Ligeløn

Lige løn for lige arbejde. Det burde være en selvfølge. Ikke desto mindre er der mange eksempler på, at kvinders løn ofte er lavere end mænds, selv om de laver det samme.


I Danmark har vi en ligelønslov, som siger:

Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.

Loven fastslår også, at hvis din løn er i strid med loven, har du som lønmodtager krav på at få forskellen, altså at få en tilsvarende løn og kan desuden få en godtgørelse.

Hvordan ved jeg om jeg får ligeløn?

Du har krav på ligeløn, hvis dit arbejde har samme værdi, som den du sammenligner dig med. Det kan i nogle tilfælde være svært at vurdere. Det bedømmes dog ud fra en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og andre relevante omstændigheder.

Det er ikke nødvendigvis nemt at vide, om man har en løn, der er i strid med loven eller ej. Det er nemlig langt fra alle virksomheder, der har en gennemsigtig lønpolitik. Løn er ikke det, man som kolleger snakker mest om. Det er heller ikke altid i din arbejdsgivers interesse, at der tales om lønnen, da det kan være med til at skabe utilfredshed over ens egen løn og skabe større forventning til en eventuel lønforhandling.


Virksomheder skal oplyse om ligeløn

Du kan hente hjælp i forhold til at finde ud af, om din løn er i overensstemmelse med loven, da arbejdsgivere med mindst 35 ansatte, hvert år skal udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for grupper med mindst 10 personer af hvert køn. 

Hvis du ikke har hørt om dette på din arbejdsplads, kan det være en god idé at starte med at bede din arbejdsgiver om denne rapport.

Et typisk brud på loven

Der hvor vi i Krifa oftest oplever at bruge loven er, hvis du under din barsel ikke bliver indkaldt til den årlige lønsamtale. Hvis det er tilfældet, og du normalt har en årlig lønsamtale, vil der være en formodning om, at der er tale om brud på ligelønsloven. I så fald, har arbejdsgiveren pligt til at kunne bevise, at barslen ikke var årsagen til den manglende lønsamtale.

Her kan du læse Ligelønsloven.

Kan jeg blive opsagt, hvis jeg kræver ligeløn?

En arbejdsgiver må ikke opsige en medarbejder på grund af et krav om ligeløn i overensstemmelse med ligelønsloven.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller tror, at du har en løn, der er i strid med loven, så kontakt os meget gerne.