Blanketter


Find nemt den blanket, du skal bruge, lige her.

Neden for kan du finde blanketterne efter emne eller efter nummer.

De fleste blanketter skal du udfylde online. Hvis du har brug for hjælp til det, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 7227 7227
Andre blanketter skal du printe, udfylde og sende til os via krifa.dk/kontakt.

Personoplysninger

I Krifa indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav til sikkerheden, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt. På krifa.dk/privacy kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer dine oplysninger og om dine rettigheder.

Efterløn

Beskrivelse 
 
AK39 Erklæring til efterlønsbevis
Online
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed Online                     
AK211 Erklæring om B-indkomstOnline
AK252 Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Online
AK991 Rådighedserklæring til efterløn Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejdeOnline
AK996 Erklæring om fravær til opgørelse af udskydelsesreglen og skattefri præmieOnline 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelsePrint
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn Print
AR249 EØS-Efterlønskort månedskortPrint  Online 
AR256 Ansøgning om efterløn - selvstændigOnline
AR259 Supplerende oplysninger Online
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagereOnline
AR285 EfterlønskortPrint  Online 
AR290 Overdragelseserklæring Print
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer)Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr. Print  Online
P920b Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Print
P924 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 
Print
P940 Dansk efterløn i udlandet
Print

Ferie

Beskrivelse 
 
AR258 Ansøgning om feriedagpenge Online 
AR258 Dit feriedagpenge-regnskab Online 
AR259 Supplerende oplysningerOnline
P611 Feriedagpenge - fakta om optjening og udbetaling af feriedagpenge Print

Ledighed/dagpenge

Beskrivelse 
                                
AK115 Erklæring ved midlertidig udbetaling af dagpenge efter arbejde i EØSOnline
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave Print
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge
Online
AK169 Erklæring til deltagelse i kursus og uddannelseOnline
AK210 Alt du skal vide som ledig Print
AK210 Everything you need to know as a job-seekerPrint 
AK211 Erklæring om B-indkomstOnline
AK240 Erklæring om forlænget dagpengeretOnline
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde - når du modtager dagpenge Online
AK335 Tillæg til ansøgning om dagpenge under ferielukning Online
AK337 Beregning af indtægt for musikereOnline
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Online
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelseOnline 
AK423 BørnepasningsmulighedOnline
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde
Online
AR230 Frigørelsesattest
Print
AR251 Ansøgning om dagpengeOnline
AR256 Ophør med selvstændig virksomhedOnline
AR259 Supplerende oplysninger Online
AR272 DagpengekortPrint  Online 
AR290 Overdragelseserklæring Print
AB292 Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordelingPrint
AB292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordelingPrint
AB293 Personer omfattet af arbejdsfordeling.
            Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling
Print
LSL518 Anmeldelse af kommende ledighed (Krifa Forsikring)
Online
EØS1 Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Print  Online
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetalingOnline
P432 Sådan bruger du jobloggen Print
P432 UK How to use Job Log Print 

Medlemskab

Beskrivelse 
 
AK149 Gratis eller billigere medlemskab på grund af uddannelse Online
AK150 Gratis medlemskab på grund af opbrugt dagpengeret Online     
AK151 Gratis medlemskab på grund af frihedsberøvelseOnline
AK154 Ansøgning om deltidsforsikringOnline
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikringOnline
AK252 Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
EØS4 Overførsel af anciennitet fra Danmark til et andet EØS-land (dokument PD U1)Online
EØS6 Overførsel af anciennitet fra et EØS-land til Danmark (dokument PD U1)Online
P130 Ændring af forsikringstype (fuldtid / deltid)Print
DKF513 Ansøgning om kursustilskud
Online
DKF902 Velkommen som medlem i Krifa FagforeningPrint
DKF903 Velkommen som a-kassemedlem i Krifa Print 
LSL515 Køb, ændring eller sletning af Lønsikring for Lønmodtagere
Online

Selvstændig

Beskrivelse 
 
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed 
Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed 
Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitetOnline
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle    
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle 

Print

AR251 Ansøgning om dagpengeOnline
AR256 Ansøgning om efterløn - selvstændigOnline
AR259 Supplerende oplysninger Online
P350 Supplerende dagpenge - selvstændig
Print
DKF902 Velkommen som medlem i Krifa FagforeningPrint
DKF903 Velkommen som a-kassemedlem i Krifa Print 

Supplerende dagpenge

Vær opmærksom på frist for indsendelse af AR230/frigørelsesattest.

