Forstå din udbetaling

Få en forklaring på din udbetalingsopgørelse og bliv klogere på, hvordan din udbetaling bliver modregnet ved arbejde, sygdom og ferie. Du kan også finde svar på, hvordan du bliver beskattet.


Forstå din udbetaling

Din udbetaling af efterløn tager altid udgangspunkt i 160,33 timer for en måned. (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Hver time du arbejder, holder fri med mere i udbetalingsmåneden, bliver modregnet i de 160,33 timer (130 timer). Det antal timer, der er tilbage efter modregning, er de timer, vi udbetaler efterløn for.

Eksempel på udregning af efterløn for en måned:

Mette skal have efterløn for juli. På sit efterlønskort skriver hun, at hun har haft 30 timers arbejde, og at hun har holdt 2 dages ferie (14,8 timer). Mette får udbetalt dagpenge for 108,13 timer for juli måned.

Efterløn for en måned  160,33 timer 
- arbejdstimer i måneden  - 30 timer
- 2 feriedage = 14,8 timer  - 14,8 timer
= timer med ret til udbetaling for måneden  =115,53 timer

Det kan du blive modregnet din udbetaling

På din udbetalingsopgørelse kan du i kolonnen 'Tekst' se, hvad du er blevet modregnet for i den konkrete måned og i denne oversigt kan du få en uddybende forklaring på de forskellige situationer.

A

 

Arbejde

Timerne, der fremgår her, kan enten være de faktiske timer, som du har skrevet på dit efterlønskort eller et omregnet time-antal.

 

Dit timeantal omregnes, hvis du

  • har oplyst indtægt på dit efterlønskort, - OG                
  • din timeløn er mindre end 268,63 kr., OG 
  • du endnu ikke har brugt dit lempet fradrag for i år.

Du kan selv holde øje med dit lempet fradrag i feltet ’Lempet fradrag år’.

Automatisk regulering

Vi har fornyligt sendt dig et reguleringsbrev, fordi der er forskel på enten antal arbejdstimer eller den indtægt, du og din arbejdsgiver har oplyst i sidste måned,

 

Vi har ikke hørt fra dig og har derfor rettet udbetalingen ud fra din arbejdsgivers oplysninger.

 

Læs mere om regulering.

 

 

E

 

Efterløn

Timerne, der fremgår her, er de timer, vi udbetaler efterløn for.

 

Du skal være opmærksom på, at der kan være måneder, hvor du ikke får udbetalt efterløn, selv om det samlede antal timer på din udbetalingsoversigt ikke udgør 160,33 timer (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Så længe du ikke har brugt dit lempet fradrag for dette år, får du nemlig ikke udbetalt efterløn i måneder, hvor du har arbejdet mere end 128 timer (104 timer, hvis du er deltidsforsikret).

 

Når dit lempet fradrag er brugt, forudsætter din udbetaling, at a-kassen kan udbetale efterløn for mindst 14,8 timer i måneden. (12 timer, hvis du er deltidsforsikret.) Du kan læse mere om denne regel om mindste udbetaling under ’’M’’.

 

 

F

 

Ferie fra Feriekonto

Feriekonto har meddelt os, at du har fået udbetalt feriepenge for de timer, der står her.

 

G

 

Gæld/kont.

Beløbet, der står her i denne kolonne, dækker enten en gæld til a-kassen eller manglende betaling af kontingent (kont.)

 

Hvis beløbet dækker gæld, kan du længere nede på din udbetalingsspecifikation se, hvad gælden dækker over.

 

Hvis beløbet dækker en manglende betaling af dit kontingent, står beløbet kun her. Hvis du mener, at du har betalt dit kontingent, er du velkommen til at kontakte os. Din indbetaling af kontingent kan have krydset din udbetaling af dagpenge.

 

 

K

 

Karantæne – genoptagelse

Du har inden for de sidste 2 år fået en karantæne på 7,4 time, fordi du har betalt din kontingent for sent.

 

 

M

 

Mindste udbetaling

For at vi kan udbetale efterløn til dig, skal vi kunne udbetale efterløn for mindst 14,8 timer (12 timer, hvis du er deltidsforsikret).

 

De timer, der står her, er timer, som vi ikke kan udbetale på grund af denne regel om mindste udbetaling.

 

 

 Du kan blive modregnet i andre situationer end de, der fremgår her.


SKAT

Når vi udbetaler dagpenge, feriedagpenge, efterløn eller andet, trækker vi automatisk skatten fra.

Vi får dine skatteoplysninger elektronisk fra SKAT. Som udgangspunkt får vi dit hovedkort.

Er dine skatteoplysninger ikke korrekte, skal du kontakte SKAT.

Forstå efterlønnen fra din sofa

Vi har samlet en række videoer til dig, der gennemgår dine muligheder i efterlønsordningen.