Overenskomst gennem Krifa

Vi hjælper dig med at lægge alle de brikker, som udgør dit arbejdsliv. Går du og dine kolleger og overvejer, at få lavet en overenskomst gennem os? Så bliv klogere her på, hvad sådan en overenskomst  indeholder. Du finder også vores overenskomster her på siden.
Få lavet en overenskomst med Krifa

Overvejer du og dine kolleger at få lavet en overenskomst gennem Krifa, så kan du her læse mere om, hvilke fordele der er ved en overenskomst gennem Krifa.

Særlige fordele i en overenskomst gennem Krifa:

 • En Krifa-overenskomst er nem at tilpasse til forholdene på netop jeres arbejdsplads.
 • I får en fagforening, der er interesseret i jeres arbejdsplads.
 • I kan få hjælp til at forhandle løn, lokalaftaler mv.
 • I får klare regler og aftaler.
 • I får en god – og billig pensionsordning med bl.a. en sundhedsforsikring.
 • I får kurser om arbejdslyst, samarbejde, stress mv.
 • I får en fagforening, hvis vigtigste opgave er at skabe god arbejdslyst og trivsel på jeres arbejdsplads. Læs mere om, hvad Krifas arbejder for.
Med en overenskomst gennem Krifa, får du og dine kolleger et fælles sæt spilleregler, som har det primære formål at styrke samarbejdet og arbejdslysten på din arbejdsplads.

Du skal være opmærksom på, at Krifa ikke kan tvinge din arbejdsgiver til at indgå overenskomst med Krifa. Det vil sige, at en forudsætning for, at du og dine kollegaer får lavet en overenskomst gennem Krifa, er, at jeres arbejdsgiver synes, at det er en god ide.

Er du interesseret i en overenskomst gennem Krifa, eller vil du bare gerne høre mere? Så ring til os på tlf. 7227 7227.

Det skal du vide om overenskomst

En overenskomst sikrer, at der er rimelige løn- og ansættelsesvilkår på din arbejdsplads. På den måde er en god overenskomst også en forudsætning for, at du trives på dit arbejde.
Løn- og ansættelsesvilkår er på langt de fleste danske arbejdspladser bestemt ud fra kollektive overenskomster. Er du f.eks. offentlig ansat, er det næsten 100 procent sikkert, at dine vilkår er bestemt ud fra en overenskomst, mens det er 60 procent sikkert, hvis du er privatansat.

En overenskomst kan indgås enten mellem en arbejdsgiver og en fagforening, mellem en arbejdsgiver og virksomhedens medarbejdere i forening eller mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening.

Din arbejdsplads kan være dækket af en overenskomst, fordi din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening, eller fordi din arbejdsgiver har indgået en overenskomst direkte med en fagforening.
Den overenskomst, din arbejdsgiver har indgået, er den, du arbejder under. Det afhænger ikke af, hvilken fagforening du selv er medlem af. Gælder der en overenskomst for din ansættelse, skal den fremgå af din ansættelseskontrakt.

Dette er typisk bestemt i en overenskomst:

 • Løn – typisk hvor meget, du mindst skal have i løn
 • Ret til mere end dagpenge under sygdom og barselsorlov
 • Ret til pensionsordning, og hvor meget arbejdsgiveren skal betale til din pensionsopsparing
 • Hvor mange timer du skal arbejde, og hvordan arbejdstiden skal planlægges
 • Ret til betaling for overarbejde, og hvor meget du skal have
 • Ret til ekstra betaling for at arbejde om aftenen og om natten
 • Ret til betaling for søgnehelligdage (helligdage, der falder på en almindelig hverdag)
 • Ret til efteruddannelse
 • Hvilke opsigelsesregler og hvilket opsigelsesvarsel der gælder, hvis du bliver fyret.

Tillidsrepræsentant, talsmand eller kontaktperson

Det er en god ide at have en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, hvis I arbejder under en overenskomst. Har I ikke en overenskomst, er det en god ide med en talsmand – eller alternativt en kontaktperson.

Læs meget mere om tillidsrepræsentant og talsmand.

Er du valgt som tillidsrepræsentant, på en arbejdsplads med en af vores overenskomster, fungerer du også som kontaktperson for Krifa.

