Forside/ .../ Overenskomst

Kollektive overenskomster

Løn og ansættelsesvilkår er på størstedelen af det danske arbejdsmarked bestemt ud fra kollektive overenskomster. Læs mere om kollektiv overenskomst her på siden.


Hvad er en kollektiv overenskomst?

Løn og ansættelsesvilkår på langt hovedparten af det danske arbejdsmarked er reguleret af kollektive overenskomster. Er du offentligt ansat er det næsten 100 procent sikkert, at dine vilkår er bestemt af en kollektiv overenskomst, mens det for en ansat på det private arbejdsmarked er omkring 60 procent.

Rimelige løn- og ansættelsesvilkår er en helt grundlæggende forudsætning for, at du oplever god arbejdslyst. Her kan en kollektiv overenskomst være en god måde til at sikre at denne forudsætning er opfyldt.

En kollektiv overenskomst er en aftale om løn og ansættelsesforhold. Den indgås enten mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening, mellem en arbejdsgiver og en fagforening eller mellem en arbejdsgiver og virksomhedens medarbejdere i forening.

Din arbejdsplads kan være dækket af en overenskomst, fordi din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening, eller fordi din arbejdsgiver har indgået en overenskomst direkte med en fagforening.
Den overenskomst, din arbejdsgiver har indgået, er den, du arbejder under. Det afhænger ikke af, hvilken fagforening du selv er medlem af. Gælder der en overenskomst for din ansættelse, skal den fremgå af din ansættelseskontrakt.

Ca. 70 procent af danske lønmodtagere arbejder under en overenskomst.

En overenskomst indeholder bestemmelser om fx:

 • Løn – typisk hvor meget du mindst skal have i løn
 • Ret til mere end dagpenge under sygdom og barselsorlov
 • Ret til pensionsordning og hvor meget arbejdsgiveren skal betale til din pensionsopsparing
 • Hvor mange timer du skal arbejde, og hvordan arbejdstiden skal planlægges
 • Ret til betaling for overarbejde, og hvor meget du skal have
 • Ret til ekstra betaling for at arbejde om aftenen og om natten
 • Ret til betaling for søgnehelligdage (helligdage, der falder på en almindelig hverdag)
 • Ret til efteruddannelse
 • Hvilke opsigelsesregler og hvilket opsigelsesvarsel der gælder, hvis du bliver fyret.

Indgå en overenskomst gennem os

Vi tilbyder at lave overenskomst på din arbejdsplads for at styrke samarbejdet på din arbejdsplads med et fælles sæt spilleregler, som en overenskomst er.

Fordele for medarbejderne ved at have en overenskomst med os:

 • I får en fagforening, der er interesseret i jeres arbejdsplads
 • I kan få hjælp til at forhandle løn, lokalaftaler mv.
 • Klare regler og aftaler
 • I får en god – og billig - pensionsordning med bl.a. en sundhedsforsikring
 • Kurser om arbejdslyst, samarbejde, stress mv.
 • I får en fagforening, hvis vigtigste opgave er at skabe god arbejdslyst ude på de danske arbejdspladser. Læs Krifas mission.

Fordele for arbejdsgiverne ved at have en overenskomst:

 • Klare regler og aftaler
 • Ingen usikkerhed om opsigelsesvarsler, overarbejde, tillæg og pension
 • I får en seriøs samarbejdspartner
 • I får en pensionsordning, der indeholder sundhedsforsikring med tilbud om diverse behandlinger, hjælp til hurtig tilbagevenden efter længere sygdomsforløb mv.
 • Mulighed for kurser om arbejdslyst, samarbejde, stress, trivsel mv.

En overenskomst med Krifa er mere fleksibel end de fleste andre.

Kontakt os i dag og hør, hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed.


Tillidsrepræsentant, talsmand eller kontaktperson

Det er en god ide at have en tillidsrepræsentant eller talsmand, alternativt en kontaktperson, på en arbejdsplads.

Læs meget mere om tillidsrepræsentant og talsmand.

Er du valgt som tillidsrepræsentant, på en arbejdsplads med en af vores overenskomster, fungerer du også som kontaktperson for Krifa.

Kontaktperson

En kontaktperson har ingen formelle kompetencer og er ikke valgt af sine kolleger. Han eller hun har sagt ja til at modtage informationer fra os i relation til overenskomsten, pensionsordning og ideer og Ligesom du kan være tillidsrepræsentant og talsmand, kan du også være kontaktperson. Dog har en kontaktperson ingen formelle kompetence og er ikke valgt af sine kolleger. Han eller hun har sagt ja til at modtage informationer fra os i relation til overenskomsten, pensionsordning og ideer og tiltag til fremme god arbejdslyst på arbejdspladsen.

Din arbejdslyst i fokus
I Krifa ved vi ret meget om, hvad der giver danskerne god arbejdslyst. Det har vi nemlig undersøgt. Kunne du fx tænke dig at vide, hvilke 7 faktorer der har størst indflydelse på din arbejdslyst? Så tag et kig ind i vores God Arbejdslyst-univers.

Virksomhedsoverenskomst

Kristelig Fagforening tilbyder virksomheder at indgå en standardvirksomheds-overenskomst. De generelle vilkår regulerer vilkårene mellem dig og din arbejdsgiver, og mindstelønssatser og tillægssatser fremgår af satsbladet.

