Inspiration til dig, der er leder/virksomhedsejer

Vil du gerne have viden og inspiration til at udvikle dig i din lederrolle? Så gå på opdagelse i artikler, videoer og podcast om ledelse. Her er noget til dig, der er leder i en større virksomhed og til dig, der har din egen virksomhed. Når du lykkes bedre som leder, øger det arbejdslysten for både dig og dine medarbejdere.

Ny undersøgelse opgør for første gang værdien af god arbejdslyst i kroner og øre: Trivsel på jobbet betaler sig!

Virksomhederne kan få betydelige gevinster ud af at investere i arbejdslysten. Det dokumenterer tænketanken Kraka og Krifas Videncenter for God Arbejdslyst med en ny rapport. Rapporten bygger på en unik undersøgelse afviklet gennem Danmarks Statistik blandt 4500 danske lønmodtagere. Den bidrager med helt ny viden om vigtigheden af god arbejdslyst på det danske arbejdsmarked.

Download rapporten - kvit og frit - og bliv klogere på: 

  • Hvad god arbejdslyst er værd for danske lønmodtagere – i kroner og øre
  • Sammenhængen mellem god arbejdslyst, sygefravær og helbred
  • Hvad arbejdslyst betyder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Værdien af mening, mestring og balance i arbejdslivet 

Eller start med at kaste et blik på vores Executive Summary, der kort opsummerer undersøgelsens centrale resultater.


I Krifa arbejder vi for at fremme arbejdslysten blandt vores medlemmer, hos os selv og i hele samfundet. For vi skal ikke bare have et arbejdsliv – vi skal have et godt arbejdsliv.

Ledelse er en af de syv faktorer, der betyder mest for vores arbejdslyst – og vores generelle lykke og livstilfredshed. Det har Krifas Videncenter for God Arbejdslyst dokumenteret. De øvrige seks faktorer er: Mening, mestring, balance, medbestemmelse, resultater og kolleger.