Forside/ .../ Blanketter

Blanketter

Når vi skal udbetale noget til dig, har vi brug for, at du giver os en række oplysninger ved at udfylde nogle relevante blanketter. Du finder de forskellige blanketter her på siden.

De mest anvendte blanketter kan du udfylde på Mit Krifa. Du kan også finde et link til blanketterne herunder. For at udfylde blanketterne skal du bruge NemID.

Du kan få hjælp til at udfylde blanketterne

Vi vil helst, at du udfylder blanketterne online. Hvis du har problemer med det, kan du ringe til os eller få hjælp på dit bibliotek. Du er selvfølgelig også velkommen til at møde op hos os og få hjælp dér.
Desværre er det ikke alle vores blanketter, du kan udfylde online, men vi arbejder på, at det bliver muligt.

Print-selv-blanketter

Du kan også finde en printvenlig udgave af alle vores blanketter herunder. Du kan finde dem efter emne eller nummer.

 

Personoplysninger

I Krifa indsamler og opbevarer vi kun personoplysninger, når det er relevant og nødvendigt. Vi stiller store krav til sikkerheden, så de indsamlede data altid er beskyttet mest muligt. På krifa.dk/privacy kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, hvordan vi anvender oplysningerne, hvor længe vi gemmer dine oplysninger og om dine rettigheder.

Efterløn

Beskrivelse 
 
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed  Print  Online                     
AK211 Erklæring om B-indkomst Print  Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Print  Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Print  Online
AK991 Rådighedserklæring til efterløn  Print  Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder  Print  Online
AK993 Deltagelse i ulønnet arbejde, efterløn  Print  Online
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn  Print  Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse  Print
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn  Print
AR249 EØS-Efterlønskort månedskort  Print  Online 
AR252 Fravalg af efterlønsbidrag/-ordningen eller pause i indbetalingen af efterlønsbidrag  Print
AR256 Ansøgning om efterløn som selvstændig Online
AR259 Supplerende oplysninger  Print  Online
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagere Print  Online
AR285 Efterlønskort (lønmodtagere) månedskort  Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  Print
AR291 Kvittering for lån  Print
AR296 Erklæring om fravær  Print  Online
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer)  Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr.  Print  Online
AR299 Efterlønserklæring for 6 mdr. - arbejde  Print 
P920b Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet  Print
P924 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 
Print
P940 Dansk efterløn i udlandet
Print

Ferie

Beskrivelse 
 
AK335 Kollektiv ferielukning 1/5-2018 til 30/4-2019  Print  Online
AR258 Ansøgning om feriedagpenge  Print  Online 
AR259 Supplerende oplysninger Print  Online
P611 Hold da helt ferie - fakta om feriedagpenge  Print

Ledighed/dagpenge

Beskrivelse 
                                
AK115 Erklæring til brug ved midlertidig udbetaling til dagpenge Print  Online
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave  Print
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge
Print  Online
AK169 Erklæring til brug ved kursusdeltagelse  Print  Online
AK210 Vigtig information til dig, når du modtager dagpenge  Print
AK210 Important information for recipients of unemployment benefit  Print 
AK211 Erklæring om B-indkomst Print  Online
AK240 Erklæring om dagpengeret Print  Online
AK242 Samtykke om bopælsoplysninger
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Print  Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde 
Print  Online
AK337 Beregning af indtægt for musikere Print  Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet
Print  Online
AK423 Pasningsmulighed til barn  Print  Online
AR230 Frigørelsesattest og Erklæring om fratræden
Print
AR251 Ledighedserklæring Online
AR256 Ophør med selvstændig virksomhed Online
AR259 Supplerende oplysninger  Print  Online
AR272 Dagpengekort  Print  Online 
AR290 Overdragelseserklæring  Print
AR291 Kvittering for lån  Print
AB 292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordeling
Print
AR296 Erklæring om fravær  Print  Online
LSL518 Anmeldelse af kommende ledighed (Krifa Forsikring)
Print  Online
EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land(dokument PD U2)  Print  Online
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetaling Print
P432 Sådan bruger du jobloggen  Print
P432 UK How to use Job Log  Print 

Medlemskab

Beskrivelse 
 
AK149 Ansøgning om nedsat eller gratis a-kasse under uddannelse  Print  Online
AK150 Ansøgning om gratis a-kasse på grund af opbrugt dagpengeret   Print  Online     
AK151 Ansøgning om gratis a-kasse på grund af frihedsberøvelse  Print  Online
AK152 Erklæring ved emigration  Print
AK154 Ansøgning om deltidsforsikring Print  Online
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikring Print  Online
AK331 Udlejning (Suppleringsskema til AR 259)  Print   Online
AR252 Fravalg af efterlønsbidrag/-ordningen eller pause i indbetalingen af efterlønsbidrag
Print
AR259 Supplerende oplysninger  Print  Online
EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land(dokument PD U2)  Print  Online
EØS4 Ansøgning om dokument PD U1 eller N 301 D Link   Online
EØS6 Ansøgning om dokument PD U1 fra andet EØS-land  Print  Online
P130 Ændring af forsikringstype (fuldtid / deltid) Print
KE580 Få svar på dine spørgsmål  Print
KE941 Meld din ven ind  Print

Selvstændig

Beskrivelse 
 
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed 
Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed 
Print  Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet  Print  Online
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle    
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle 

Print

AR251 Ledighedserklæring  Online
AR256 Ansøgning om efterløn som selvstændig Online
AR259 Supplerende oplysninger  Print  Online
P350 Supplerende dagpenge - selvstændig
Print
KE580 Få svar på dine spørgsmål  Print

Supplerende dagpenge

Vær opmærksom på frist for indsendelse af AR230/frigørelsesattest.

Beskrivelse 
                      
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge  Print   Online
AK211 Erklæring om B-indkomst  Print   Online
AR230 Frigørelsesattest og Erklæring om fratræden  Print
P310a Supplerende dagpenge - lønmodtager Print

Uddannelse

Beskrivelse 
                                   
AK149 Ansøgning om nedsat eller gratis a-kasse under uddannelse Print  Online      
AK169 Erklæring til brug ved kursusdeltagelse  Print  Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde  Print  Online
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere     
Print
AB421 Ansøgning om befordringsgodtgørelse jf. besk. lovens § 82  Link
DKF513 Ansøgning om kursustilskud Online

Udland

Beskrivelse 
                                 
AK115 Erklæring til brug ved midlertidig udbetaling af dagpenge Print  Online
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AR249 EØS-Efterlønskort Print  Online
EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2)  Print  Online
EØS4 Ansøgning om dokument PD U1 eller N 301 DK Link   Online
EØS6 Ansøgning om dokument PD U1 fra et andet EØS-land  Print  Online
P141a Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne  Print
P141b Unemployment insurance in the EEA and the Faroe Islands  Print
P142a Jobsøgning i EØS og på Færøerne med danske dagpenge  Print
P142b Seeking employment in the EEA and the Faroe Islands with Danish unemployment benefits  Print
Søknad om PDU1  Print
Bekreftelse på ansettelsesforhold  Print

Lønsikring

Beskrivelse                                                                                                                  
                                  
LSL515 Køb, ændring eller sletning af Lønsikring for Lønmodtagere (Krifa Forsikring) Print  Online
LSL518 Anmeldelse af kommende ledighed (Krifa Forsikring)  Print  Online           
LSS516 Anmeldelse af ophør af virksomhed (Krifa Forsikring)
Print  Online

