Overenskomstforhandlinger 2023

I begyndelsen af 2023 skal der forhandles nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Se, hvad OK23 betyder for dig som Krifa-medlem.

 Opdateret den 23. marts 2023.


Seneste nyt

23. marts 2023

24 timer skulle det tage for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) at blive enige med forligsmanden om en mæglingsskitse, der skal dække de få områder, der endnu ikke selv har formået at blive enige om et overenskomstforlig. Det drejer sig ifølge FH om ca. 12.000 lønmodtagere.

Mæglingsskitsen kopierer til dels gennembrudsforligene på industri-, transport- og byggeriområdet, hvor lønmodtagerne kan se frem til omlægning af pension, så de får udbetalt to procent mere i løn samt en stigning på fritvalgskontoen på to procent.

Det betyder, at forhandlingerne på det private arbejdsmarked er ovre for nu. Medlemmerne af de forhandlende fagforeninger og arbejdsgiverforeninger skal nu til stemmeurnerne, hvor der er fælles afstemning om alle forlig og mæglingsskitsen. Ifølge forligsmanden ved vi den 12. april, om der er et samlet ja eller nej til aftalerne. 

Risikoen for en storkonflikt i Danmark er igen blevet væsentligt mindsket.

14. marts 2023

Forligsmanden har i går aftes givet arbejdstagere og arbejdsgivere frem til den 29. marts at nå frem til overenskomstforlig. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke opstår konflikt de næste 14 dage.

Vi vurderer, at det er et udtryk for, at forligsmanden forventer, at endnu flere kan nå at indgå forlig, og at man dermed undgår, at for mange ender i Forligsinstitutionen. Hvis parterne ikke selv finder et forlig, vil forligsmanden komme med en mæglingsskitse, der så sendes til urafstemning sammen med alle forligene i en fælles afstemning blandt samtlige fagforeningerne.

Alle de store forlig er på plads, og mandag landede der også et vigtigt forlig i hotel- og restaurationsbranchen. Risiko for en storkonflikt er således stadig stærkt aftagende.

3. marts 2023

Flere overenskomstforlig er kommet i hus de seneste dage – også den afgørende overenskomst på normallønsområdet. 

Torsdag meldte 3F Transport og Dansk Industri, at de er blevet enige om et forlig på transportområdet for mere end 48.000 lønmodtagere. Det er et såkaldt gennembrudsforlig på normallønsområdet, og det sætter rammerne for de øvrige overenskomstforhandlinger i andre brancher med normalløn på det private arbejdsmarked. 

Derudover har HK Handel og Dansk Erhverv landet et forlig for 150.000 ansatte i detailbranchen, ligesom de også er nået til enighed i finanssektoren for 41.000 ansatte mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. De ansatte i begge områder kan se frem til lønstigninger. Hovedpunkterne kan I læse mere om her

Gennembrudsforliget på transportområdet, der gælder for to år, indeholder bl.a.:

 • Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024 (så 11,75 kr. i timen i lønstigning over to år).
 • Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024. 
 • Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
 • Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procent pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.
 • Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.
 

20. februar 2023

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne fra Dansk Industri (DI) og sammenslutningen CO-Industri er blevet enige om en ny overenskomst på industriens område.

Det er et vigtigt forlig, fordi det er det såkaldte gennembrudsforlig på mindstelønsområdet, og det sætter rammerne for de øvrige overenskomstforhandlinger i andre brancher med mindsteløn på det private arbejdsmarked.

Aftalen løber over de næste to år og gælder for ca. 230.000 lønmodtagere.

Overenskomstforliget indeholder blandt andet:

 • Mindst fire procent lønstigning. De første 2 procent kommer i 2023 ved at ændre i fordelingen på pensionen, hvor arbejdsgiver giver to procent mere end i dag og lønmodtagerne to procent mindre. Det betyder, at man får to procent mere af sin løn udbetalt, mens procentsatsen til pensionsopsparingen forbliver uændret. De sidste to procent kommer i 2024, hvor fritvalgskontoen hæves fra 7 procent til 9. Ved fritvalgskontoen kan man selv bestemme, om pengene fx skal udbetales som løn eller bruges på ferie.
 • Dertil kommer, hvad man måtte nå frem til ved lokale lønforhandlinger. Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. pr. time det første år, og 4,50 kr. pr. time det andet år (så 9 kroner i timen i alt på to år). Hvis man tjener mere end mindstelønnen, vil man ikke nødvendigvis få denne stigning. Til gengæld har man mulighed for at aftale sig frem til en lønstigning lokalt. 
 • Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger: To uger til deling og to uger til far/medmor.
 • Elever og lærlinge får en lønforhøjelse på 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024.
 

