Sexchikane

Det er ulovligt at udsætte medarbejdere eller kollegaer for sexchikane. Få svar på, hvad sexchikane er og hvad du kan gøre, hvis du bliver udsat for det.


Hvad er sexchikane?

Det er sexchikane, hvis du bliver udsat for en uønsket adfærd, som gør, at du føler dig krænket på din værdighed. Det kan både være mundtlig, ikke mundtlig eller fysisk med seksuelle undertoner, som skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.  

Der er nogle situationer, som uden tvivl vil blive anset for krænkende og dermed ulovlige fx berøring af bagdelen og berøring af bryster.  
 
At udsætte andre for sexchikane kan være i strid med både Ligebehandlingsloven og Straffeloven
 
Sexchikane udøvet af din arbejdsgiver og dine kolleger kan være omfattet af både Ligebehandlingsloven og Straffeloven.

 

Hvis du oplever sexchikane 

Det er meget individuelt, hvad vi opfatter som grænseoverskridende. Det er derfor vigtigt, at du straks siger fra, hvis du oplever en situation, som du ikke bryder dig om. 

Hvis det ikke hjælper, skal du informere din leder om det. Din leder har derefter et ansvar for at få det til at stoppe. 

Er det din leder eller din arbejdsgiver, der overskrider dine grænser? Så skal du - hvis det er muligt - tale med en overordnet, som så har ansvaret for at stoppe chikanen.  

 

Det er aldrig din skyld...

Læs advokatens tre gode råd om sexchikane.

Vi er her for dig

Ring til os, hvis du har brug for at tale med en psykolog eller psykoterapeut om din situation, og hvordan du kan håndtere det.

Er du blevet udsat for sexchikane, eller er du i tvivl om, hvorvidt en situation kan ses som sexchikane, hjælper vi selvfølgelig også med vurderingen af det.

Vil du vide mere om emnet, kan du læse mere i Ligebehandlingsloven.