Feriehindring

Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, har du mulighed for at flytte op til fire ugers ferie til næste ferieår. Det kræver dog, at din feriehindring er gyldig. Læs om reglerne her.

Hvad er en feriehindring? 

En feriehindring er, ifølge ferieloven, en gyldig grund til ikke at have holdt din ferie.  

Du skal nemlig som udgangspunkt holde din ferie inden for ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september til 31. december året efter - altså 16 måneder. Ellers risikerer du at ferien går tabt.  

Men bliver du forhindret i at holde ferien pga. en gyldig feriehindring, har du mulighed for at flytte op til fire ugers ferie til næste ferieår.  

Vær opmærksom på, at det skal være dig selv, der er forhindret i at holde ferie, og ikke fx dit barn eller din partner.

Gyldige feriehindringer

 • Egen sygdom
 • Barselsorlov eller adoptionsorlov 
 • Arbejde i udlandet (kun hvis du ikke er dækket af Ferieloven)
 • Overgang til selvstændigt erhverv eller arbejde i hjemmet
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • Pasning af alvorligt syge pårørende
 • Fravær pga. særlige familiemæssige årsager
 • Aftjening af værnepligt eller anden tjeneste i Forsvaret
 • Valg til borgmester, minister eller lignende tillidshverv
 • Tvist med arbejdsgiver om feriepenge
 • Fængselsophold eller tvangsanbringelse
 • Nødvendigt arbejde pga. samfundskritisk sygdom

 Er du i tvivl, om din feriehindring er lovlig, så kontakt os.

Sådan får du flyttet din ferie til næste ferieår

Du kan få overført ferie på grund af en feriehindring, uanset om du er i arbejde eller ej.  
Hvis du er i arbejde

Er du i arbejde, så er det din arbejdsgiver, der skal sørge for at få flyttet din ferie. Det skal gøres efter den 31. december. Aftal det med din arbejdsgiver.  

Hvis du ikke er i arbejde

Er du ikke i arbejde, skal du selv sørge for at flytte din ferie til næste ferieår. Vær opmærksom på, at det kun er ferie fra en tidligere arbejdsgiver, du kan flytte, og ikke fx feriedagpenge.  

Du skal selv flytte ferien på Borger.dk efter 31. december og inden 31. januar. Her skal du vedhæfte dokumentation for din feriehindring, som viser hvornår og hvorfor, du var forhindret i at holde ferie. Dokumentationen skal komme fra det sted, der normalt udbetaler offentlig ydelse eller løn til dig. Det kan være en udbetalingsspecifikation, en skriftlig bekræftelse fra din a-kasse, offentlig myndighed eller lignende.

Hvad nu hvis, jeg heller ikke når at holde ferien i det næste ferieår?

Bliver du også forhindret i at holde ferien i den næste ferieafholdelsesperiode, så vil ferien igen blive overført til næste ferieår. 

Hvis du er syg eller på barsel

Der gælder dog andre regler, hvis din feriehindring skyldes sygdom eller barsel. Her kan du vælge at få udbetalt den overførte ferie, hvis du efter to ferieafholdelsesperioder fortsat er forhindret i at holde ferie. Men du kan også vælge at få den overført igen.

Find flere svar om feriehindring

Hvis jeg bliver syg før eller under min ferie

En af de hyppigste feriehindringer er sygdom. Bliver du forhindret i at holde din planlagte ferie, enten fordi du bliver syg lige før ferien, eller fordi du bliver syg under ferien, kan du have ret til erstatningsferie. Det vil sige, at du ikke behøver holde ferien, men kan skyde den til et senere tidspunkt.  

Det er vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked med det samme om, at du er blevet syg og derfor er forhindret i at holde din planlagte ferie.  

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg under ferie.

Hvis jeg er forhindret i at holde femte ferieuge

Har du afholdt fire ferieuger, men bliver forhindret i at holde femte ferieuge pga. en gyldig feriehindring, vil du få udbetalt ugen. Den vil blive udbetalt, når ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december.

Hvis du hellere vil have den femte ferieuge overført til næste ferieår, skal du aftale det med din arbejdsgiver.

Hvis jeg er forhindret i at holde den 6. ferieuge, feriefridage eller særlige feriedage

Bliver du forhindret i at holde din 6. ferieuge, feriefridage eller særlige feriedage, gælder der særlige regler for, hvad der sker med de feriedage. Reglerne er forskellige og afhænger af, om du er ansat privat, offentligt eller i staten. Se, hvad der gælder under reglerne for feriefridage.