Det betaler sig at satse på kompetenceudvikling

Det at mestre sit arbejde øger arbejdslysten og bidrager positivt til virksomhedens udvikling. Skal man mestre sit arbejde, er det vigtigt med livslang læring. Livslang læring handler ikke kun om faglig mestring og efteruddannelse, men også om personlig og social mestring. Her handler det om evnen til at klare de krav og forandringer, som stilles på arbejdspladsen og om evnen til at samarbejde med kollegaer og leder. MUS-Samtalen er et vigtigt redskab til at komme i gang med en udviklingsplan, som styrker den faglige, personlige og sociale mestring. Ikke blot forstået som en årlig MUS-Samtale men en løbende dialog mellem medarbejder og leder. For kompetenceudvikling kan lige såvel handle om mentor-ordning, sidemandsoplæring mv som om decideret efteruddannelse. Brug GAIS-værktøjet eller nedenstående Mestringshjul til afklaring og oplæg til samtale.
Kun lidt over halvdelen af medarbejderne forholder sig aktivt til efteruddannelse og kurser, viser Krifas God Arbejdslyst Indeks 2018. Det har du som leder god grund til at lave om på. Vores oplevelse af mestring har nemlig stor indflydelse på, hvordan vi trives i arbejdslivet. Krifas målinger af arbejdslyst viser, at mestring – dvs. oplevelsen af at kunne håndtere opgaver og udfordringer på jobbet – er én af de vigtigste ingredienser i en god arbejdsdag.
Mål god arbejdslyst hos dine medarbejdere med GAIS

God arbejdslyst kommer ikke af sig selv

Derfor har vi gjort det til vores mærkesag at udvikle værktøjer, der hjælper ledere og medarbejdere med at styrke trivslen og motivationen på arbejdspladsen. Er du nysgerrig efter  at se, hvordan dine medarbejdere trives og hvordan de selv ser på deres mestring, kan du bruge vores online-værktøj GAIS - God Arbejdslyst Indeks Score. GAIS måler trivslen i dit team og giver dig skræddersyede råd til at løfte arbejdslysten. 

Viden og værktøjer