4. januar 2023

De private overenskomstforhandlinger 2023 blev for alvor skudt i gang onsdag den 4. januar. 

OK23 omfatter omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, og forhandlingerne indledes på industriens område mellem CO-Industri (arbejdstager) og Dansk Industri (arbejdsgiver). Parterne forsøger at nå et forlig som de første – det såkaldte spydspidsforlig – og det vil sætte rammen for de øvrige overenskomster.

Den 6. januar blev forhandlingerne på transportområdet indledt, og herefter begyndte byggeriet og de øvrige brancher at forhandle. 

Alt denne aktivitet kan du måske mærke på din arbejdsplads, men husk, at vi kun er et opkald væk. Vi sidder klar til at hjælpe dig med alt fra regler og rettigheder til trivsel og arbejdslyst. Ring til os på 7227 7227.

Opdatér din mailadresse

Vi følger forhandlingerne tæt og sidder klar til at hjælpe dig med alt fra regler og rettigheder til din trivsel og arbejdslyst. 

Du kan få seneste nyt på mail, så tjek gerne, at vi har din rigtige mailadresse og ved, hvor du arbejder. Det kan du gøre her.

Ring til os på 7227 7227 alle hverdage fra kl. 7.00 til 18.00.

 

 

 

 

 

Hvad er OK23

Den 28. februar 2023 udløber de nuværende overenskomster på det private arbejdsmarked, og derfor skal der forhandles nye på plads.

Forhandlingerne begynder primo januar 2023 og løber hen over foråret, hvorefter overenskomsterne skal til afstemning blandt medlemmerne i de forhandlende fagforbund. De nye overenskomster skal træde i kraft 1. marts 2023.

Forhandlingerne kan trække ud, hvis der opstår konflikt. Sker det, vil overenskomsterne gælde med tilbagevirkende kraft. 

Overenskomsterne forhandles mellem private arbejdsgivere og en række fagforbund.

Krifa er ikke en del af disse forhandlinger. 

Hvad betyder det for dig som Krifa-medlem

Du har som udgangspunkt de samme rettigheder på din arbejdsplads, som medlemmer af den fagforening, der har tegnet overenskomsten. Ligesom medlemmer af andre fagforeninger har samme rettigheder som Krifa-medlemmer på arbejdspladser med en Krifa-overenskomst.

En overenskomst gælder nemlig for alle på arbejdspladsen - uanset hvilken fagforening, man er med i.

I Danmark har vi alle ret til selv at vælge fagforening

Det slog Menneskerettighedsdomstolen fast tilbage i 2006. Oplever du det modsatte?

Sådan hjælper Krifa dig

 • Vi følger forhandlingerne tæt og holder dig opdateret på mail (Tjek om, vi har din rigtige mailadresse og arbejdsplads, så du får seneste nyt – opdatér det her).  
 • Vi sidder klar på telefonen til at hjælpe dig med spørgsmål – alt fra regler og rettigheder til trivsel og arbejdslyst. Ring til os på 7227 7227.
 • Vi beder dig ikke om at tage konfliktramt arbejde, hvis der opstår lockout eller strejke under en konflikt. Du er ikke en del af konflikten og skal som udgangspunkt ikke strejke eller lockoutes, og derfor bør din arbejdsgiver udbetale din løn. Men du kan stå i en situation, hvor du ikke kan komme til at udføre dit arbejde pga. konflikten. Er det tilfældet, så ring til os på 7227 7227. 
 • Vi hjælper dig økonomisk med konfliktudbetaling, hvis der opstår konflikt ved enten lockout eller strejke, og du ikke kan arbejde. Du vil få, hvad der svarer til højeste dagpengesats, og det skal ikke betales tilbage til os.

Se, hvad du også får som medlem af Krifa.

Se, hvordan Krifa hjælper dig økonomisk, hvis du bliver berørt af strejke og lockout.