Kontaktperson

Ligesom du kan være tillidsrepræsentant og talsmand, kan du også være kontaktperson. Dog har en kontaktperson ingen formelle kompetencer og er ikke valgt af sine kolleger. En kontaktperson har sagt ja til at modtage informationer fra os, og er en slags bindeled mellem Krifa og arbejdspladsen. Informationerne handler typisk om overenskomsten, pensionsordningen og ideer og tiltag til at fremme god arbejdslyst på arbejdspladsen.

Din arbejdslyst i fokus

I Krifa har vi undersøgt, hvad der giver danskerne god arbejdslyst. Kunne du f.eks. tænke dig at vide, hvilke 7 faktorer der har størst indflydelse på din arbejdslyst? Så tag et kig ind i vores God Arbejdslyst-univers

Virksomhedsoverenskomst

Kristelig Fagforening tilbyder virksomheder at indgå en standardvirksomheds-overenskomst. De generelle vilkår regulerer vilkårene mellem dig og din arbejdsgiver, og mindstelønssatser og tillægssatser fremgår af satsbladet.

Der er tale om en tværfaglig overenskomst, der som udgangspunkt omfatter alle ansatte på virksomheden. Der er fastsat mindstelønninger for en række faggrupper, men yderligere mindstesatser kan forhandles konkret med den enkelte virksomhed, hvor der er grupper, der falder uden for de allerede beskrevne.
Indgåelse af en virksomhedsoverenskomst forudsætter altid enighed mellem Krifa og arbejdsgiveren, samt at hovedparten af medarbejderne bakker op om, at Krifa indgår overenskomst på deres vegne.

Standardansættelsesbeviser

Vi har lavet en ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten. Den opfylder lovgivningens krav til en ansættelseskontrakt, og den kan være med til at hjælpe dig og din arbejdsgiver til at få truffet aftale om de nødvendige emner. At I bruger ansættelseskontrakten er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Så vær alligevel opmærksom, og send meget gerne kontrakten til os, så tjekker vi den igennem.

Der findes to ansættelseskontrakter – en til funktionærer og en til ikke-funktionærer.

Arbejdsmarkedspension

Til vores overenskomst hører en arbejdsmarkedspensionsordning. Pensionsordning er obligatorisk i vores overenskomster, og der skal anvendes den pensionsleverandør, som Krifa har indgået aftale med.

Ordningen udbydes for tiden i samarbejde med Danica Pension. Den er en kombination af opsparing og forsikringer, som kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald. Derudover en sundhedssikring, der sikrer dig mulighed for hurtig diagnose og behandling på privathospitaler, kiropraktor, fysioterapi, psykolog mv.

Har du et længere sygdomsforløb, er der også tilbud til at hjælpe dig ”tilbage i arbejde” så hurtigt som muligt. Læs mere om det tilbud her.

Seniorordning

Et godt arbejdsliv for seniorer er en fordel for både dig og din arbejdsgiver. Og det bliver kun vigtigere på grund af disse to udviklinger på arbejdsmarkedet:

 • Vi skal alle indstille os på at arbejde længere end tidligere generationer.
 • For ikke at miste viden og erfaring bliver det vigtigere at kunne fastholde en større andel af de ældste årgange på arbejdsmarkedet.

Læs mere om seniorordningen i Krifas overenskomst.


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver

Krifa og ITD Arbejdsgiver indgik første gang aftale om overenskomst på transport- og logistikområdet i maj 2016.

Overenskomsten er tværfaglig og omfatter derfor alle ansatte på virksomheder, der er meldt ind i ITD Arbejdsgiver. 

Overenskomsten bygger på en høj grad af dialog både lokalt på virksomhederne under overenskomsten og mellem Krifa og ITD-A. Overenskomsten giver mulighed for medbestemmelse lokalt for både medarbejdere og ledelse. Det er en mindstelønsoverenskomst, der åbner for lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. 
Det er en smidig og fleksibel aftale, der er et godt alternativ til andre overenskomster på området.

Ud over overenskomsten er Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver enige om, at vi vil arbejde for at højne arbejdslysten og trivslen i branchen.

