Inspiration til dig, der er leder/virksomhedsejer

Vil du gerne have viden og inspiration til at udvikle dig i din lederrolle, så Gå på opdagelse i artikler, videoer og podcast om ledelse. Her er både noget til dig, der er leder i en større virksomhed og til dig, der har personaleansvar i din egen virksomhed. Når du lykkes bedre som leder, øger det arbejdslysten for både dig og dine medarbejdere.

Ny undersøgelse opgør for første gang værdien af god arbejdslyst i kroner og øre: Trivsel på jobbet betaler sig!

Virksomhederne kan få betydelige gevinster ud af at investere i arbejdslysten. Det dokumenterer tænketanken Kraka og Krifas Videncenter for God Arbejdslyst med en ny rapport. Rapporten bygger på en unik undersøgelse afviklet gennem Danmarks Statistik blandt 4500 danske lønmodtagere – og den bidrager med helt ny viden om vigtigheden af god arbejdslyst på det danske arbejdsmarked.

Download rapporten - kvit og frit - og bliv klogere på: 

  • Hvad god arbejdslyst er værd for danske lønmodtagere – i kroner og øre
  • Sammenhængen mellem god arbejdslyst, sygefravær og helbred
  • Hvad arbejdslyst betyder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Værdien af mening, mestring og balance i arbejdslivet 

Eller start med at kaste et blik på vores Executive Summary, der kort opsummerer undersøgelsens centrale resultater.


I Krifa arbejder vi for at fremme arbejdslysten blandt vores medlemmer, hos os selv og i hele samfundet. For vi skal ikke bare have et arbejdsliv – vi skal have et godt arbejdsliv.

Ledelse er en af de syv faktorer, der betyder mest for vores arbejdslyst – og vores generelle lykke og livstilfredshed. Det har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst dokumenteret. De øvrige seks faktorer er: Mening, mestring, balance, medbestemmelse, resultater og kolleger.