Der er tale om en tværfaglig overenskomst, der som udgangspunkt omfatter alle ansatte på virksomheden. Der er fastsat mindstelønninger for en række faggrupper, men yderligere mindstesatser kan forhandles konkret med den enkelte virksomhed, hvor der er grupper, der falder uden for de allerede beskrevne.
Indgåelse af en virksomhedsoverenskomst forudsætter altid enighed mellem Krifa og arbejdsgiveren, samt at hovedparten af medarbejderne bakker op om, at Krifa indgår overenskomst på deres vegne.

Standardansættelsesbeviser

Vi har lavet en ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten. Den opfylder lovgivningens krav til en ansættelseskontrakt, og den kan være med til at hjælpe dig og din arbejdsgiver til at få truffet aftale om de nødvendige emner. At I bruger ansættelseskontrakten er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Så vær alligevel opmærksom, og send meget gerne kontrakten til os, så tjekker vi den igennem.

Der findes to ansættelseskontrakter – en til funktionærer og en til ikke-funktionærer.

Arbejdsmarkedspension

Til vores overenskomst hører en arbejdsmarkedspensionsordning. Pensionsordning er obligatorisk i vores overenskomster, og der skal anvendes den pensionsleverandør, som Krifa har indgået aftale med.

Ordningen udbydes for tiden i samarbejde med Danica Pension. Den er en kombination af opsparing og forsikringer, som kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald. Derudover en sundhedssikring, der sikrer dig mulighed for hurtig diagnose og behandling på privathospitaler, kiropraktor, fysioterapi, psykolog mv.

Har du et længere sygdomsforløb, er der også tilbud til at hjælpe dig ”tilbage i arbejde” så hurtigt som muligt. Læs mere om det tilbud her.

Seniorordning

Et godt arbejdsliv for seniorer er en fordel for både dig og din arbejdsgiver. Og det bliver kun vigtigere på grund af disse to udviklinger på arbejdsmarkedet:

 • Vi skal alle indstille os på at arbejde længere end tidligere generationer.
 • For ikke at miste viden og erfaring bliver det vigtigere at kunne fastholde en større andel af de ældste årgange på arbejdsmarkedet.

Læs mere om seniorordningen i Krifas overenskomst.


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver

Krifa og ITD Arbejdsgiver indgik første gang aftale om overenskomst på transport- og logistikområdet i maj 2016.

Overenskomsten er tværfaglig og omfatter derfor alle ansatte på virksomheder, der er meldt ind i ITD Arbejdsgiver. 

Overenskomsten bygger på en høj grad af dialog både lokalt på virksomhederne under overenskomsten og mellem Krifa og ITD-A. Overenskomsten giver mulighed for medbestemmelse lokalt for både medarbejdere og ledelse. Det er en mindstelønsoverenskomst, der åbner for lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. 
Det er en smidig og fleksibel aftale, der er et godt alternativ til andre overenskomster på området.

Ud over overenskomsten er Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver enige om, at vi vil arbejde for at højne arbejdslysten og trivslen i branchen.

Her kan du se overenskomsterne:

Ansættelsesaftaler

Vi har lavet en ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten. Den opfylder lovgivningens krav til en ansættelseskontrakt og kan være med til at hjælpe dig og din arbejdsgiver til at få truffet aftale om de nødvendige emner. At I bruger ansættelseskontrakten er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Så vær alligevel opmærksom, og send meget gerne kontrakten til os, så tjekker vi den igennem.


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF 2000)

Overenskomsten regulerer løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på hoteller, restauranter, caféer og bowlingcentre, som er medlem af RAF 2000. Overenskomsten blev indgået første gang i år 2000.

Læs mere om RAF-overenskomsten her:


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening (NRAF)

Konflikten på Nyhavn i slutningen af 1990'erne. Den dækker de ansatte på hovedparten af Nyhavns restaurationer. Nyhavnsoverenskomsten har, som navnet antyder, en begrænset geografisk udstrækning. Den kan derfor nærmest betragtes som en lokalaftale.

Læs mere om Nyhavnsoverenskomsten her:


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler

Krifa har indgået en overenskomst med Foreningen af Kristne Friskoler om løn- og ansættelsesvilkår for skolesekretærer, forretningsførere, pedeller og rengøringspersonale ansat på skoler, der er medlem af Foreningen af Kristne Friskoler.

Se overenskomsten her:

Protokollater til FKF overenskomsten 

Arbejdsmarkedspension

I vores overenskomst med Foreningen af Kristne Friskoler er det aftalt at anvende den pensionsordning, som er beskrevet ovenfor. Se mere om pensionsordningen ovenfor under Arbejdsmarkedspension.

Dog kan der ikke etableres sundhedssikring for ansatte på de Kristne Friskoler, da Undervisningsministeriet ikke finder dette i overensstemmelse med tilskudsreglerne for skolerne.

Vil du vide mere om overenskomster?
Kunne du tænke dig, at få lidt bedre styr på begrebet overenskomst og hvad en overenskomst indeholder?

Kendetegn for en overenskomst hos Krifa

Vores overenskomster er tværfaglige, og er desuden kendetegnet ved, at de ikke indeholder konfliktvåben som strejke og lockout. I vores overenskomster er dialogen omdrejningspunktet. Derudover er vores overenskomster mindre detailregulerende og mere fleksible end andre overenskomster.

Her har Krifa overenskomster

Krifa har overenskomster med fire arbejdsgiverforeninger. Derudover har vi indgået overenskomst direkte med en lang række virksomheder

Her kan du se vores forskellige overenskomster:

 • Virksomhedsoverenskomst
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF2000)
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening (NRAF)
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler

 • Fandt du, det du søgte?
  Ja
  Nej
  Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
  Ja
  Nej

  Mange tak for din tilbagemelding.

  Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

  Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.