Ferie

Dit arbejdsliv fylder faktisk halvdelen af dit vågne liv og nogle gange også mere. Derfor er det vigtigt, at du husker at holde ferie.  Bliv klogere på feriereglerne fx hvordan du optjener ferie og hvordan du får dine feriepenge udbetalt.


Efterårsferien og den nye ferielov 

På grund af samtidighedsferien kan de 2,08 feriedage, du optjener i september, bruges allerede i oktober. Det får betydning for din efterårsferie, du har nemlig ikke optjent ferie nok til en hel uge:

Hvis du skal holde ferie optjent hos en arbejdsgiver 

Hvis du siden 1. maj 2020 har holdt 3 ugers sommerferie, har du højest optjent 3,72 dage med ferie (1,64 feriedag i overskud fra ferieåret 1. maj 2020 til 31. august 2020 plus de 2,08 dage, du optjener i september) 

Resten af ferien kan du finansiere ved fx at bruge feriefridage, afspadsering eller aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferien på forskud. 
Hvis du skal holde ferie med feriedagpenge 

Du kan holde ferien som normalt. Men du skal være opmærksom på, at feriedagpenge først kan udbetales, når de er optjent. 

Det betyder: 

Hvis du fx har optjent 2,08 dage med feriedagpenge i september og ønsker at holde 5 dages ferie i oktober, har du 2 muligheder for at søge om feriedagpenge: 

Mulighed 1 

Hold din ferie, men vent med at søge om dine feriedagpenge, indtil du kan få alle 5 dage udbetalt på en gang. Hvis du har fået udbetalt dagpenge for 160,33 timer hver måned fra september til november, så kan du få alle 5 dage udbetalt efter 1. december.

Mulighed 2  

Del udbetalingen op og søge om at få dine feriedagpenge udbetalt løbende, som du optjener dem. Vælger du det, kan du i oktober søge om de 2,08 dage, du har optjent i september. I november kan du søge om de 2,08 dage, du har optjent i oktober. I december kan du søge om den sidste dag, som du har optjent i november.

Læs mere om feriedagpenge her.Hold da helt ferie 

Balancen mellem arbejdet og familie er vigtig for din arbejdslyst. Og ferien er en af de bedste muligheder for at lade op og få ny energi, så du er klar og motiveret til at vende tilbage til jobbet. 

Ferieloven i Danmark giver dig heldigvis rig mulighed for at stemple ud og lade op.

Sådan optjener du din ferie Du optjener din ferie på 12 måneder fra 1.  september til 31. august.  

I den periode optjener du 2,08 dage med ferie pr. måned, du er ansat.  Det svarer til 25 dages ferie om året – du kan altså holde ferie i 5 uger. 

Det har ingen betydning, hvor mange timer eller dage du arbejder om ugen. 
Sådan bruger du din ferie (Ferieåret) Ferieåret løber fra 1. september til 31. august. I den periode har du ret til at holde mindst fire ugers ferie. 

Resten af din ferie skal holdes inden 31. december i det efterfølgende år.  

Det betyder, at du har 16 måneder til at holde din ferie:  fra 1. september (ferieåret begynder samme dato som optjeningsåret) til 31. december i det efterfølgende år (ferieafholdelsesperioden). 

Din ferie skal altså holdes løbende, samtidig med du optjener den. Det er det, der kaldes samtidighedsferie:


Planlæg ferien 

Din arbejdsgiver skal så tidligt så muligt - og senest 3 måneder før ferien begynder – aftale med dig, hvornår du kan holde din sommerferie(hovedferien). Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der bestemmer.  

Hovedferien består af 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. 

Resten af din ferie (restferien) skal varsles med en måneds varsel.  

Hvis du modtager dagpenge, skal du aftale ferien med jobcentret.

Hvis du ikke har optjent (nok) ferie 

Har du ikke optjent ferie nok til at holde den ferie, du ønsker, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud eller holder fri for egen regning. 

Fratræder, du din stilling, inden udligningen er sket, kan din arbejdsgiver modregne værdien af ferien på forskud i din løn og feriebetaling.

Økonomi

Når du holder ferie, får du enten din normale løn (ferie med løn) eller feriepenge.  

Ferie med løn 

Du kan holde ferie med løn, hvis du har ret til fuld løn på søgnehelligdage og under sygdom. Hvis du er provisionslønnet, har du ret til kompensation for den provision, du mister på grund af ferien. 

Ud over løn i din ferie, har du ret til et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn. Ferietillægget kan udbetales samtidig med ferien afholdes, eller i maj og august måned.

Godt at vide!

 • Din arbejdsgiver skal indbetale 12,5 % af din ferieberettigede løn inkl. værdien af fx fri telefon. De 12,5 % er inklusiv dit ferietillæg. Du får derfor ikke ferietillægget udbetalt, når du fratræder.
 • Du kan se de indbetale feriepenge på www.feriepenge.dk ca. 5 hverdage efter indbetalingen.
 • Hvis du fratræder, skal din arbejdsgiver indbetale dine feriepenge til Feriekonto senest den sidste dag i den måned, hvor du fratræder. 

