Krav til dagpengemodtagere

Når du er tilmeldt Jobcentret som jobsøgende, er der nogle lovmæssige krav til dig, som du skal kende. De har nemlig betydning for din ret til dagpenge.


Krav til rådighed

Du skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du får dagpenge. Du står til rådighed, når:

 • Du er jobsøgende - allerede fra første dag, du er ledig og frem til du igen er i fast job
 • Du er tilmeldt jobcentret
 • Du har et aktivt CV på jobnet.dk
 • Du kan begynde på et arbejde med én dags varsel
 • Du skal overholder de aftaler, du har lavet med jobcentret og os – fx møde op til de samtaler, du bliver inviteret til
 • Du skal lave en skriftlig aftale med os om din jobsøgning. Den hedder 'Krav til jobsøgning', og det er en del af Min Plan, som ligger på jobnet
 • Du skal deltage i de tilbud og aktiviteter, der indgår i den plan, du har lavet i samarbejdet med jobcentret. Min Plan ligger på jobnet.dk
 • Du skal have fast bopæl i Danmark
 • Du skal registrere dine jobsøgningsaktiviteter på Joblog på jobnet.dk mindst én gang om ugen
 • Du skal uploade mindst én ansøgning hver måned
 • Du skal selv booke de møder, du bliver indkaldt til på a-kassen og jobcentret.

Hvad sker der hvis du ikke er jobsøgende?

Du bliver indkaldt til en ekstra samtale i a-kassen, hvis du i en måned (hvor du skal have dagpenge for mere end 15 dage) ikke er aktiv jobsøgende og du ikke  har registreret din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk - og det gælder altså allerede fra den første dag, du er ledig.

Hvis du til samtalen ikke kan dokumentere din jobsøgning og ikke har opdateret din joblog, får du en karantæne for selvforskyldt ledighed.


Hvad og hvornår skal du søge?

Du har pligt til at søge arbejde hver uge ud fra den aftale, du har lavet med os om din jobsøgning.

Når du søger arbejde, skal du søge inden for dit fagområde. Hvis der ikke er nok stillinger at søge inden for dit fagområde, skal du også søge uden for dit fagområde. Du skal nemlig søge arbejde, som du umiddelbart kan varetage, eller som du kan varetage efter kort tids oplæring. Du skal søge arbejde på fuld tid, hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen.

Det er et lovkrav, at du accepterer en daglig transporttid på op til tre timer med offentlig transport. Hvis du bor i et udkantsområde, skal du acceptere en længere transporttid, men det vil vi indgå en aftale om, når du kommer til møde hos os.

Når du holder ferie eller bliver syg, skal du registrere det på jobnet.dk. I perioder med ferie eller sygdom er det ikke et krav, at du skal søge arbejde.

Godt at vide!


Få hjælp til din joblog

Sådan udfylder du din joblog: 

Du skal registrere det antal jobsøgninger, der er aftalt i forbindelse med et møde hos os.

Du finder antallet i ”Krav til jobsøgning”.

Hvis du er i tvivl om, hvor mange jobs du skal søge, kan du finde ”Krav til jobsøgning” i din Krifa Boks på Mit Krifa. Ellers ring til os på 7227 7227.

Du skal registrere dine jobs hver uge. Det er altså ikke nok, at du samler sammen og registrerer jobsøgning i jobloggen ind imellem. 

Dine job i joblog skal have den rigtige status.

Når du opretter et job i jobloggen, bliver det automatisk oprettet med status ”ikke søgt”. Derfor skal du aktivt give det en anden status (fx ”søgt”). 

Det gør du i statusbaren under overskriften ”Hvor langt er du med at søge dette job” i jobloggen.

Du skal tilføje én ansøgning mindst én gang om måneden.Du skal hver måned vedhæfte mindst én ansøgning til din joblog (eller det antal, der er aftalt i ”Krav om jobsøgning”). 

Du tilføjer ansøgningen nederst i din registrering under punktet ”Ansøgning og CV”. Du skal klikke på ”Tilføj ansøgning”.

Få mere hjælp til at registrere dine jobsøgninger

Du kan finde hjælp og vejledning til at registrere dine jobsøgninger her.

See our english version of how to use the joblog.


Få hjælp til dit CV på jobnet.dk

Er det første gang, du skal udfylde dit CV på jobnet.dk, eller vil du bare gerne have genopfrisket, hvordan du udfylder CV’et? Så har vi lavet en video-guide, der trin for trin gennemgår de forskellige felter:


Hvis du har brug for teknisk hjælp

Du kan få hjælp til tekniske problemer og support til jobloggen på jobnet.dk eller på tlf. 7015 2030.