Sådan forstår du ferieloven

Planlægger du snart at holde ferie? Så er det vigtigt, at du har styr på feriereglerne. Vi hjælper dig med at forstå dem her.

I Danmark har vi en ferielov, som sikrer lønmodtageres ret til at holde ferie. Den indeholder en række ferieregler, som arbejdsgivere skal overholde overfor deres ansatte.  

Det er vigtigt, at du forholder dig aktivt til, hvad reglerne i ferieloven betyder for dig, så du ikke pludseligt står med skægget i postkassen, når du gerne vil holde ferie.  

Nedenfor dykker vi ned i det vigtigste, du skal vide om ferieloven, så du kan se frem til ferie med ro i maven.

5 vigtige punkter i ferieloven

 • Du har ret til 25 feriedage om året

 • Du optjener ferie fra 1. september til 31. august 

 • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned 

 • Du kan afholde ferie løbende med, at du optjener den 

 • Du har 16 måneder til at afholde din ferie

Ret til 25 feriedage 

Du har ret til 25 feriedage om året, hvilket svarer til fem ugers ferie.  

Mange har derudover fem ekstra feriefridage - også kaldet 6. ferieuge – men det er ikke bestemt i ferieloven, men derimod i den overenskomst, du er ansat under. 

Ud af de fem ugers ferie, har du ret til at holde tre ugers sammenhængende sommerferie i perioden 1. maj til 30. september. Det kaldes for din hovedferie. Dine andre ferieuger, som kaldes restferie, kan du placere, som du vil. Det skal dog altid aftales med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. 

Desuden har du krav på at holde minimum fire ugers ferie i selve ferieåret (fra 1. september til 31. august).

Hvornår skal min arbejdsgiver senest have besked om min ferie? 

Din arbejdsgiver skal så tidligt som muligt - og senest tre måneder før ferien begynder – aftale med dig, hvornår du kan holde din sommerferie (hovedferien). Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der bestemmer.  

Resten af din ferie (restferien) skal varsles med én måneds varsel.   

Får du dagpenge på ferietidspunktet? Så husk, at du skal aftale ferien med jobcentret.

 

Sådan optjener du ferie

Ferieåret er på 12 måneder og starter den 1. september og slutter den 31. august året efter.  

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dage med ferie, som du kan holde med det samme. 

Det svarer til, at du kan holde 25 dages ferie (5 uger) i ferieåret. Det gælder uanset hvor mange timer eller dage, du arbejder om ugen.  

Læs mere om optjening af ferie.

Afholdelse af ferie 

Du kan afholde din ferie i takt med, at du optjener den – det er det, der kaldes samtidighedsferie.  

Du skal altså afholde din ferie i løbet af ferieåret. Dog er perioden, hvor du kan holde din ferie, forlænget med fire måneder frem til 31. december, hvilket vil sige, at du har 16 måneder til at afholde din ferie (det kaldes for ferieafholdelsesperioden). 

Hvis du arbejder på deltid

Selvom du arbejder på deltid og fx har fri hver mandag, bruger du stadig fem feriedage, når du holder en uges ferie. 

Hvis du ikke kan nå at holde din ferie inden for de 16 måneder 

De feriedage, som du ikke har nået at holde inden den 31. august, hvor ferieåret slutter, skal du bruge inden den 1. januar. 

Men hvis du ikke når det, skal du være opmærksom på: 

Hvis du har fem feriedage eller mindre tilbage 1. januar

Så bliver feriedagene automatisk enten udbetalt sammen med din løn eller udbetalt fra Feriekonto - medmindre du laver en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre dagene til det nye ferieår.

Hvis du har mere end fem feriedage tilbage 1. januar

Så risikerer du helt at miste feriedagene - så husk at få dem afholdt inden 1. januar.  

Det er nemlig kun fem feriedage af din saldo den 1. september, der kan udbetales eller overføres, hvis de ikke er brugt den 1. januar.  
 
Alle ikke-brugte feriedage derover bliver som udgangspunktet for gamle – medmindre:

 1. du har haft en særlig grund til, at du ikke nåede at holde ferie. Det er det, der kaldes feriehindring eller
 2. du er stoppet på dit arbejde i ferieperioden.

Sådan bliver din ferie betalt

Du kan have ret til enten:

 • feriepenge (også kaldet feriegodtgørelse) eller
 • ferie med løn + evt. ferietillæg

Du kan se i din ansættelseskontrakt eller den overenskomst, du er ansat under, hvad der gælder for dig.  

Får du feriepenge, optjener du 12,5 % i feriepenge af din samlede løn for hver måned, du arbejder. Du skal søge om at få dine feriepenge udbetalt på borger.dk. 

Har du ret til ferie med løn, får du din sædvanlige løn hver måned, selvom du har holdt ferie. Du vil også typisk have ret til et ferietillæg oveni på 1 % af din løn.

Ferietillæg på mindst 1 %  

Ferieloven siger, at alle der får løn under ferie har ret til et ferietillæg på mindst 1 % af ens ferieberettigede løn. Ferietillægget er en kompensation til medarbejdere, der får ferie med løn, da det ikke helt svarer til det at få feriepenge, som er 12,5 % af ens løn.  

Mange arbejdsgivere vælger at udbetale ferietillægget til deres ansatte fast to gange om året (med lønnen i maj og august). Men din arbejdsgiver kan også vælge at udbetale dit ferietillæg samtidig med, at du holder ferie. Holder du fx én uges efterårsferie, vil du med din løn i oktober få udbetalt 1/5 af dit ferietillæg. 

Ny ferielov

I 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Derfor vil du også ofte høre den nuværende ferielov omtalt som “den nye ferielov”. 

En af de vigtigste ændringer, som kom med den nye ferielov, var, at der blev indført samtidighedsferie. Det vil sige, at lønmodtagere optjener og afholder ferie i samme periode. Det har særlig betydning for nye på arbejdsmarkedet, som nu kan afholde ferie allerede det første år, de er ansat. 

Ferieloven blev første gang indført i 1938 og er sidenhen blevet tilrettet mange gange.

Her finder du hele ferieloven

Vil du gerne læse den fulde ferielov, så finder du den her.

Eksempel på, hvordan du kan planlægge din ferie

Vent eventuelt med at bruge den ferie, du optjener i perioden fra den 1. september til den 31. december til efter den 1. januar. Så er du sikker på, at du har feriepenge nok til 15 dages sommerferie.

Eksempel 

Peter har optjent 25 feriedage i perioden fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.  

Han kan holde feriedagene fra den 1. september 2022 og frem til den 31. december 2023. Han har altså 16 måneder til at bruge de 25 dages ferie, som han optjente på 12 måneder.  

Han har dog ret til 15 dages sammenhængende ferie i hovedferie (fra 1. maj til 30. september). De sidste 10 dage kan han placere, hvor det passer ham bedst – fx vinterferie, efterårsferie eller juleferie

Peter venter med at bruge af feriedagene til efter den 1. januar 2023, og så holder han:

 • 2 dage i vinterferien = 2 dage
 • 3 ugers sommerferie = 15 dage 
 • 3 dage i efterårsferie = 3 dage
 • 1 uges juleferie = 5 dage

I alt 25 dage.

Find flere svar om ferieloven og ferieregler

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har optjent nok ferie?

Alle har ret til at holde op til 25 feriedage om året, uanset om man har optjent ret til betalt ferie eller ej.  

Har du ikke optjent ret til løn under ferie eller feriepenge nok til at holde den ferie, du ønsker, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud eller holder fri for egen regning.  
 
Fratræder, du din stilling, inden udligningen er sket, kan din arbejdsgiver modregne værdien af ferien på forskud i din løn og feriebetaling. 

Lær, hvordan du beregner din ferie og tjek, om du har nok feriedage til at gøre dine feriedrømme til virkelighed.

Kan jeg få udbetalt mine feriepenge, hvis jeg stopper på mit arbejde?

Hvis du stopper på dit arbejde inden den 31. december, kan du få udbetalt de feriedage, du ikke har nået at bruge fra det ferieafholdelsesår, der udløber den 31. december. 

Du kan bestille udbetalingen af feriepenge på borger.dk fra 1. januar og frem til 30. september. 

Eksempel: 

Iben stopper på sit arbejde den 1. december 2023. 

Hun kan få udbetalt de feriedage, hun har optjent i perioden fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023, hvis hun ikke har nået at holde dem senest den 31. december 2023. 

Har du fået offentlige ydelser (fx dagpenge) i ferieåret? 

Så gælder der særlige regler. Antallet af dage, du har fået offentlige ydelser bliver nemlig modregnet i antallet af dine feriedage. Det gælder dog ikke, hvis du har fået barselsdagpenge eller sygedagpenge. 

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver holder ferielukket, men jeg ikke har optjent ferie nok til at holde ferie?

Din arbejdsgiver må gerne bestemme, at virksomheden holder ferielukket i bestemte perioder. Det gælder uanset, om du har optjent ret til betaling under din ferie eller ej.  
 
Derfor skal din arbejdsgiver, så vidt muligt, sørge for, at du har ret til betalt ferie under ferielukningen. Undlader din arbejdsgiver det, vil du have ret til løn under ferielukningen. 

Ferien skal varsles som al anden ferie. Din arbejdsgiver skal varsle hovedferie (de 3 ugers sommerferie) med tre måneders varsel og resterende ferie med én måneds varsel. 

Nogle gange står der i din kontrakt, at virksomheden holder ferielukket fx ”fredag efter Kristi Himmelfarts-dag” eller ”i uge 27, 28 og 29”. På den måde har arbejdsgiver allerede varslet det.  

Har du ikke optjent  eller ret til løn under ferie, vil du i nogle tilfælde være berettiget til feriedagpenge eller dagpenge
 
Kontakt os, hvis du har brug for vejledning.  

Har du spørgsmål til ferieloven?

Vores jurister sidder altid klar til at svare på dine spørgsmål, så du kan holde ferie med ro i maven.