Beskrivelse 
                      
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge Online
AK211 Erklæring om B-indkomst Online
AR230 FrigørelsesattestPrint
P310a Supplerende dagpenge - lønmodtagerPrint
P350 Supplerende dagpenge - selvstændig
Print

Uddannelse

Beskrivelse 
                                   
AK149 Gratis eller billigere medlemskab på grund af uddannelseOnline      
AK169 Erklæring til deltagelse i kursus og uddannelseOnline
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse Online 
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere     
Print
AB421  Ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens § 175Print
DKF513 Ansøgning om kursustilskudOnline

Udland

Beskrivelse 
                                 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AR249 EØS-EfterlønskortPrint  Online
EØS1 Ansøgning om PD U2 / dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-landOnline
EØS4 Overførsel af anciennitet fra Danmark til et andet EØS-land (dokument PD U1)Online
EØS6 Overførsel af anciennitet fra et EØS-land til Danmark (dokument PD U1)Online
P141a Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Print
P141b Unemployment insurance in the EEA and the Faroe Islands Print
P142a Jobsøgning i EØS og på Færøerne med danske dagpenge Print
P142b Seeking employment in the EEA and the Faroe Islands with Danish unemployment benefits Print
Bekreftelse på ansettelsesforhold Print

Lønsikring

Beskrivelse                                                                                                                  
                                  
LS518 Anmeld ledighed til Lønsikring
Online           

AK-blanketter

Beskrivelse 
 
AK39 Erklæring til efterlønsbevis
Online
AK115 Erklæring ved midlertidig udbetaling af dagpenge efter arbejde i EØSOnline
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave Print                 
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge Online
AK149 Gratis eller billigere medlemskab på grund af uddannelse 
Online
AK150 Gratis medlemskab på grund af opbrugt dagpengeret   
Online
AK151 Gratis medlemskab på grund af frihedsberøvelseOnline
AK154 Ansøgning om deltidsforsikring Online
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikring 
Online
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed Online
AK169 Erklæring til deltagelse i kursus og uddannelse Online
AK210 Alt du skal vide som ledig Print
AK210 Everything you need to know as a job-seeker Print 
AK211 Erklæring om B-indkomst Online
AK240 Erklæring om forlænget dagpengeretOnline
AK252  Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde - når du modtager dagpenge Online 
AK335 Tillæg til ansøgning om dagpenge under ferielukning 
Online
AK337 Beregning af indtægt for musikere Online
AK359  Erklæring om erhvervsmæssig aktivitetOnline
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse Online 
AK423 BørnepasningsmulighedOnline
AK991 Rådighedserklæring til efterløn Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde   
Online
AK996 Erklæring om fravær til opgørelse af udskydelsesreglen og skattefri præmieOnline 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online

AR-blanketter

Beskrivelse 
 
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Print                   
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR230 Frigørelsesattest
Print
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpenge modtagere Print
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn Print
AR249 EØS-EfterlønskortPrint  Online 
AR251 Ansøgning om dagpenge
Online
AR256 Ansøgning om efterløn - selvstændigOnline
AR256 Ophør med selvstændig virksomhedOnline
AR258 Ansøgning om feriedagpenge
Online 
AR258 Dit ferie-regnskab Online 
AR259 Supplerende oplysninger Online
AR272 DagpengekortPrint  Online 
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagere  
Online
AR285 EfterlønskortPrint  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  
Print
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer)Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr.
Print  Online

AB-blanketter

Beskrivelse
 
AB292 Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling
Print
AB292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordelingPrint
AB293 Personer omfattet af arbejdsfordeling.
            Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling
Print
AB421  Ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens § 175
Print

DKF-blanketter

Beskrivelse 
 
DKF513 Ansøgning om kursustilskud
Online
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetalingOnline
DKF551 Ansættelsesaftale for funktionærer 
Print
DKF551 Employment contract for salaried employees
Print
DKF552 Ansættelsesaftale ikke-funktionær 
Print
DKF552 Employment contract for non-salaried employees 
Print

EØS-blanketter

Beskrivelse 
                                
EØS1 Ansøgning om PD U2 / dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-landOnline
EØS4 Overførsel af anciennitet fra Danmark til et andet EØS-land (dokument PD U1)Online
EØS6 Overførsel af anciennitet fra et EØS-land til Danmark (dokument PD U1)Online

LS-blanketter

Beskrivelse
                          
LS518 Anmeld ledighed til Lønsikring
Online

LSS-blanketter

Beskrivelse 
 
LSS516 Anmeld ledighed til Lønsikring Online