Her kan du se overenskomsterne:

Ansættelsesaftaler

Vi har lavet en ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten, hvis din arbejdsgiver er medlem af ITD Arbejdsgiver. Den opfylder lovgivningens krav til en ansættelseskontrakt og kan være med til at hjælpe dig og din arbejdsgiver til at få truffet aftale om de nødvendige emner. At I bruger ansættelseskontrakten er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Så vær alligevel opmærksom, og send meget gerne kontrakten til os, så tjekker vi den igennem.


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Rejsebranchens Arbejdsgiverforening (REJSA)

Krifa og REJSA har i 2021 indgået den første overenskomst i Danmark for rejsebranchen.

Overenskomsten er tværfaglig og vil med tiden omfatte alle ansatte på virksomheder, der er meldt ind i REJSA. Fra start er den begrænset til hovedsagelig at omfatte funktionærer ansat i Danmark.

Overenskomsten bygger på en høj grad af dialog både lokalt på virksomhederne under overenskomsten og mellem Krifa og REJSA. Derfor er konfliktvåben som strejke og lockout ikke tilladt. Konflikter der ikke kan løses via dialog løses i stedet ved hjælp af en voldgift. Overenskomsten giver mulighed for medbestemmelse lokalt for både medarbejdere og ledelse. Det er en mindstelønsoverenskomst, der åbner for lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. 
Det er en smidig og fleksibel overenskomst, der både forsøger at tage højde for den situation rejsebranchen står i pt og tegne et perspektiv for fremtiden med fokus på god arbejdslyst, trivsel og gode forhold.

Her kan du se overenskomsten:

Standardansættelseskontrakter

Vi har lavet ansættelseskontrakter, der passer til overenskomsten. 
At I bruger disse ansættelseskontrakter er dog ingen garanti for, at den er korrekt udfyldt, og at alle aftaler er beskrevet. Så vær opmærksom, og få alle aftaler med.

Der findes to ansættelseskontrakter – en til funktionærer og en til ikke-funktionærer.


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF 2000)

Overenskomsten regulerer løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på hoteller, restauranter, caféer og bowlingcentre, som er medlem af RAF 2000. Overenskomsten blev indgået første gang i år 2000.

Læs mere om RAF-overenskomsten her:


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening (NRAF)

Konflikten på Nyhavn i slutningen af 1990'erne. Den dækker de ansatte på hovedparten af Nyhavns restaurationer. Nyhavnsoverenskomsten har, som navnet antyder, en begrænset geografisk udstrækning. Den kan derfor nærmest betragtes som en lokalaftale.

Læs mere om Nyhavnsoverenskomsten her:


Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler

Krifa har indgået en overenskomst med Foreningen af Kristne Friskoler om løn- og ansættelsesvilkår for skolesekretærer, forretningsførere, pedeller og rengøringspersonale ansat på skoler, der er medlem af Foreningen af Kristne Friskoler.

Se overenskomsten her:

Protokollater til FKF overenskomsten 

Arbejdsmarkedspension

I vores overenskomst med Foreningen af Kristne Friskoler er det aftalt at anvende den pensionsordning, som er beskrevet ovenfor. Se mere om pensionsordningen ovenfor under Arbejdsmarkedspension.

Dog kan der ikke etableres sundhedssikring for ansatte på de Kristne Friskoler, da Undervisningsministeriet ikke finder dette i overensstemmelse med tilskudsreglerne for skolerne.

Vil du vide mere om overenskomster?

Kunne du tænke dig, at få lidt bedre styr på begrebet overenskomst og hvad en overenskomst indeholder?

Kendetegn for en overenskomst hos Krifa

Vores overenskomster er tværfaglige, og er desuden kendetegnet ved, at de ikke indeholder konfliktvåben som strejke og lockout. I vores overenskomster er dialogen omdrejningspunktet. Derudover er vores overenskomster mindre detailregulerende og mere fleksible end andre overenskomster.

Her har Krifa overenskomster

Krifa har overenskomster med fire arbejdsgiverforeninger. Derudover har vi indgået overenskomst direkte med en lang række virksomheder

Her kan du se vores forskellige overenskomster:

 • Virksomhedsoverenskomst
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF2000)
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening (NRAF)
 • Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler