Ferie

Dit arbejdsliv fylder faktisk halvdelen af dit vågne liv og nogle gange også mere. Derfor er det vigtigt, at du husker at holde ferie.  Bliv klogere på ferieloven fx hvordan du optjener ferie og hvordan du får dine feriepenge udbetalt.

Forstå Ferieloven

For hver måned, du er ansat – uanset hvor mange timer eller dage, du arbejder om ugen – optjener du 2,08 dage med ferie, som du kan holde med det samme. Det svarer til, at du kan holde 25 dages ferie (5 uger) i ferieåret. 

Ferieåret er på 12 måneder, og starter den 1. september og slutter den 31. august året efter.  Men selv om ferieåret er på 12 måneder, kan du faktisk holde din ferie fra den 1. september og 16 måneder frem.

Kan du ikke nå at holde din ferie inden for de 16 måneder?

De feriedage, som du ikke har nået at holde inden den 1. september 2023, skal du bruge inden den 1. januar 2024.

Hvis du ikke når det, skal du være opmærksom på:

Har du fem feriedage eller mindre tilbage den 1. januar 2024?Så bliver de automatisk enten udbetalt sammen med din løn eller udbetalt fra Feriekonto - med mindre du laver en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre dagene. 
Har du mere end fem dages ferie tilbage? 

Så husk at bruge dem inden den 1. januar  - ellers risikerer du at miste dem.

Det er nemlig kun fem feriedage af din saldo den 1. september, der kan udbetales eller overføres, hvis de ikke er brugt den 1. januar. 

Alle ikke-brugte feriedage derover bliver i udgangspunktet for gamle – med mindre:

 1. du har haft en særlig grund til, at du ikke nåede at holde ferie. Det er det, der kaldes feriehindring
  eller 
 2. du er stoppet på dit arbejde i ferieperioden.

Feriehindring

Har du været forhindret i at holde din ferie - fx fordi du har været syg eller været på barsel op til den 31. december 2023, kan du overføre op til fire ugers ferie til næste ferieår.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis vi skal undersøge, om det er en mulighed for dig.

Hvis du er stoppet på dit arbejde i ferieperioden

Hvis du er stoppet på dit arbejde senest den 31. december, kan du få udbetalt de feriedage, du ikke har nået at bruge fra det ferieår, der udløber den 31. december.

Eksempel:

Iben stopper på sit arbejde den 1. december 2022.

Hun kan få udbetalt de feriedage, hun har optjent i perioden fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022, hvis hun ikke har nået at holde dem senest den 31. december 2022.

Sådan gør du

Du kan bestille udbetalingen på borger.dk fra januar 2024 og frem til den 30. september 2024.

Har du fået offentlige ydelser (fx dagpenge) i ferieåret?

Så gælder der særlige regler. Antallet af dage, du har fået offentlige ydelse bliver nemlig modregnet i antallet af dine feriedage. 

Det gælder dog ikke, hvis du har fået barselsdagpenge eller sygedagpenge.

Bemærk: Ubrugte feriedage, hvor feriepengene udgør mindre end 5.000 kr. (Arbejdsgiver) eller 3.000 kr. (FerieKonto) udbetales automatisk uden, at du bliver modregnet i dine offentlige ydelser.

Planlæg ferien 

Din arbejdsgiver skal så tidligt så muligt - og senest 3 måneder før ferien begynder – aftale med dig, hvornår du kan holde din sommerferie (hovedferien). Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der bestemmer.  

 • Hovedferien består af 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. 
 • Resten af din ferie (restferien) skal varsles med en måneds varsel.  

Får du dagpenge på ferietidspunktet? Så husk, at du skal aftale ferien med jobcentret.

Rækker dine feriedage til dine feriedrømme?

Brug vores ferieberegner og tjek, om du har nok feriedage til at gøre dine feriedrømme til virkelighed.

Vi anbefaler

Vent eventuelt med at bruge den ferie, du optjener i perioden fra den 1. september til den 31. december til efter den 1. januar. Så er du sikker på, at du har feriepenge nok til 15 dages sommerferie.

