Forside/ .../ Blanketter

Blanketter


Find nemt den blanket, du skal bruge, lige her.

Neden for kan du finde blanketterne efter emne eller efter nummer.

De fleste blanketter skal du udfylde online. Hvis du har brug for hjælp til det, er du velkommen til at ringe til os eller møde op i din lokale Krifa afdeling.

Andre blanketter skal du printe, udfylde og sende til os via krifa.dk/kontakt.

Personoplysninger

I Krifa indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav til sikkerheden, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt. På krifa.dk/privacy kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer dine oplysninger og om dine rettigheder.

Efterløn

Beskrivelse 
 
AK39 Erklæring til efterlønsbevis
Online
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed  Online                     
AK211 Erklæring om B-indkomst Online
AK252 Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Online
AK991 Rådighedserklæring til efterløn  Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder  Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde Online
AK996 Erklæring om fravær til opgørelse af udskydelsesreglen og skattefri præmie Online 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn  Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse  Print
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn  Print
AR249 EØS-Efterlønskort månedskort  Print  Online 
AR256 Ansøgning om efterløn som selvstændig Online
AR259 Supplerende oplysninger  Online
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagere Online
AR285 Efterlønskort (lønmodtagere) månedskort  Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  Print
AR291 Kvittering for lån  Print
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer)  Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr.  Print  Online
P920b Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet  Print
P924 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 
Print
P940 Dansk efterløn i udlandet
Print

Ferie

Beskrivelse 
 
AR258 Ansøgning om feriedagpenge  Online 
AR258 Dit feriedagpenge-regnskab  Online 
AR259 Supplerende oplysninger Online
P611 Feriedagpenge - fakta om optjening og udbetaling af feriedagpenge  Print

Ledighed/dagpenge

Beskrivelse 
                                
AK115 Erklæring til brug ved midlertidig udbetaling til dagpenge Online
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave  Print
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge
Online
AK169 Erklæring til brug ved kursusdeltagelse  Online
AK210 Vigtig information til dig, når du modtager dagpenge  Print
AK210 Important information for recipients of unemployment benefit  Print 
AK211 Erklæring om B-indkomst Online
AK240 Erklæring om dagpengeret Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde - når du modtager dagpenge  Online
AK335 Kollektiv ferielukning Online
AK337 Beregning af indtægt for musikere Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Online
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse Online 
AK423 Pasningsmulighed til barn  Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde
Online
AR230 Frigørelsesattest
Print
AR251 Ledighedserklæring Online
AR256 Ophør med selvstændig virksomhed Online
AR259 Supplerende oplysninger  Online
AR272 Dagpengekort  Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  Print
AR291 Kvittering for lån Print
AB292 Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling Print
AB292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordeling Print
AB293 Personer omfattet af arbejdsfordeling.
            Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling
Print
AB294 Anmeldelse af midlertidig arbejdsfordeling (Covid 19)  Print 
AB294s Anmeldelse af arbejdsfordeling (Covid 19)/Personer omfattet af arbejdsfordeling Print
LSL518 Anmeldelse af kommende ledighed (Krifa Forsikring)
Online
EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land(dokument PD U2)  Print  Online
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetaling Online
P432 Sådan bruger du jobloggen  Print
P432 UK How to use Job Log  Print 

Medlemskab

Beskrivelse 
 
AK149 Ansøgning om gratis eller billigere medlemskab under uddannelse  Online
AK150 Ansøgning om gratis medlemskab på grund af opbrugt dagpengeret  Online     
AK151 Ansøgning om gratis medlemskab på grund af frihedsberøvelse Online
AK154 Ansøgning om deltidsforsikring Online
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikring Online
AK252 Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
EØS4 Ansøgning om dokument PD U1 eller N 301 D Online
EØS6 Ansøgning om dokument PD U1 fra andet EØS-land  Online
P130 Ændring af forsikringstype (fuldtid / deltid) Print
DKF513 Ansøgning om kursustilskud
Online
DKF903 Velkommen som a-kassemedlem i Krifa  Print 
LSL515 Køb, ændring eller sletning af Lønsikring for Lønmodtagere
Online

Selvstændig

Beskrivelse 
 
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed 
Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed 
Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet  Online
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle    
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle 

Print

AR251 Ledighedserklæring  Online
AR256 Ansøgning om efterløn som selvstændig Online
AR259 Supplerende oplysninger  Online
P350 Supplerende dagpenge - selvstændig
Print
DKF903 Velkommen som a-kassemedlem i Krifa  Print 

Supplerende dagpenge

Vær opmærksom på frist for indsendelse af AR230/frigørelsesattest.

