Feriefridage

Feriefridage, også kaldet den 6. ferieuge eller særlige fridage, er fem ekstra fridage, du kan få ud over dine fem ferieuger. Se her, hvordan du optjener dagene, afholder dem og får dem udbetalt.

Hvad er feriefridage?

Feriefridage er fem ekstra betalte fridage, som du kan få udover de fem uger, du i forvejen har ifølge ferieloven. 

Du har dog kun ret til feriefridage, hvis det står i din ansættelseskontrakt eller i den overenskomst, du er omfattet af. Men langt de fleste medarbejdere, der er dækket af en overenskomst, har ret til dem.

Feriefridage, 6. ferieuge og særlige fridage er det samme

Om dine ekstra feriedage hedder feriefridage, den 6. ferieuge eller særlige fridage afhænger af, om du privatansat, offentligt ansat eller statsansat.

  • Privatansat = Feriefridage
  • Offentligt ansat = 6. ferieuge
  • Statsansat = Særlige fridage

Optjening af feriefridage 

Du har som udgangspunkt ikke bare ret til feriefridage fra den første dag, du er ansat. Feriefridage skal optjenes.  

I mange tilfælde vil du begynde at optjene feriefridage efter 6-9 måneders ansættelse. Det er forskelligt, om du optjener dem løbende måned for måned, eller om du får dem på én gang i begyndelsen af et nyt ferieår eller ved årsskiftet. 

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven. Derfor optjener du dem heller ikke på samme måde, som din normale ferie. Du kan se i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, hvilke regler for optjening af feriefridage, der gælder for dig. 

Afholdelse af feriefridage 

Hvordan du skal afholde dine ekstra fridage, er forskelligt alt efter, om du er privatansat, offentligt ansat eller statsansat.  

OBS. Reglerne kan desuden variere fra overenskomst til overenskomst eller fra virksomhed til virksomhed. Tjek derfor altid, hvilke regler der står om feriefridage i din ansættelseskontrakt eller den overenskomst, du er ansat under. 

Se her, hvilke regler der gælder for dig.

Når du er privatansat

Dine ekstra feriedage kaldes ‘feriefridage’, når du er privatansat.

Hvordan afholder jeg feriefridage? 

Feriefridage er ikke omfattet ferieloven, og derfor er der inden faste regler om, hvordan du skal afholde dem. Det vil stå i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, hvilke regler, der gælder for dig. Ofte gælder det dog, at dagene skal afholdes i det ferieår, de hører til. 

Aftal med din arbejdsgiver, hvornår du holder feriefridage 

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du kan holde dine feriefridage. Det vil stå i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, hvornår det senest skal være aftalt. I mange tilfælde skal det være aftalt mindst én måned før, du skal holde dagene. Det vil også sige, at din arbejdsgiver kan bede dig holde de ekstra feriedage med én måneds varsel.

Det skal du have i løn under feriefridage 

I nogle tilfælde har du ret til din sædvanlige løn, og i andre tilfælde kommer pengene fra en konto, som din arbejdsgiver har sat penge ind på fx en fritvalgskonto.  

Hvad der gælder dig, skal du spørge din arbejdsgiver om. 

Hvis du ikke når at bruge dine feriefridage

Det står i din ansættelseskontrakt eller gældende overenskomst, hvis du har ret til at få udbetalt feriefridage, som du ikke har holdt. Det gælder også, hvis du bliver forhindret i at holde dem på grund af fx sygdom. 

Hvis du fratræder uden at have brugt dine feriefridage

Hvis du stopper i dit job uden at have brugt dine feriefridage, kan du kun få dem udbetalt, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller gældende overenskomst. Det gælder, ligegyldigt om du selv siger op eller du bliver opsagt.

 

Når du er offentligt ansat

Når du er ansat i en kommune eller i en region kaldes dine ekstra feriedage for den 6. ferieuge. 

Som offentligt ansat vælger du selv, om du vil have den 6. ferieuge udbetalt, eller om du vil holde ferie.

Giv din arbejdsgiver besked, når du vil holde din 6. ferieuge 

Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du gerne vil holde din 6. ferieuge. Din arbejdsgiver kan kun sige nej, hvis der er en driftsmæssig begrundelse. 

Optjening af 6. ferieuge (sjette ferieuge)

6. ferieuge er ikke en del af den nye ferielov, og derfor optjener du heller ikke feriedagene på samme måde, som din normale ferie. Den 6. ferieuge optjenes i et kalenderår (1. januar til 31. december), og kan afholdes i perioden fra 1. maj det efterfølgende år til 30. april året efter. 

Sådan får du den 6. ferieuge udbetalt 

Hvis du ikke ønsker at holde din 6. ferieuge, har du ret til at få timerne udbetalt. De udbetales sammen med lønnen for maj, når afholdelsesperioden er gået (maj til april). 
Din arbejdsgiver kan lave en regel om, at du skal give besked inden en bestemt dato, hvis du ønsker 6. ferieuge udbetalt. 

Hvis du ikke når at bruge dagene 

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at den 6. ferieuge bliver overført til det næste ferieår.  
I den forbindelse skal du oplyse, hvornår du ønsker at holde din 6. ferieuge. Ellers har din arbejdsgiver ret til at bestemme tidspunktet. 

Hvis du fratræder uden at have brugt din 6. ferieuge

Hvis du ikke har brugt din 6. ferieuge, når du stopper, får du udbetalt de timer fra den 6. ferieuge, du ikke har nået at holde, sammen med din sidste lønudbetaling.

 

Når du er statsansat

Dine ekstra fridage kaldes for ‘særlige fridage’, når du er statsansat.  

Som statsansat vælger du selv, om du vil holde de særlige feriedage eller have dem udbetalt.

Giv din arbejdsgiver besked, når du vil holde dine særlige fridage

Du skal så tidligt som muligt give din leder besked om, hvornår du ønsker at holde dine særlige feriedage.  

Har du og din leder ikke aftalt et tidspunkt for, hvornår du holder dine særlige feriedage senest den 1. januar, kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde dem, med én måneds varsel. 

Sådan optjener og afholder du de særlige feriedage 

Som fuldtidsansat optjener du 0,42 særlige feriedage pr. måned, du er ansat.  

Modsat dine almindelige feriedage, kan du ikke afholde dem løbende, som du optjener dem. 

Dine særlige feriedage optjenes nemlig i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december (optjeningsåret), og skal afholdes i det efterfølgende år fra den 1. maj til den 30. april (afholdelsesperioden for særlige feriedage). 
 
Eksempel: Har du været fuldtidsansat hele 2022, har du ret til (12 x 0,42) = 5 særlige feriedage i perioden fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024. 

Hvis du ikke når at bruge dagene

Hvis du ikke når at bruge de særlige feriedage, bliver de udbetalt, når afholdelsesperioden for særlige feriedage slutter – altså 30. april. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at de særlige feriedage bliver overført til næste år.  

Hvis du fratræder uden at have brugt dine særlige feriedage

Har du ikke fået brugt dine særlige feriedage, når din ansættelse stopper, vil du få dem udbetalt med din sidste lønudbetaling.

Få rabat på billetter til Legoland

Vidste du, at du som medlem af Krifa kan få op til 40 % rabat på billetter til Legoland?