Forside/ Find svar/ Ansættelsesvilkår/ Ansættelsesklausuler
Forside/ .../ Ansættelsesklausuler

Ansættelsesklausuler

Hvis din arbejdsgiver ønsker at forhindre dig i at tage arbejde i en konkurrerende virksomhed eller tale med gamle kunder, efter du er fratrådt, kan du i forbindelse med din ansættelse blive pålagt en ansættelsesklausul. Her kan du læse om de forskellige klausuler.


Generelt om ansættelsesklausuler

En ansættelsesklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om at begrænse dine muligheder for at blive ansat enten hos en konkurrent eller hos virksomhedens kunder og leverandører.

Begrænsningen vil gælde i en aftalt periode, efter du er blevet opsagt eller har opsagt din stilling.

Der skelnes mellem: Konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler.

Du skal have aftalen om klausul på skrift, og det skal fremgå af aftalen, at du får kompensation i den periode, hvor klausulen gælder.

Kompensation

Så længe ansættelsesklausulen gælder, skal du hver måned modtage en kompensation fra din tidligere arbejdsgiver. Beløbet beregnes ud fra den løn, du havde, da du fratrådte.

Beløbet du skal have afhænger af, hvor længe klausulen gælder, og om du har fundet et nyt passende arbejde.

Kompensationen for de to første måneder, skal du dog altid have udbetalt, sammen med din sidste løn, når du fratræder.

Modregning i kompensationen

Din tidligere arbejdsgiver kan modregne i kompensationen, hvis du finder et andet passende arbejde.

Betingelsen for at få kompensation er, at du aktivt søger et andet passende arbejde og kan dokumentere at du er i gang med at søge.

I skemaet nedenfor kan du se, hvad du har ret til at få i kompensation fra og med 3. måned efter din fratrædelse:

Kompensationsgrad (minimum)
Når klausulens aftalte varighed er
Du er tiltrådt andet passende arbejde
Ret til 60 procent Op til 12 måneder
Nej
Ret til 40 procent
Op til 6 måneder
Nej
Ret til 24 procent
Op til 12 måneder
Ja
Ret til 16 procent
Op til 6 måneder
Ja

Opsigelse af en ansættelsesklausul

Du kan ikke opsige en ansættelsesklausul. Det er kun din arbejdsgiver, der kan gøre det med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse af ansættelsesklausulen kan ske både under ansættelsen og efter, du er fratrådt.

Selvom ansættelsesklausulen bliver opsagt, vil du altid have ret til kompensation for de første to måneder, hvis du har været ansat i mere end tre måneder.

Klausulen vil først kunne gøres gældende over for dig, når du har været ansat i mere end seks måneder. Så hvis du f.eks. har været ansat i fem måneder og bliver opsagt eller siger op, så kan du ikke blive pålagt en klausul.

Før du skriver under på en ansættelsesklausul

Før du skriver under på en ansættelsesklausul, vil vi anbefale dig, at få din kontrakt gennemgået af vores jurister. Du kan nemt sende din kontakt til gennemsyn.

Det er nemlig vigtigt, at vi sammen drøfter, hvilke muligheder du har for at få ændret klausulen eller for at forhandle den helt væk, så den ikke begrænser din videre karriere fremover.

Hvis du har underskrevet en kontrakt med klausuler

Hvis du har skrevet under på en kontrakt med ansættelsesklausuler og ønsker at skifte arbejde, så kontakt os for at høre, hvilke muligheder og begrænsninger du har i din videre karriere.

Er du blevet opsagt, eller har du selv sagt op og er på udkig efter et nyt job? Så kan du booke en samtale med en af vores jobrådgivere, som står klar til at hjælpe dig bedst muligt videre mod dit næste job. Det gælder for dig, der er medlem af Krifa Basis og Krifa Plus. Læs mere og book en samtale med en jobrådgiver.

Hvis du overtræder klausulen

Hvis du overtræder klausulen, kan du blive pålagt at betale en erstatning til din tidligere arbejdsgiver for hver gang, du overtræder klausulen.

Der kan være skrevet ind i klausulen, at du skal betale en konventionalbod, for hver gang du overtræder klausulen. En konventionalbod er et fast beløb, som kan være på flere hundrede tusinde kroner.

Lov om forretningshemmeligheder

Når du fratræder din stilling, uanset om du bliver opsagt eller selv siger op, så er Lov om forretningshemmeligheder gældende uanset, om du har skrevet under på en ansættelsesklausul.

Lov om forretningshemmeligheder siger, at du ikke må videregive eller bruge erhvervshemmeligheder, som du har fået viden om igennem din ansættelse. Det betyder den slags oplysninger, som ikke er alment tilgængelige.

