Blanketter


Find nemt den blanket, du skal bruge, lige her.

Neden for kan du finde blanketterne efter emne eller efter nummer.

De fleste blanketter skal du udfylde online. Hvis du har brug for hjælp til det, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 7227 7227
Andre blanketter skal du printe, udfylde og sende til os via krifa.dk/kontakt.

Personoplysninger

I Krifa indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav til sikkerheden, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt. På krifa.dk/privacy kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer dine oplysninger og om dine rettigheder.

Efterløn

Beskrivelse 
 
AK39 Erklæring til efterlønsbevis
Online
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed  Online                     
AK211 Erklæring om B-indkomst Online
AK252 Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Online
AK991 Rådighedserklæring til efterløn  Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder  Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde Online
AK996 Erklæring om fravær til opgørelse af udskydelsesreglen og skattefri præmie Online 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn  Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (2022)  Print 
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (2023) Print
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn  Print
AR249 EØS-Efterlønskort månedskort (2022)  Print  Online 
AR249 EØS-Efterlønskort månedskort (2023) Print  Online 
AR256 Ansøgning om efterløn - selvstændig Online
AR259 Supplerende oplysninger  Online
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagere Online
AR285 Efterlønskort (2022)  Print  Online 
AR285 Efterlønskort (2023) Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  Print
AR291 Kvittering for lån  Print
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer) (2022)  Print  Online 
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer) (2023) Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr.  Print  Online
P920b Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet  Print
P924 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 
Print
P940 Dansk efterløn i udlandet
Print

Ferie

Beskrivelse 
 
AR258 Ansøgning om feriedagpenge  Online 
AR258 Dit feriedagpenge-regnskab  Online 
AR259 Supplerende oplysninger Online
P611 Feriedagpenge - fakta om optjening og udbetaling af feriedagpenge  Print

Ledighed/dagpenge

Beskrivelse 
                                
AK115 Erklæring ved midlertidig udbetaling af dagpenge efter arbejde i EØS Online
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave  Print
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge
Online
AK169 Erklæring til deltagelse i kursus og uddannelse Online
AK210 Alt du skal vide som ledig  Print
AK210 Everything you need to know as a job-seeker Print 
AK211 Erklæring om B-indkomst Online
AK240 Erklæring om forlænget dagpengeret Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde - når du modtager dagpenge  Online
AK335 Tillæg til ansøgning om dagpenge under ferielukning  Online
AK337 Beregning af indtægt for musikere Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Online
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse Online 
AK423 Børnepasningsmulighed Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde
Online
AR230 Frigørelsesattest
Print
AR251 Ansøgning om dagpenge Online
AR256 Ophør med selvstændig virksomhed Online
AR259 Supplerende oplysninger  Online
AR272 Dagpengekort (2022)  Print  Online 
AR272 Dagpengekort (2023) Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  Print
AR291 Kvittering for lån Print
AB292 Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling Print
AB292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordeling Print
AB293 Personer omfattet af arbejdsfordeling.
            Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling
Print
LSL518 Anmeldelse af kommende ledighed (Krifa Forsikring)
Online
EØS1 Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2)  Print  Online
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetaling Online
P432 Sådan bruger du jobloggen  Print
P432 UK How to use Job Log  Print 

Medlemskab

Beskrivelse 
 
AK149 Gratis eller billigere medlemskab under uddannelse  Online
AK150 Gratis medlemskab på grund af opbrugt dagpengeret  Online     
AK151 Gratis medlemskab på grund af frihedsberøvelse Online
AK154 Ansøgning om deltidsforsikring Online
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikring Online
AK252 Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
EØS4 Overførsel af anciennitet fra Danmark til et andet EØS-land (dokument PD U1) Online
EØS6 Overførsel af anciennitet fra et EØS-land til Danmark (dokument PD U1) Online
P130 Ændring af forsikringstype (fuldtid / deltid) Print
DKF513 Ansøgning om kursustilskud
Online
DKF902 Velkommen som medlem i Krifa Fagforening Print
DKF903 Velkommen som a-kassemedlem i Krifa  Print 
LSL515 Køb, ændring eller sletning af Lønsikring for Lønmodtagere
Online

Selvstændig

Beskrivelse 
 
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed 
Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed 
Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet Online
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle    
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle 

Print

AR251 Ansøgning om dagpenge Online
AR256 Ansøgning om efterløn - selvstændig Online
AR259 Supplerende oplysninger  Online
P350 Supplerende dagpenge - selvstændig
Print
DKF902 Velkommen som medlem i Krifa Fagforening Print
DKF903 Velkommen som a-kassemedlem i Krifa  Print 

Supplerende dagpenge

Vær opmærksom på frist for indsendelse af AR230/frigørelsesattest.