Feriepenge 

Hvis du er timelønnet, kan du holde ferie med feriepenge, der svarer til 12,5 % af din løn.  

Din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til Feriekonto senest den 15. i den efterfølgende måned.

Du kan se de indbetalte feriepenge på www.feriepenge.dk.

Godt at vide!

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler feriepenge 

Hvis du kan se på www.feriepenge.dk, at din arbejdsgiver ikke har indberettet dine feriepenge, så kontakt din arbejdsgiver.

Hvis vi skal kontakte din arbejdsgiver, skal du sende os: 

 • Skærmprint fra www.feriepenge.dk 
 • Lønsedler
 • Din arbejdsgivers navn, telefonnummer og e-mail. 

Du kan sende det hele til os herhttps://krifa.dk/om-krifa/kontakt-aaben 


Hvad er feriefridage? 

Mange lønmodtagere har ud over de 5 ugers ferie også ret til 5 feriefridage. 

Læs mere om feriefridage

Holder din arbejdsgiver ferielukket?

Din arbejdsgiver må gerne bestemme, at virksomheden holder ferielukket i bestemte perioder. Det gælder uanset, om du har optjent ret til betaling under din ferie eller ej. 

Derfor skal din arbejdsgiver, så vidt muligt, sørge for, at du har ret til betalt ferie under ferielukningen. Undlader din arbejdsgiver det, vil du have ret til løn under ferielukningen.

Ferien skal varsles som al anden ferie. Din arbejdsgiver skal varsle hovedferie (de 3 ugers sommerferie) med tre måneders varsel og resterende ferie med en måneds varsel.

Nogle gange står der i din kontrakt, at virksomheden holder ferielukket fx ”fredag efter Kristi Himmelfarts-dag” eller ”i uge 27, 28 og 29”. På den måde har arbejdsgiver allerede varslet det. 
 
Varsler din arbejdsgiver ikke ferien korrekt, og protesterer du over det umiddelbart efter, at varslet er afgivet, vil du have krav på din sædvanlige løn under ferielukningen. Det betyder, at du ikke skal bruge optjente feriedage på lukningen.

Hvis du ikke har optjent feriepenge eller ret til løn under ferien

Har du ikke optjent feriepenge eller ret til løn under ferie, vil du i nogle tilfælde være berettiget til feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Kontakt os for nærmere vejledning.


Hvad er Lønmodtagernes Feriemidler?

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der forvalter lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. 

Det betyder, at de feriepenge, du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver til en opsparing hos den nye fond.  

Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler 12,5% af din ferieberettigede løn.  

I begyndelsen af 2021 vil du modtage et brev, hvor du bliver bedt om at tjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge til fonden.  

Opsparingen bliver udbetalt, når du går på folkepension, eller helt forlader arbejdsmarkedet af andre årsager. 

Du kan læse mere om fonden her.

Oftest stillede spørgsmål

 • Må min arbejdsgiver flytte min ferie?
  Kun i ganske særlige tilfælde kan din arbejdsgiver flytte en allerede aftalt ferie. Det er for eksempel ikke nok, at en kollega bliver syg, eller at der pludselig bliver ekstra travlt. Ring til os, hvis det sker for dig, og du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.  

  Har du allerede betalt ferien (fx fly, hotel og sommerhus), skal din arbejdsgiver erstatte dine udgifter. Er du påbegyndt din ferie, kan den ikke afbrydes.

 • Kan jeg få feriepenge udbetalt uden at holde ferie?
  I visse tilfælde kan du få feriepenge udbetalt uden, at du har været forhindret i at holde ferie. Det drejer sig om feriepenge fra et ansættelsesforhold, der er afsluttet senest 30. april eller, hvis du ikke har holdt den 5. ferieuge. Du skal være opmærksom på, at feriepenge modregnes dag for dag i dine dagpenge.
  Læs mere på www.feriepenge.dk , hvor du også kan søge om udbetaling.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg under min ferie?
  Ferien begynder på det tidspunkt, hvor du normalt skulle møde på arbejde (typisk mandag morgen). 

  Hvis du bliver syg, efter din ferie er begyndt, kan du i nogle tilfælde få ferien udskudt til et senere tidspunkt. Du kan dog ikke udskyde de første 5 dages ferie, hvor du har været syg. Det kræver, at du kontakter din arbejdsgiver den første sygedag og sender en lægeerklæring fra din egen læge eller en læge i udlandet. Erklæringen skal du selv betale.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at holde ferien?

  Hvis du er forhindret i at holde din ferie, fordi du fx er syg, er på barsel, eller er selvstændig, så kan du få feriepengene udbetalt uden at holde ferien. Kan du ikke holde hovedferien (3 uger) inden 30. september, kan du få den udbetalt eller udskyde ferien. Kan du ikke holde restferien inden 30. april, kan du også få den udbetalt.

  Får du løn under din ferie, skal du kontakte din arbejdsgiver. Får du feriepenge skal du søge om at få dem udbetalt på www.feriepenge.dk.Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.