Frivillig ulønnet arbejde

Mens du modtager dagpenge, har du mulighed for at deltage i frivillig ulønnet arbejde.


Her kan du arbejde, mens du modtager dagpenge:

  • I private humanitære og sociale organisationer
  • I kirkelige og sportslige foreninger
  • Med familiemæssig omsorg for børn og ældre
  • I kulturelle foreninger - fx amatørteater

Dit arbejde skal være frivilligt og ulønnet i hele forløbet. Det må ikke foregå i offentligt regi, i udlandet eller for private virksomheder. Du må ikke modtage løn eller overtage arbejde, som ellers ville skulle udføres af lønnede medarbejdere.

Ring til os inden du begynder på at lave frivilligt arbejde – så kan vi rådgive dig korrekt. Det er vigtigt, at vi ved, at du arbejder frivilligt. Vi har også brug for at kende omfang og type.