Beskrivelse 
                      
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge  Online
AK211 Erklæring om B-indkomst  Online
AR230 Frigørelsesattest Print
P310a Supplerende dagpenge - lønmodtager Print
P350 Supplerende dagpenge - selvstændig
Print

Uddannelse

Beskrivelse 
                                   
AK149 Ansøgning om gratis eller billigere medlemskab under uddannelse Online      
AK169 Erklæring til brug ved kursusdeltagelse  Online
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse  Online 
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere     
Print
AB421  Ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens § 175 Print
DKF513 Ansøgning om kursustilskud Online

Udland

Beskrivelse 
                                 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AR249 EØS-Efterlønskort Print  Online
EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2)  Online
EØS4 Ansøgning om dokument PD U1 eller N 301 DK Online
EØS6 Ansøgning om dokument PD U1 fra et andet EØS-land  Online
P141a Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne  Print
P141b Unemployment insurance in the EEA and the Faroe Islands  Print
P142a Jobsøgning i EØS og på Færøerne med danske dagpenge  Print
P142b Seeking employment in the EEA and the Faroe Islands with Danish unemployment benefits  Print
Søknad om PDU1  Print
Bekreftelse på ansettelsesforhold  Print

Lønsikring

Beskrivelse                                                                                                                  
                                  
LS518 Anmeld ledighed til Lønsikring
Online           

AK-blanketter

Beskrivelse 
 
AK39 Erklæring til efterlønsbevis
Online
AK115 Erklæring til brug ved midlertidig udbetaling af dagpenge Online
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave  Print                 
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge  Online
AK149 Ansøgning om gratis eller billigere medlemskab under uddannelse 
Online
AK150 Ansøgning om gratis medlemskab på grund af opbrugt dagpengeret   
Online
AK151 Ansøgning om gratis medlemskab på grund af frihedsberøvelse Online
AK154 Ansøgning om deltidsforsikring  Online
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikring 
Online
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed  Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed  Online
AK169 Erklæring til brug ved kursusdeltagelse  Online
AK210 Vigtig information til dig, når du modtager dagpenge  Print
AK210 Important information for recipients of unemployment benefit  Print 
AK211 Erklæring om B-indkomst  Online
AK240 Erklæring om dagpengeret  Online
AK252  Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde - når du modtager dagpenge  Online 
AK335 Kollektiv ferielukning 1/5-2018 til 30/4-2019 
Online
AK337 Beregning af indtægt for musikere  Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet  Online
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse  Online 
AK423 Pasningsmulighed til barn  Online
AK991 Rådighedserklæring til efterløn  Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder  Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde   
Online
AK996 Erklæring om fravær til opgørelse af udskydelsesreglen og skattefri præmie Online 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn  Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online

AR-blanketter

Beskrivelse 
 
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 
Print                   
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR230 Frigørelsesattest
Print
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpenge modtagere  Print
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn  Print
AR249 EØS-Efterlønskort  Print  Online 
AR251 Ledighedserklæring 
Online
AR256 Ansøgning om efterløn som selvstændig Online
AR256 Ophør med selvstændig virksomhed Online
AR258 Ansøgning om feriedagpenge
Online 
AR258 Dit ferie-regnskab  Online 
AR259 Supplerende oplysninger  Online
AR272 Dagpengekort Print  Online 
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagere  
Online
AR285 Efterlønskort (lønmodtagere)  Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  
Print
AR291 Kvittering for lån 
Print
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer)  Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr.
Print  Online

AB-blanketter

Beskrivelse
 
AB292 Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling Print
AB292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordeling Print
AB293 Personer omfattet af arbejdsfordeling.
            Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling
Print
AB294 Anmeldelse af midlertidig arbejdsfordeling (Covid 19)  Print 
AB294s Anmeldelse af arbejdsfordeling (Covid 19)/Personer omfattet af arbejdsfordeling  Print 
AB421  Ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens § 175
Print

DKF-blanketter

Beskrivelse 
 
DKF513 Ansøgning om kursustilskud
Online
DKF518 Lønseddel for privat børnepasser
Print
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetaling Online
DKF551 Ansættelseskontrakt - funktionærer
Print
DKF551-UK Statement of terms of employment - salaried employees
Print
DKF552 Ansættelseskontrakt - ikke funktionærer
Print
DKF552-UK Statement of terms of employment - non salaried employees
Print

EØS-blanketter

Beskrivelse 
                                
EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2)  Online
EØS4 Ansøgning om dokument PD U1 eller N 301 DK  Online
EØS6 Ansøgning om dokument PD U1 fra et andet EØS-land  Online

LS-blanketter

Beskrivelse
                          
LS518 Anmeld ledighed til Lønsikring
Online

LSS-blanketter

Beskrivelse 
 
LSS516 Anmeld ledighed til Lønsikring  Online

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.