AK-blanketter

Beskrivelse 
 
AK39 Erklæring til efterlønsbevis
Print  Online
AK115 Erklæring til brug ved midlertidig udbetaling af dagpenge Print  Online
AK140 Forhåndsgodkendelse af speciale/hovedopgave  Print                 
AK142 Afklaring af ansættelsesforhold med supplerende dagpenge  Print  Online
AK149 Ansøgning om nedsat eller gratis a-kasse under uddannelse  
Print  Online
AK150 Ansøgning om gratis a-kasse på grund af opbrugt dagpengeret    
Print  Online
AK151 Ansøgning om gratis a-kasse på grund af frihedsberøvelse  Print  Online
AK152 Erklæring ved emigration  Print
AK154 Ansøgning om deltidsforsikring  Print  Online
AK155 Ansøgning om fuldtidsforsikring 
Print  Online
AK165 Erklæring om udtræden af ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed  Print
AK166 Arbejdsopgaver i selvstændig virksomhed  Print  Online
AK169 Erklæring til brug ved kursusdeltagelse  Print  Online
AK210 Vigtig information til dig, når du modtager dagpenge  Print
AK210 Important information for recipients of unemployment benefit  Print 
AK211 Erklæring om B-indkomst  Print  Online
AK240 Erklæring om dagpengeret  Print  Online
AK242 Samtykke om bopælsoplysninger
Online
AK331 Erklæring til brug ved udlejning
Print  Online
AK332 Frivilligt ulønnet arbejde 
Print  Online
AK335 Kollektiv ferielukning 1/5-2018 til 30/4-2019 
Print  Online
AK337 Beregning af indtægt for musikere  Print  Online
AK359 Erklæring om erhvervsmæssig aktivitet  Print  Online
AK423 Pasningsmulighed til barn  Print  Online
AK991 Rådighedserklæring til efterløn  Print  Online
AK992 Tilmelding til efterlønserklæring for 6 måneder  Print  Online
AK993 Deltagelse i ulønnet arbejde, efterløn    
Print  Online
AK997 Udbetaling af efterløn ved bopæl i udlandet
Online
AK998 Oplysning om arbejdsforhold samtidig med efterløn  Print  Online
AK999 Efterlønserklæring efter en periode uden efterløn på grund af arbejde
Online

AR-blanketter

Beskrivelse 
 
AR225 Årsskema - selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 
Print                   
AR226 Opgørelse - selvstændig /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR228 Opgørelse - selskab /med efterløn /uden ægtefælle  
Print
AR230 Frigørelsesattest og Erklæring om fratræden  
Print
AR237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpenge modtagere  Print
AR246 Supplerende oplysninger om pension for efterløn  Print
AR249 EØS-Efterlønskort  Print  Online
AR251 Ledighedserklæring 
Online
AR252 Fravalg af efterlønsbidrag/-ordningen eller pause i indbetalingen af efterlønsbidrag 
Print
AR256 Ansøgning om efterløn som selvstændig Online
AR256 Ophør med selvstændig virksomhed Online
AR258 Ansøgning om feriedagpenge
Print  Online 
AR259 Supplerende oplysninger  Print  Online
AR272 Dagpengekort Print  Online 
AR283 Ansøgning om efterløn - lønmodtagere  
Print
AR285 Efterlønskort (lønmodtagere) Print  Online
AR290 Overdragelseserklæring  
Print
AR291 Kvittering for lån 
Print
AR296 Erklæring om fravær  
Print  Online
AR297 Efterlønskort (Selvstændig bibeskæftigelse, maks. 400 timer)  Print  Online 
AR298 Efterlønserklæring for 6 mdr.
Print  Online
AR299 Efterlønserklæring for 6 mdr. - arbejde  Print

AB-blanketter

Beskrivelse
 
AB 292s Ansøgning om/Anmeldelse af arbejdsfordeling/Personer omfattet af arbejdsfordeling Print 

DKF-blanketter

Beskrivelse 
 
DKF513 Ansøgning om kursustilskud
Online
DKF518 Lønseddel for privat børnepasser
Print
DKF527 Ansættelsesbrev 
Print
DKF528 Ansøgning om konfliktudbetaling Print

EØS-blanketter

Beskrivelse 
                                
EØS1 Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2)  Print  Online
EØS4 Ansøgning om dokument PD U1 eller N 301 DK  Link   Online
EØS6 Ansøgning om dokument PD U1 fra et andet EØS-land  Print  Online
EØS7 Oplysninger fra arbejdsgivere V (Efter arbejde i DK)  Print
EØS8 EØS-dagpengekort, månedskort  Print   Online

LSL-blanketter

Beskrivelse
                          
LSL515 Køb, ændring eller sletning af Lønsikring for Lønmodtagere (Krifa Forsikring)
Print  Online   
LSL518 Anmeldelse af kommende ledighed (Krifa Forsikring)  Print  Online

LSS-blanketter

Beskrivelse 
 
LSS516 Anmeldelse af ophør af virksomhed (Krifa Forsikring)  Print  Online

Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.