille os på at arbejde længere end tidligere generationer.
  • For ikke at miste viden og erfaring bliver det vigtigere at kunne fastholde en større andel af de ældste årgange på arbejdsmarkedet.

Læs mere om seniorordningen i Krifas overenskomst.