Eksempler på erhvervshemmeligheder kan være:

 • Kundekartoteker
 • Leverandøroversigt
 • Leverandørpriser
 • Markedsføringsstrategier
 • Viden om nye kunder
 • Kontaktpersoner

Listen er ikke udtømmelig, men kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad du må give videre.


Kundeklausuler

Når du har skrevet under på en kundeklausul, betyder det, at du ikke må tage arbejde og have erhvervsmæssige forbindelser til din arbejdsgivers kunder, leverandører eller andre erhvervsmæssige kontakter, i en aftalt periode, efter du er fratrådt.

Krav til en kundeklausul

Kundeklausulen skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

I forbindelse med at du får din opsigelse, skal du med det samme have en liste udleveret fra din arbejdsgiver med de kunder/leverandører, som du ikke må have kontakt med, i den aftalte periode, efter du er stoppet med at arbejde.

Listen må kun indeholde de kunder, som du har haft forretningsmæssig forbindelse med 12 måneder tilbage i ansættelsen. Hvis din arbejdsgiver beder dig om det, skal du være behjælpelig med at lave listen.

Det skal fremgå af aftalen, at du får kompensation, så længe klausulen er gældende.

Hvornår gælder din kundeklausul ikke længere

Fratræder du din stilling inden, du har været ansat i seks måneder, så falder kundeklausulen bort. Du vil dog fortsat have ret til to måneders kompensation i forbindelse med din sidste lønudbetaling, hvis du har været ansat mere end tre måneder.

Hvis din arbejdsgiver ikke udleverer en liste over de kunder og leverandører, der er omfattet af klausulen, og du har rykket skriftligt for denne med en frist på, kan kundeklausulen være ophævet.

Du kan altid søge vejledning hos os med det samme, hvis du ikke får udleveret listen, så kan vi vejlede dig.

Kontakt os for vejledning.

Se loven om ansættelsesklausuler.


Konkurrenceklausul

Når du er omfattet af en konkurrenceklausul, må du hverken blive ansat hos en konkurrent, eller starte op som selvstændig med en virksomhed, der konkurrerer med din nuværende arbejdsgiver. Perioden, du er begrænset, kan være op til 12 måneder fra du fratræder dit arbejde.

Krav til konkurrenceklausul

For at en konkurrenceklausul er gyldig, skal følgende betingelser være opfyldt:

Du skal være ansat i en helt særlig betroet stilling, hvilket betyder, at du har adgang til følsomme oplysninger omkring virksomhedens økonomi, kunderelationer eller andre erhvervshemmeligheder som f.eks. produktudvikling eller opfindelser.

I konkurrenceklausulen skal der konkret stå, hvad der gør dig til en særlig betroet medarbejder. Konkurrenceklausulen kan være ugyldig, hvis dette ikke er oplyst i aftalen.

Hvornår falder en konkurrenceklausul bort

Hvis du bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold, som f.eks. virksomhedens økonomi, manglende ordrer osv., så falder konkurrenceklausulen bort. Du skal stadigvæk have udbetalt de første to måneders kompensation med din sidste løn.

Fratræder du din stilling inden, du har været ansat i seks måneder, så falder konkurrenceklausulen også bort.

Du vil dog stadig have ret til engangskompensationen, altså de to måneders kompensation med din sidste løn, når du har været ansat mere end 3 måneder.

Andre regler for klausuler der er underskrevet før januar 2016, gælder der andre regler.

Du kan læse om reglerne her.

Link direkte til loven:


Kombinerede klausuler

Hvis du har skrevet under på, at du er omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul, kaldes det en kombineret klausul.

Det vil sige, at du hverken må tage arbejde i konkurrerende virksomhed, starte op som selvstændig med en konkurrerende virksomhed, eller må have kontakt til virksomhedens kunder eller leverandører i den aftalte periode, efter du er fratrådt.

Kompensation

kompensationen fra din tidligere arbejdsgiver. Beløbet beregnes ud fra den løn, du havde, da du fratrådte.

Det beløb du skal have afhænger af, hvor længe klausulen er gældende, og af om du har fundet nyt passende arbejde.

Se skema.

Krav til den kombinerede klausul

Ved den kombinerede klausul gælder der de samme krav, som ved både konkurrenceklausul og kundeklausul.

Opsigelse af den kombinerede klausul

Som i både konkurrenceklausulen og i kundeklausulen er det kun din arbejdsgiver, der kan opsige den kombinerede klausul med én måneds varsel.

Din arbejdsgiver kan også vælge kun at opsige den ene af klausulerne og fortsat beholde den anden.

Hvornår gælder den kombinerede klausul ikke længere?

