Forside/ faktorer/ Ledelse
Forside/ .../ Ledelse

Ledelse

Den ledelse, vi bliver udsat for, har stor betydning for vores arbejdslyst. Det er vigtigt, at vi oplever at have en god og tillidsfuld relation til vores leder, og at lederen er kompetent – både fagligt og socialt.

Vidste du at...

  • Medarbejdernes forhold til lederen har fire gange så stor betydning for oplevelsen af arbejdslyst, som forholdet til kollegerne
  • Kun fire ud af ti oplever at have et rigtig godt forhold til nærmeste leder
  • Tillid er noget af det, som medarbejderne scorer højest hos deres leder
  • Halvdelen af danskerne oplever i høj grad eller i meget høj grad, at deres nærmeste leder er tydelig om, hvilke forventninger han har til den enkelte som medarbejder

Inspiration

Kurser og webinarer

Samtaler

Vil du vide mere om, hvad der giver dig god arbejdslyst og trivsel? Få nye perspektiver på dit arbejdsliv og bliv bevidst om, hvordan du forbedrer din arbejdslyst i dit nuværende job eller i et nyt.

Overvejer du nyt job, brancheskift eller trænger du til nye udfordringer? Få sparring til at finde retning og komme videre i dit arbejdsliv.

Få gode råd og hjælp, når arbejdslivet gør ondt. Du får konkrete redskaber til at håndtere fx stress, dårlig ledelse og andre problemer på jobbet, hvor regler og paragraffer ikke slår til.

Værktøjer

Få inspiration til, hvordan I som leder og medarbejder kan tale om det, der betyder noget for arbejdslysten. Krifas samtalekort giver forslag til spørgsmål, så I kommer omkring alle de faktorer, der er vigtige for trivsel i arbejdslivet.

Brug de 7 faktorer i god arbejdslyst som udgangspunkt for snakken mellem leder og medarbejder, for eksempel ved MU-samtalen. Dialoghjulet gør det let at fokusere på det, der betyder mest for den enkelte.

Arbejdslyst kan måles! GAIS, God Arbejdslyst Indeks Score, er et værktøj, som sætter tal på arbejdslysten for den enkelte medarbejder eller hele teamet. GAIS er forskningsbaseret, måler arbejdslysten ud fra de 7 faktorer og giver forslag til, hvordan den kan forbedres.

Rapporter og analyser

I denne rapport dykker vi ned i, hvad ledelse betyder for danske medarbejderes arbejdslyst. Rapporten fokuserer på fire ledelsesdimensioner, som især påvirker arbejdslysten: Inddragelse og frihed, Opmærksomhed og feedback, Mening og retning og Lederen som rollemodel. I rapporten får du indblik i resultaterne af undersøgelsen, og herudover en række ledelseseksperters bud på hvad der karakteriserer god ledelse.

I denne rapport kigger vi nærmere på mening i arbejdslivet. I rapporten belyses, hvilke dimensioner mening i arbejdslivet består af og hvordan mening bidrager til den gode arbejdslyst for medarbejderne på det danske arbejdsmarked.

I God Arbejdslyst Indeks 2018 zoomer vi ind på danskernes oplevelse af mestring i arbejdslivet. I rapporten har vi defineret tre forskellige dimensioner af mestring; den faglige mestring, den personlige mestring og den sociale mestring. Vores undersøgelse viser, at danskerne generelt har en oplevelse af at være gode til det, de arbejder med, og de mener også, at det er vigtigt at være god til det, de arbejder med.