Eksempel

Peter har optjent 25 feriedage i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021. 

Han kan holde feriedagene fra den 1. september 2020 og frem til den 31. december 2021. Han har altså 16 måneder til at bruge de 25 dages ferie, som han optjente på 12 måneder. 

Han har dog ret til 15 dages sammenhængende ferie i hovedferie (fra 1. maj til 30. september). De sidste 10 dage kan han placere, hvor det passer ham bedst – fx vinterferie, efterårsferie eller juleferie 

Peter venter med at bruge af feriedagene til efter den 1. januar 2021, og så holder han:

 • 2 dage i vinterferien = 2 dage
 • 3 ugers sommerferie = 15 dage
 • 3 dage i efterårsferie = 3 dage
 • 1 uges juleferie = 5 dage

I alt 25 dage.

Hvis du ikke har optjent (nok) ferie 

Har du ikke optjent ferie nok til at holde den ferie, du ønsker, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud eller holder fri for egen regning. 

Fratræder, du din stilling, inden udligningen er sket, kan din arbejdsgiver modregne værdien af ferien på forskud i din løn og feriebetaling.

Økonomi

Når du holder ferie, får du enten din normale løn (ferie med løn) eller feriepenge. 

Ferie med løn 

Du kan holde ferie med løn, hvis du har ret til fuld løn på søgnehelligdage og under sygdom. Hvis du er provisionslønnet, har du ret til kompensation for den provision, du mister på grund af ferien. 

Ud over løn i din ferie, har du ret til et ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn. Ferietillægget kan udbetales samtidig med ferien afholdes, eller i maj og august måned.

Godt at vide!

 • Din arbejdsgiver skal indbetale 12,5 % af din ferieberettigede løn inkl. værdien af fx fri telefon. De 12,5 % er inklusiv dit ferietillæg. Du får derfor ikke ferietillægget udbetalt, når du fratræder.
 • Du kan se de indbetale feriepenge på www.feriepenge.dk ca. 5 hverdage efter indbetalingen.
 • Hvis du fratræder, skal din arbejdsgiver indbetale dine feriepenge til Feriekonto senest den sidste dag i den måned, hvor du fratræder. 

Feriepenge 

Hvis du er timelønnet, kan du holde ferie med feriepenge, der svarer til 12,5 % af din løn.  

Din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til Feriekonto senest den 15. i den efterfølgende måned.

Du kan se de indbetalte feriepenge på www.feriepenge.dk.

Godt at vide!

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler feriepenge 

Hvis du kan se på www.feriepenge.dk, at din arbejdsgiver ikke har indberettet dine feriepenge, så kontakt din arbejdsgiver.

Hvis vi skal kontakte din arbejdsgiver, skal du sende os: 

 • Skærmprint fra www.feriepenge.dk 
 • Lønsedler
 • Din arbejdsgivers navn, telefonnummer og e-mail. 

Du kan sende det hele til os her.

Hvad er feriefridage? 

Mange lønmodtagere har ud over de 5 ugers ferie også ret til 5 feriefridage. 

Læs mere om feriefridage

Holder din arbejdsgiver ferielukket?

Din arbejdsgiver må gerne bestemme, at virksomheden holder ferielukket i bestemte perioder. Det gælder uanset, om du har optjent ret til betaling under din ferie eller ej. 

Derfor skal din arbejdsgiver, så vidt muligt, sørge for, at du har ret til betalt ferie under ferielukningen. Undlader din arbejdsgiver det, vil du have ret til løn under ferielukningen.

Ferien skal varsles som al anden ferie. Din arbejdsgiver skal varsle hovedferie (de 3 ugers sommerferie) med tre måneders varsel og resterende ferie med en måneds varsel.

Nogle gange står der i din kontrakt, at virksomheden holder ferielukket fx ”fredag efter Kristi Himmelfarts-dag” eller ”i uge 27, 28 og 29”. På den måde har arbejdsgiver allerede varslet det. 