Hvis du bliver opsagt på baggrund af f.eks. dårlig økonomi i virksomheden eller en anden årsag, hvor du ikke selv er skyld i opsigelsen, vil konkurrenceklausulen falde bort automatisk, men kundeklausulen vil fortsat gælde.

Du vil altid have ret til kompensation for de første to måneder, når du har været ansat i mere end tre måneder.

Klausulen vil først kunne gøres gældende over for dig, når du har været ansat i mere end seks måneder.


Kundeklausuler aftalt før 1. januar 2016

Den 1. januar 2016 kom der en ny lov, og derfor er der andre regler for de kundeklausuler, som er aftalt før denne dato.

En kundeklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Typisk står der i aftalen, at du i en periode efter din fratrædelse ikke må have erhvervsmæssig kontakt til virksomhedens kunder eller andre forretningsforbindelser.

For dig der er funktionær, gælder følgende regler:

 • Skriftlig aftale
  Kundeklausulen skal være aftalt skriftligt.

 • Kompensation
  Så længe klausulen gælder, efter du er fratrådt, skal du have mindst 50 procent af din løn i kompensation hver måned. Det skal stå i kundeklausulen. Dog kan der modregnes fuldt ud (altså krone for krone) i kompensationen, hvis du har indtægter ved andet passende arbejde. Passende arbejde er et arbejde inden for faglige områder, som du enten er uddannet i eller har erfaring indenfor.

 • Opsigelse
  Din arbejdsgiver kan sige kundeklausulen op med én måneds varsel til udgangen af en måned.

 • Hvilke kunder og forretningsmæssige forbindelser?
  Klausulen gælder kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, som du har haft en forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder, før du stopper. Din arbejdsgiver kan også udlevere en liste over kunder og forretningsforbindelser, som skal være omfattet af klausulen. Det er dog en betingelse, at listen er udleveret til dig, inden din fratrædelse.
Hvis du har skrevet under på en kundeklausul før 15. juni 1999, så kontakt os for vejledning.

Konkurrenceklausuler aftalt før 1. januar 2016

Den 1. januar 2016 kom der nye regler for konkurrenceklausuler, så derfor skal du kigge nedenfor, hvis du har en konkurrenceklausul, som er aftalt før denne dato.

En konkurrenceklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Her vil du i en periode, efter du er fratrådt, være forhindret i at have nogen form for virksomhed, der konkurrerer med din tidligere arbejdsgiver. Du må heller ikke blive ansat i en virksomhed, der konkurrerer med din tidligere arbejdsgiver.

Har du som funktionær en konkurrenceklausul, skal følgende betingelser være opfyldt, for at den er gyldig:

 • Ansat i betroet stilling
  Du skal være ansat i en særlig betroet stilling. Det vil sige, at du i dit arbejde skal være i kontakt med følsomme oplysninger omkring virksomhedens økonomi, kunderelationer eller andre erhvervshemmeligheder som f.eks. produktudvikling eller opfindelser
 • Aftale skal være på skrift
  Konkurrenceklausulen skal være aftalt skriftligt.

 • Kompensation
  Så længe klausulen er gældende, efter du er fratrådt, skal du have mindst 50 procent af din løn i kompensation hver måned. Det skal stå i klausulen. De første tre måneder udbetales som et engangsbeløb sammen med din sidste lønudbetaling.
 • Der kan modregnes i kompensationen fuldt ud (dvs. krone for krone), hvis du har indtægter ved andet passende arbejde. Passende arbejde er et arbejde inden for faglige områder, som du enten er uddannet i eller har erfaring indenfor.
 • For at få kompensation skal du forsøge at begrænse din tidligere arbejdsgivers tab. Kontakt os for yderligere vejledning om dette.

Hvornår gælder en konkurrenceklausul ikke længere?

Hvis du bliver sagt op af din arbejdsgiver, uden at du selv er skyld i det, bortfalder din konkurrenceklausul. Det kan f.eks. være, hvis opsigelsen skyldes din arbejdsgivers økonomi. Når din konkurrenceklausul er bortfaldet, har du ikke krav på kompensation eller engangsbeløbet for de tre første måneder.

Underskrevet på både en kundeklausul- og en konkurrenceklausul

Har du både en kunde- og en konkurrenceklausul, får du ikke dobbelt kompensation. Falder konkurrenceklausulen bort, fordi du bliver sagt op af din arbejdsgiver, uden at du selv er skyld i det, gælder kundeklausulen stadig, og du vil stadig have ret til kompensation for kundeklausulen.

Hvis du har skrevet under på en konkurrenceklausul før 15. Juni 1999, så kontakt os for vejledning.

Går du med tanken om at skifte job?
Få en masse inspiration og gode råd til at finde drømmejobbet.

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.