Forstå din udbetaling

Få en forklaring på din udbetalingsopgørelse og bliv klogere på, hvordan din udbetaling bliver modregnet ved arbejde, sygdom og ferie. Du kan også finde svar på, hvordan du bliver beskattet.Forstå din udbetaling

Din udbetaling af dagpenge tager altid udgangspunkt i 160,33 timer for en måned. (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Hver time du arbejder, holder fri, er syg med mere i udbetalingsmåneden, bliver modregnet i de 160,33 timer (130 timer). Det antal timer, der er tilbage efter modregning, er de timer, vi udbetaler dagpenge for.

Du skal være opmærksom på, at din udbetaling forudsætter, at a-kassen kan udbetale dagpenge for mindst 14,8 timer i måneden. (12 timer, hvis du er deltidsforsikret.)

Eksempel på udregning af dagpenge for en måned:

Mette søger dagpenge for juli. På dagpengekortet skriver hun, at hun har haft 30 timers arbejde, at hun har holdt 2 dages ferie (14,8 timer) og været afmeldt Jobcentret 1 dag (7,4 timer). Mette får udbetalt dagpenge for 108,13 timer for juli måned.

Dagpenge for en måned 160,33 timer
- arbejdstimer i måneden -30 timer
- 2 feriedage = 14,8 timer -14,8 timer
- 1 dag med afmelding fra Jobcentret = 7,4 timer -7,4 timer
= timer med ret til udbetaling for måneden =108,13 timer

Det kan blive modregnet din udbetaling

På din udbetalingsopgørelse kan du i kolonnen 'Tekst' se, hvad du er blevet modregnet for i den konkrete måned og i denne oversigt kan du få en uddybende forklaring på de forskellige situationer. 

A

 

Afvikling af selvstændig virksomhed

Du er ophørt med din virksomhed ved at udfylde en tro- og love-erklæring.

De timer der står her, er de timer, du har oplyst på dit dagpengekort, at du har brugt på at lukke din virksomhed.

Automatisk regulering

Vi har fornyligt sendt dig et reguleringsbrev, fordi der er forskel på det antal arbejdstimer du og din arbejdsgiver har oplyst i sidste måned.

 

Vi har ikke hørt fra dig og har derfor selv placeret timerne.

 

Læs mere om regulering.

 

 

B

 

Barsel

Du har er enten gået på barsel eller har været syg under graviditet i de pågældende timer.

 

 

F

 

Ferie fra Feriekonto

Feriekonto har meddelt os, at du har fået udbetalt feriepenge for de pågældende timer.

Formueforvaltning

Det er de timer, du har oplyst på dit dagpengekort, at du har brugt på formueforvaltning.

Du får udbetalt dagpenge for timerne.

Fritidsbeskæftigelse
Det er de timer, du har oplyst på dit dagpengekort, at du har haft fritidsbeskæftigelse.
Frivilligt ulønnet arbejde

Det er de timer, hvor du har udført frivilligt, ulønnet arbejde.

Du får udbetalt dagpenge for timerne.

Frivilligt ulønnet arbejde over 44 timer

Du kan hver måned udføre frivilligt ulønnet arbejde i 44 timer uden at blive modregnet i dine dagpenge. Alle timer, du udfører frivilligt ulønnet arbejde ud over de 44 timer, bliver modregnet i din udbetaling.

 

 

G

 

G-dage

G-dage (arbejdsgivergodtgørelsen) betyder, at din arbejdsgiver skal betale dine første to ledighedsdage, når du som lønmodtager har fået løn for 74 timer inden for fire uger op til, at du er blevet ledig.

 

Du kan også være modregnet for G-dage, hvis du får supplerende dagpenge, og enten er løst ansat eller tilkaldevikar.

 

Læs mere om G-dage.

Generelt Stop

Det ser ud til, at vi mangler noget fra dig. Tjek din post, da vi sandsynligvis har sendt dig enten et brev eller en mail, hvor vi beder dig reagerer.

Gæld/kont.

Beløbet, der står her i denne kolonne, dækker enten en gæld til a-kassen eller manglende betaling af kontingent (kont.)