Hvis du ikke har optjent feriepenge eller ret til løn under ferien

Har du ikke optjent feriepenge eller ret til løn under ferie, vil du i nogle tilfælde være berettiget til feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Kontakt os for nærmere vejledning.

Hvad er Lønmodtagernes Feriemidler?

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der forvalter lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. 

Det betyder:

 • De feriepenge, du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver til en opsparing hos den nye fond

 • Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler 12,5 % af din ferieberettigede løn

 • Opsparingen bliver udbetalt, når du går på folkepension, eller helt forlader arbejdsmarkedet af andre årsager. 

  Du kan læse mere om fonden her.

Søgnehelligdage

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag.

I Danmark har vi 8 officielle søgnehelligdage:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. Påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. Pinsedag
 • 1. og 2. Juledag.

På disse dage kan du ikke holde ferie. Men afhængigt af, hvordan du er ansat, kan du have ret til at holde fri med løn. Hvad der gælder for dig, kan du ofte finde i enten den overenskomst, du er ansat under, eller i din ansættelseskontrakt.

Det er også i overenskomsten eller i ansættelseskontrakten, du skal finde svarene på, hvad du fx skal have i tillæg, hvis du skal arbejde på søgnehelligdagene.

Første maj, Grundlovsdag, 24. og 31 december

Disse tre dage er ikke søgnehelligdage, men som med søgnehelligdagene kan der være aftale om frihed med løn i din overenskomsten eller i din ansættelseskontrakt.. Står der ikke noget om det, vil dagene som udgangspunkt være helt almindelige arbejdsdage.

Afskaffelse af Store Bededag

D. 1. januar 2024 trådte reglerne om afskaffelse af Store Bededag i kraft. Det betyder, at Store Bededag nu er en almindelige arbejdsdag. 

Dog får du som månedslønnet et tillæg på 0,45 procent af din normale løn inkl. pension, fritvalg med mere som kompensation.

Er du timelønnet, får du din almindelige timeløn, hvis du arbejder på dagen.

Oftest stillede spørgsmål

 • Må min arbejdsgiver flytte min ferie?
  Kun i ganske særlige tilfælde kan din arbejdsgiver flytte en allerede aftalt ferie. Det er for eksempel ikke nok, at en kollega bliver syg, eller at der pludselig bliver ekstra travlt. Ring til os, hvis det sker for dig, og du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.  

  Har du allerede betalt ferien (fx fly, hotel og sommerhus), skal din arbejdsgiver erstatte dine udgifter. Er du påbegyndt din ferie, kan den ikke afbrydes.

 • Kan jeg få feriepenge udbetalt uden at holde ferie?
  I visse tilfælde kan du få feriepenge udbetalt uden, at du har været forhindret i at holde ferie. Det drejer sig om feriepenge fra et ansættelsesforhold, der er afsluttet senest 31. december eller, hvis du ikke har holdt den 5. ferieuge. Du skal være opmærksom på, at feriepenge modregnes dag for dag i dine dagpenge.
  Læs mere på www.borger.dk, hvor du også kan søge om udbetaling.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg under min ferie?
  Ferien begynder på det tidspunkt, hvor du normalt skulle møde på arbejde (typisk mandag morgen). 

  Hvis du bliver syg, efter din ferie er begyndt, kan du i nogle tilfælde få ferien udskudt til et senere tidspunkt. Du kan dog ikke udskyde de første 5 dages ferie, hvor du har været syg. Det kræver, at du kontakter din arbejdsgiver den første sygedag og sender en lægeerklæring fra din egen læge eller en læge i udlandet. Erklæringen skal du selv betale.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at holde ferien?

  Hvis du er forhindret i at holde din ferie, fordi du fx er syg, eller  er på barsel til og med den 31. december, så kan du få udbetalt  den 5. ferieuge. Du kan overføre op til fire ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Kun hvis du også er forhindret i at holde ferie hele det efterfølgende kalenderår, kan du få disse uger udbetalt uden at holde ferie. 

  Får du løn under din ferie. skal du kontakte din arbejdsgiver.

  Skal du have feriepenge, skal du have dem udbetalt på www.borger.dk.