Forside/ Find svar/ Ansættelsesvilkår/ Overenskomst/ Ændringer i overenskomsten
Forside/ .../ Ændringer i overenskomsten

Ændringer i overenskomsten

Her er en liste med de væsentligste ændringer i den nye overenskomst mellem Krifa og ITD Arbejdsgiver.

§2 Overenskomsten er forlænget med 1 år 

 •  Gælder til 30-06-2018.

§4 Lønsatser 

 • Mindstesatserne for chauffører mv. stigning fra 137,00 kr. til 140,00 kr.
 • For ufaglærte medarbejdere stigning fra 125,75 kr. til 128,50 kr.
 • Mindstesatser for månedslønnede stiger:
 • Mindsteløn faglærte fra 22.000 kr. til 22.450 kr.
 • Mindsteløn ufaglærte fra 20.000 kr. til 20.425 kr.
 • Mindstesatserne for ungarbejdere stiger:
 • 16-årige fra 75,00 kr. til 76,50 kr.
 • 17-årige 100,00 kr. til 102,00 kr.

§6 søgnehelligdagsbetaling for timelønnede 

 •  Aconto udbetalingen reguleret fra 800 kr. til 1.000 kr. pr. søgnehelligdag.

§8 Pension 

 •  Anciennitetskravet på 6 mdr. afskaffet. Der er nu pension fra første dag til alle.

§9 Den normale arbejdstid.

 • Stk. 1, hvor der er mulighed for at aftale op til 45 timers arbejdsuge – her er tilføjet, at hvis der aftales arbejdstid på mere end 37 timer om ugen, skal der tages højde herfor i fastsættelsen af den personlige løn.
 • Satser for arbejde på særlige tidspunkter:
 • Hverdage 18.00 – 24.00 fra 37,00 kr. til 37,75 kr.
 • Hverdage samt lørdage kl. 00.00 – 06.00 fra 42,00 kr. til 43,00 kr.
 • Lørdage 18.00 – 24.00 fra 71,00 kr. til 72,50 kr.
 • Søn- og helligdage kl. 00.00 – 24.00 fra 71,00 kr. til 72,50 kr.

For ungarbejdere

 • Hverdage 18.00 – 20.00 fra 18,00 kr. til 18,50 kr.
 • Lørdage 18.00 – 20.00 fra 35,50 til 36,25 kr.
 • Søn- og helligdage 06.00 til 20.00 fra 35,50 til 36,25 kr.
 • Delt vagt – her er tilføjet, at det ved delt vagt skal være muligt at tage hjem. 

§10 Overarbejde  

 •  Satsen for de første 3 timers overarbejde reguleres fra 33% af mindstelønnen til 35% af mindstelønnen (samme sats gælder for overskydende timer i referenceperiode i §9, stk. 3).

§16 kørsel med overnatning

 •  Her reguleres timesatsen fra 50 kr. til 51 kr.
 • Der er tilføjet, at de 51 kr. er en mindstebetaling. 

§36 barsel

 • Lønmaksimum under både barsel-, forældre-, og fædreorlov er fjernet. Der betales nu fuld løn under orlov.

I organisationsaftalen er der indført en karenstid på to mdr. fra en virksomhed melder sig ind i ITD Arbejdsgiver, til den bliver forpligtet på overenskomsten.

 • Hermed kan virksomhederne nå at indrette sig på overenskomsten så ikke en virksomhed skal starte med at være i overenskomstbrud. Det er i god tråd med parternes fælles værdisæt.