Optjening af ferie

Forstå reglerne for optjening af ferie, så du trygt kan planlægge dine 25 feriedage om året.

Sådan optjener du ferie 

Som lønmodtager optjener du ferie i løbet af hele ferieåret, som løber fra den 1. september til 31. august det efterfølgende år.  

Det vil sige, at du fx optjener ferie fra 1. september 2023 og frem til 31. august 2024. Den 1. september 2024 starter et nyt ferieår igen. 

Hvor mange feriedage pr. måned? 

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 feriedage. Det vil sige, at du i løbet af et helt ferieår på 12 måneder optjener 25 feriedage i alt (5 uger). 

Arbejder du deltid?  

Som deltidsansat optjener du også ret til 25 feriedage om året. Du optjener altså 25 dage uanset, hvor mange timer eller dage, du arbejder om ugen.  

Men vær opmærksom på, at hvis du som deltidsansat vil holde en uges ferie, og fx normalt kun arbejder tre dage i ugen, bruger du stadig en fuld uges ferie - altså fem feriedage. Dine arbejdsfridage i løbet af en uge indgår nemlig i afholdelsen af dine feriedage.

Hvornår kan jeg holde min optjente ferie?  

Du kan holde dine optjente feriedage i takt med, at du optjener dem i ferieåret. Det er det, der kaldes samtidighedsferie. Dog kan du holde ferien helt frem til 31. december, hvilket vil sige, at du har 16 måneder til at afholde ferien. Det kaldes ferieafholdelsesperioden.  

Læs mere om reglerne for afholdelse af ferie.

Se dine optjente feriedage  

Hvor du kan se, hvor mange feriedage du har optjent, afhænger af, om du får feriepenge eller løn under ferie.  

Hvis du får feriepenge 

Får du feriepenge, kan du se din ferie-optjening på Borger.dk eller i bunden af din lønseddel.  

Hvis du får ferie med løn

Får du løn under ferie, kan du se, hvor mange feriedage, du har optjent på din lønseddel eller i et internt medarbejdersystem, hvis din arbejdsplads har sådan et.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har optjent nok ferie? 

Har du ikke optjent ret til løn under ferie eller feriepenge nok til at holde den ferie, du ønsker, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud eller holder fri for egen regning.  

Lær, hvordan du beregner din ferie og tjek, om du har nok feriedage til at gøre dine feriedrømme til virkelighed.

Eksempel på ferie på forskud

Fx vil mange gerne holde efterårsferie i uge 42, men da ferieåret først starter 1. september, og du optjener 2,08 feriedage pr. måned, vi du ikke have optjent nok feriedage til at holde en hel uges efterårsferie (medmindre du har ferie tilbage fra forrige ferieår eller har feriefridage/6. ferieuge, som du kan bruge.) I det tilfælde kan du få lov af din arbejdsgiver til at holde nogle feriedage på forskud, selvom du ikke har optjent dem endnu.   

Hvis du fratræder din stilling 

Fratræder, du din stilling, inden du har nået at optjene de feriedage, som du har holdt på forskud, kan din arbejdsgiver modregne ferien i din sidste løn. 

 

Find flere svar om optjening af ferie

Optjener jeg ferie, når jeg får dagpenge?

Når du er på dagpenge, optjener du ikke ferie på normal vis. Derimod optjener du retten til at få det, der hedder feriedagpenge. Det er en form for dagpenge, som du har mulighed for at få udbetalt, når du holder ferie, hvis du ikke har optjent ferie hos en arbejdsgiver.  

Du optjener 2,08 dage med feriedagpenge for hver måned, du modtager dagpenge, barselsdagpenge eller feriedagpenge. Du kan bruge dine dage med feriedagpenge i takt med, at du optjener dem 
 
Læs mere om feriedagpenge

Optjener jeg ferie under barsel?

Ja, du optjener ferie, imens du er på barsel, hvis du får hele eller dele af din løn udbetalt under barslen. Får du kun pension under barslen, men ingen løn, optjener du også ferie, da pensionsindbetaling betragtes som løn. 

Du optjener ikke ferie, hvis du får barselsdagpenge under din barsel. Her kan du dog i stedet for have ret til feriedagpenge eller ferieydelse.  

Læs mere om barselsregler

Optjener jeg ferie, når jeg er sygemeldt?

Om du optjener ferie under din sygemelding, afhænger af, om du har ret til løn under sygdom eller ej. Har du ret til løn, når du er sygemeldt, optjener du ferie, som du plejer. Har du ikke ret til løn under sygemelding, kan du have ret til sygeferiegodtgørelse.  

Læs mere om optjening af ferie under sygdom 

Få hurtigt svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål til optjening af ferie eller andet, så husk, at vi altid sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem 8.00 og 18.00.