Beskrivelse 
                      
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge  Online
AK211 Erklæring om B-indkomst  Online
AR230 Frigørelsesattest Print
P310a Supplerende dagpenge - lønmodtager Print
P350 Supplerende dagpenge - selvstændig
Print

Uddannelse

Beskrivelse 
                                   
AK149 Ansøgning om gratis eller billigere medlemskab under uddannelse Online      
AK169 Erklæring til deltagelse i kursus og uddannelse Online
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse  Online 
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere     
Print
AB421  Ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens § 175 Print
DKF513 Ansøgning om kursustilskud Online

Udland

Beskrivelse 
                                 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AR249 EØS-Efterlønskort Print  Online
EØS1 Ansøgning om PD U2 / dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land Online
EØS4 Overførsel af anciennitet fra Danmark til et andet EØS-land (dokument PD U1) Online
EØS6 Overførsel af anciennitet fra et EØS-land til Danmark (dokument PD U1) Online
P141a Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne  Print
P141b Unemployment insurance in the EEA and the Faroe Islands  Print
P142a Jobsøgning i EØS og på Færøerne med danske dagpenge  Print
P142b Seeking employment in the EEA and the Faroe Islands with Danish unemployment benefits  Print
Søknad om PDU1  Print
Bekreftelse på ansettelsesforhold  Print

Lønsikring

Beskrivelse                                                                                                                  
                                  
LS518 Anmeld ledighed til Lønsikring
Online           

AK-blanketter

Beskrivelse 
 
AK39 Erklæring til efterlønsbevis
Online
AK115 Erklæring ved midlertidig udbetaling af dagpenge efter arbejde i EØS Online
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave  Print                 
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge  Online
AK149 Gratis eller billigere medlemskab under uddannelse 
Online
AK150 Gratis medlemskab på grund af opbrugt dagpengeret   
Online
AK151 Gratis medlemskab på grund af frihedsberøvelse Online
AK154 Ansøgning om deltidsforsikring  Online
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikring 
Online
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed  Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed  Online
AK169 Erklæring til deltagelse i kursus og uddannelse  Online
AK210 Alt du skal vide som ledig Print
AK210 Everything you need to know as a job-seeker Print 
AK211 Erklæring om B-indkomst  Online
AK240 Erklæring om forlænget dagpengeret Online
AK252  Ansøgning om fravalg og/eller overførsel af efterlønsbidrag
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde - når du modtager dagpenge  Online 
AK335 Tillæg til ansøgning om dagpenge under ferielukning 
Online
AK337 Beregning af indtægt for musikere  Online
AK359  Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet Online
AK421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse  Online 
AK423 Børnepasningsmulighed Online
AK991 Rådighedserklæring til efterløn  Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder  Online
AK993 Deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde   
Online
AK996 Erklæring om fravær til opgørelse af udskydelsesreglen og skattefri præmie Online 
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn  Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online

AR-blanketter

Beskrivelse 
 
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (2022)  Print 
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (2023)
Print                   
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR230 Frigørelsesattest
Print
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpenge modtagere  Print
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn  Print
AR249 EØS-Efterlønskort (2022)  Print  Online 
AR249 EØS-Efterlønskort (2023) Print  Online 
AR251 Ansøgning om dagpenge
Online
AR256 Ansøgning om efterløn - selvstændig Online
AR256 Ophør med selvstændig virksomhed Online
AR258 Ansøgning om feriedagpenge
Online 
AR258 Dit ferie-regnskab  Online 
AR259 Supplerende oplysninger  Online
AR272 Dagpengekort (2022)  Print  Online 
AR272 Dagpengekort (2023) Print  Online 
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagere  
Online
AR285 Efterlønskort (2022)  Print  Online 
AR285 Efterlønskort (2023) Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  
Print
AR291 Kvittering for lån 
Print
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer) (2022)  Print  Online 
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer) (2023) Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr.
Print  Online

AB-blanketter

Beskrivelse
 
AB292 Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling
Print
AB292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordeling Print
AB293 Personer omfattet af arbejdsfordeling.
            Bilag til anmeldelse/ansøgning om arbejdsfordeling
Print
AB421  Ansøgning om befordringsgodtgørelse efter beskæftigelseslovens § 175
Print

DKF-blanketter

Beskrivelse 
 
DKF513 Ansøgning om kursustilskud
Online
DKF518 Lønseddel for privat børnepasser
Print
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetaling Online
DKF551 Ansættelsesaftale for funktionærer 
Print
DKF551 Employment contract for salaried employees
Print
DKF552 Ansættelsesaftale ikke-funktionær 
Print
DKF552 Employment contract for non-salaried employees 
Print

EØS-blanketter

Beskrivelse 
                                
EØS1 Ansøgning om PD U2 / dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land Online
EØS4 Overførsel af anciennitet fra Danmark til et andet EØS-land (dokument PD U1) Online
EØS6 Overførsel af anciennitet fra et EØS-land til Danmark (dokument PD U1) Online

LS-blanketter

Beskrivelse
                          
LS518 Anmeld ledighed til Lønsikring
Online

LSS-blanketter

Beskrivelse 
 
LSS516 Anmeld ledighed til Lønsikring  Online