Klausuler indgået før 2016

Har du en klausul i din kontrakt, der er indgået før 1. januar 2016?

Den 1. januar 2016 kom der nye regler for klausuler, se nedenfor, hvis du har en klausul, som er aftalt før denne dato.


Kundeklausul

En kundeklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Typisk står der i aftalen, at du i en periode efter din fratrædelse ikke må have erhvervsmæssig kontakt til virksomhedens kunder eller andre forretningsforbindelser.

Er du funktionær, gælder følgende regler:

 • Skriftlig aftale
  Kundeklausulen skal være aftalt skriftligt.

 • Kompensation
  Så længe klausulen gælder, efter du er fratrådt, skal du have mindst 50 procent af din løn i kompensation hver måned. Det skal stå i kundeklausulen. Dog kan der modregnes fuldt ud (altså krone for krone) i kompensationen, hvis du har indtægter ved andet passende arbejde. Passende arbejde er et arbejde inden for faglige områder, som du enten er uddannet i eller har erfaring indenfor.

 • Opsigelse
  Din arbejdsgiver kan sige kundeklausulen op med én måneds varsel til udgangen af en måned.

 • Hvilke kunder og forretningsmæssige forbindelser?
  Klausulen gælder kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, som du har haft en forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 18 måneder, før du stopper. Din arbejdsgiver kan også udlevere en liste over kunder og forretningsforbindelser, som skal være omfattet af klausulen. Det er dog en betingelse, at listen er udleveret til dig, inden din fratrædelse.
Hvis du har skrevet under på en kundeklausul før 15. juni 1999, så kontakt os for vejledning.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Her vil du i en periode, efter du er fratrådt, være forhindret i at have nogen form for virksomhed, der konkurrerer med din tidligere arbejdsgiver. Du må heller ikke blive ansat i en virksomhed, der konkurrerer med din tidligere arbejdsgiver.

Har du som funktionær en konkurrenceklausul, skal følgende betingelser være opfyldt, for at den er gyldig:

 • Ansat i betroet stilling
  Du skal være ansat i en særlig betroet stilling. Det vil sige, at du i dit arbejde skal være i kontakt med følsomme oplysninger omkring virksomhedens økonomi, kunderelationer eller andre erhvervshemmeligheder som f.eks. produktudvikling eller opfindelser.

 • Aftale skal være på skrift
  Konkurrenceklausulen skal være aftalt skriftligt.
 • Kompensation
  Så længe klausulen er gældende, efter du er fratrådt, skal du have mindst 50 procent af din løn i kompensation hver måned. Det skal stå i klausulen. De første tre måneder udbetales som et engangsbeløb sammen med din sidste lønudbetaling.

  Der kan modregnes i kompensationen fuldt ud (dvs. krone for krone), hvis du har indtægter ved andet passende arbejde. Passende arbejde er et arbejde inden for faglige områder, som du enten er uddannet i eller har erfaring indenfor.

  For at få kompensation skal du forsøge at begrænse din tidligere arbejdsgivers tab. Kontakt os for yderligere vejledning om dette.

Hvornår gælder en konkurrenceklausul ikke længere?

Hvis du bliver sagt op af din arbejdsgiver, uden at du selv er skyld i det, bortfalder din konkurrenceklausul. Det kan f.eks. være, hvis opsigelsen skyldes din arbejdsgivers økonomi. Når din konkurrenceklausul er bortfaldet, har du ikke krav på kompensation eller engangsbeløbet for de tre første måneder.

Underskrevet på både en kundeklausul- og en konkurrenceklausul

Har du både en kunde- og en konkurrenceklausul, får du ikke dobbelt kompensation. Falder konkurrenceklausulen bort, fordi du bliver sagt op af din arbejdsgiver, uden at du selv er skyld i det, gælder kundeklausulen stadig, og du vil stadig have ret til kompensation for kundeklausulen.

Hvis du har skrevet under på en konkurrenceklausul før 15. juni 1999, så kontakt os for vejledning.