 

Hvis beløbet dækker gæld, kan du længere nede på din udbetalingsspecifikation se, hvad gælden dækker over.

 

Hvis beløbet dækker en manglende betaling af dit kontingent, står beløbet kun her. Hvis du mener, at du har betalt dit kontingent, er du velkommen til at kontakte os. Din indbetaling af kontingent kan have krydset din udbetaling af dagpenge.

 

 

I

 

Ikke tilmeldt jobcentret

Du har været afmeldt jobcentret i de pågældende antal timer, enten fordi du er gået i arbejde eller fordi du ikke har fået bekræftet din jobsøgning.

 

 

J

 

Jobsøgningsperiode selvstændig virksomhed

Du har startet en ny virksomhed indenfor 6 måneder efter, du er ophørt med en anden virksomhed for at få dagpenge. Du kan derfor ikke få udbetalt dagpenge, før de 6 måneder er gået.

Læs mere om jobsøgningsperioden.

 

K

 

Karens

Din udbetaling er blevet sat ned med et beløb, der svarer til én dags dagpenge.

 

Det er du, fordi du de seneste 4 måneder ikke har arbejdet mere end:

  • 148 timer, hvis du er fuldtidsforsikret
  • 97 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Læs hvordan du kan undgå karens.

Karantæne

Du har fået en karantæne for at være selvforskyldt ledig.

 

Det vil sige, at du enten selv har sagt op, eller har accepteret for kort opsigelsesvarsel, eller hvis din opsigelse skyldes dig selv.

 

Du kan også have fået karantæne, hvis du i dit ledighedsforløb er udeblevet fra møder eller har afslået en aktivitet som jobcentret eller vi har henvist dig til.

 

Læs mere om karantæne.

Karantæne – genoptagelse

Du har inden for de sidste 2 år fået en karantæne på 7,4 time, fordi du har betalt din kontingent for sent.

 

 

M

 

Mindste udbetaling

Det er timer, som du ikke kan få dagpenge for på grund af reglen for mindste udbetaling.

For at vi kan udbetale dagpenge til dig, skal vi nemlig kunne udbetale dagpenge for mindst 14,8  timer (12 timer, hvis du er deltidsforsikret).

 

 

 

O

 

Opbrugt dagpengeret

Du har brugt din ret til dagpenge, og kan først få dagpenge igen, når du har fået en ny dagpengeperiode.

 

Læs mere om dagpengeperioden.

 

 

S

 

Syg med udbetaling fra a-kassen

Du har været syg og har fået udbetalt dagpenge fra a-kassen under sygdommen.

Hvis din sygeperiode fortsætter ud over 14 dage, får du udbetalt sygedagpenge fra din kommune.

 

Læs mere om sygedagpenge.

 

V

 

Venteperiode selvstændig

Du er omfattet af en venteperiode, fordi du op til første ledighedsdag har haft selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Venteperioden begynder dagen efter din ophørsdato.

Hvor længe din venteperiode varer afhænger af, hvorfor du er ophørt.

Læs mere om venteperiode.

 

 

Y

 

Ydelser kan ikke udbetales

Der kan være flere grunde til at vi ikke har kunne udbetale dagpenge til dig.

  • Du har fået ret til dagpenge på baggrund af din netop afsluttede uddannelse, og kan ikke få dagpenge den første måned.            
  • Du er blevet omforsikret til deltid, da du meldte dig ledig. Din omforsikring gælder fra den første i den efterfølgende måned, og du kan først få udbetalt dagpenge, når din omforsikring er trådt i kraft.                  
  • Der kan være sket en fejl hos os – Kontakt os, så vi kan få det rettet.

Du kan blive modregnet i andre situationer end de, der fremgår her.


SKAT

Når vi udbetaler dagpenge, feriedagpenge, efterløn eller andet, trækker vi automatisk skatten fra.

Vi får dine skatteoplysninger elektronisk fra SKAT. Som udgangspunkt får vi dit hovedkort.

Er dine skatteoplysninger ikke korrekte, skal du kontakte SKAT.