fordele ved selvledelse
Forside/ Krifaerhverv/ Medarbejderudvikling/ Inspiration/ Voxpop: Hvad er selvledelse for dig?
Forside/ .../ Voxpop: Hvad er selvledelse for dig?

Voxpop: Hvad er selvledelse for dig?

Mød en skolelærer, en jordemoder og en selvstændig, der alle arbejder med en høj grad af selvledelse i hverdagen.
Ikon artikel
Journalist
Jannie True Hansen

Den selvstændige: Irene Lykke Fisker, erhvervscoach og ejer af virksomheden ZKARP

man er nødsaget til at have sin vision på plads
Hvornår leder du dig selv på jobbet?

- Når man arbejder som selvstændig, skal man i høj grad være i stand til at lede sig selv. I min verden handler selvledelse meget om at holde det rigtige fokus, for som selvstændig har man mange forskellige kasketter på. Det er også noget af det, jeg hjælper mine kunder med, for når man selv skal varetage alle funktioner i en virksomhed, kommer man let til at løbe i den forkerte retning i stedet for at holde fokus på det vigtigste.

Hvor vigtigt er det for dig, at du i dit job har en høj grad af selvledelse?


- Det motiverer mig rigtig meget at skulle lede mig selv, og jeg kan i dag faktisk næsten ikke forestille mig at arbejde på andre måder.

- For mig er det vigtigt at finde ind til, hvorfor jeg gør det, jeg gør, i mit arbejde, for når man har sin vision på plads, bliver man selvmotiverende og begynder at brænde så meget for sit job, at man næsten intuitivt går i den rigtige retning.

Hvad er fordelene ved at lede dig selv?

- Jeg har en datter på seks, så for mig er det en kæmpe fordel, at jeg kan planlægge min egen hverdag, selvom jeg naturligvis skal tage hensyn til mine kunder. Selvfølgelig er der også fordele ved at have et job, hvor du har fri, når du har fri, men jeg tror, at vi mennesker har behov for forskellige ting i forskellige perioder af vores liv – og lige nu passer det mig fantastisk godt at være selvstændig. 

Den store udfordring ved at lede sig selv er, at man skal være rigtig god til at holde sig selv til ilden.

Irene Lykke Fisker, selvstændig

Og hvad er ulemperne?

Den store udfordring ved at lede sig selv er, at man skal være rigtig god til at holde sig selv til ilden. Hvis man arbejder hjemmefra som selvstændig, er det let at begynde at lægge vasketøj sammen i stedet for at ringe til kunder, og så er det vigtigt, at man sætter sig nogle mål og nogle deadlines.

Det kan også være en god hjælp at finde nogen at sparre med, som kan hjælpe med at holde dig fast på de mål, du har sat dig.


Jordemoderen: Lene Yding, ansat ved Hospitalsenheden Horsens

Hvornår leder du dig selv på jobbet? 

- Som jordemoder er jeg som oftest selvledende, fra kvinderne ringer ind og fortæller, at de er i fødsel, til barnet er født. Så længe graviditeten og fødslen forløber ukompliceret, står jeg alene med ansvaret og skal være i stand til at vurdere, hvorvidt der tilstøder faktorer, der kræver sparring med kolleger – jordemødre som læger.

- Der er som udgangspunkt ingen, der blander sig i mit arbejde på fødestuen, før jeg selv opsøger sparring eller yderligere kompetencer. Men når det er sagt, så er fødegangen selvfølgelig en del af en større organisation, hvor der er stort fokus på høj faglighed og patientsikkerhed, og derfor nærer vi naturligvis interesse for hinandens arbejde, hvor løbende sparring er en naturlig prioritering.

Hvor vigtigt er det for dig, at du i dit job har en høj grad af selvledelse?


- For mig betyder det rigtig meget, at jeg har medindflydelse og selvledelse i mit arbejde. At være tryg i egen faglighed og stole på mine egne evner til at vurdere en graviditets eller fødsels udvikling og behovet for sparring med kolleger er bl.a. drivkraften, der giver mig arbejdsglæde. Ikke at være medbestemmende og have medindflydelse i mit eget arbejde ville jeg se som en stor trussel mod min arbejdsglæde, og jeg værdsætter derfor min arbejdsform meget højt.

For mig betyder det rigtig meget, at jeg har medindflydelse og selvledelse i mit arbejde.

Lene Yding, jordemoder
Hvad er fordelene ved at lede dig selv?

- Når jeg dagligt står alene med ansvaret for graviditet og fødsel, stiller det krav til, at jeg er ajour med den nyeste viden på mit område – det være sig teori som retningslinjer. Det er absolut med til, at jeg udvikler mig i rollen som jordemoder – og denne udvikling skaber stor tilfredshed for mig i mit job.

- Jordemødre, fødsler, fødende kvinder og kommende fædre er ikke ens. Det, som har effekt i én situation, har måske ikke i en anden. Det har derfor stor betydning, at jeg selv er med til at sætte dagsordenen for et forløb i tæt samarbejde med de kommende forældre – naturligvis med afsæt i faglighed og omsorg.

Og hvad er ulemperne?

- Jeg udvikler mig også som jordemoder, når jeg ser, hvordan andre jordemødre arbejder. Og idet vi arbejder meget selvstændigt, stiller det krav til, at vi selv opsøger denne udvikling gennem samarbejde og sparring. Fordi medindflydelse er så afgørende for min arbejdsglæde, har jeg nemmere ved at få øje på fordele end ulemper i dét at være selvledende i mit arbejde med gravide og fødende kvinder.    

Læreren: Kirsten Kjær Nørgaard, ansat på Hammerum Skole i Herning

Hvornår leder du dig selv på jobbet?

- Som lærer skal jeg hver dag lede mig selv i klasserummet, samtidig med at jeg leder eleverne. I mit arbejdsliv leder jeg generelt mig selv i ret høj grad, også i forhold til forberedelse og strukturering af undervisningen og i forhold til, hvilke opgaver jeg skal prioritere og hvornår.

Jeg kommer helt sikkert til at brænde mere for mit job, når jeg selv har mulighed for at planlægge min arbejdsdag.

Kirsten Kjær Nørgaard, lærer
Hvor vigtigt er det for dig, at du i dit job har en høj grad af selvledelse?

- Det er rigtig vigtigt for mig at have muligheden for at være selvledende i mit job. Det passer godt til min personlighed at have frihed i arbejdet og selv at have indflydelse på min dagligdag. Det giver mig mulighed for at tænke selv, handle selvstændigt og kaste mit hjerte ind i det, jeg laver.

Hvad er fordelene ved at lede dig selv?

- Jeg kommer helt sikkert til at brænde mere for mit job, når jeg selv har mulighed for at planlægge min arbejdsdag. Når jeg brænder for mit arbejde, får eleverne en bedre undervisning, fordi de kan mærke, at jeg kan lide det, jeg laver. Det giver mig også mulighed for at prøve nogle nye idéer af, og når noget så lykkes, bliver jeg endnu mere engageret i mit arbejde.

Og hvad er ulemperne?

- Når man hele tiden selv skal prioritere, om man bruger tiden på det ene eller det andet, kan man godt komme til at stå meget alene med de udfordringer, jobbet byder på. Her er det vigtigt, at man har et godt team at sparre med. Og så er en af fordelene ved skolereformen jo, at man har fri, når man har fri. Ellers kan det godt være svært at lægge lærerjobbet fra sig. 
Er du leder, eller har du lederambtioner?
Vi har meget viden om ledelse, vi gerne vil dele med dig

Var indholdet interessant?
Ja
Nej

Vi har modtaget din kommentar

Dette kan også have din interesse