Forside/ .../ Ferie

Ferie

Dit arbejdsliv fylder faktisk halvdelen af dit vågne liv og nogle gange også mere. Derfor er det vigtigt, at du husker at holde ferie.  Bliv klogere på feriereglerne fx hvordan du optjener ferie og hvordan du får dine feriepenge udbetalt.


Aktuelt: To vigtige ting om din ferie

Vigtig frist, hvis du ikke har brugt alt din ferie fra det ferieår, der sluttede den 31. august 2021:

De feriedage fra ferieåret september 2020 til august 2021, du eventuelt ikke når at holde inden den 31. december 2021, kan du miste. Husk derfor at lave en aftale med din arbejdsgiver om, hvornår du holder ferien.
 Når du ikke at holde de sidste fem dage af de 25 dage, kan du enten få dagene udbetalt eller overføre dagene til den nye ferieår. Det skal bare aftales skriftligt med din arbejdsgiver senest den 31. december 2021.
 Har du fået nyt job, været syg eller på barsel? Så gælder der andre regler.

Ny afgørelse kan give dig ret til udbetaling af dit forhøjede ferietillæg* fra indefrysningsperioden:

Nogle arbejdsgivere har i 2020 været i tvivl om, hvad der skulle ske med dit ferietillæg, hvis det har været højere end den 1 procent, som er fastsat i ferieloven. 
Ny afgørelse slår imidlertid fast, at du har ret til at få beløbet udbetalt – hvis du altså havde ret til et forhøjet ferietillæg i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020, stadig var ansat den 31. august 2020, og der ikke står andet i din overenskomst. 

*Ferietillæg er en kompensation til dig, der holder ferie med løn.

Hold da helt ferie 

Balancen mellem arbejdet og familie er vigtig for din arbejdslyst. Og ferien er en af de bedste muligheder for at lade op og få ny energi, så du er klar og motiveret til at vende tilbage til jobbet. 

Ferieloven i Danmark giver dig heldigvis rig mulighed for at stemple ud og lade op.

Sådan optjener du din ferie  Du optjener din ferie på 12 måneder fra 1.  september til 31. august.  

I den periode optjener du 2,08 dage med ferie pr. måned, du er ansat.  Det svarer til 25 dages ferie om året – du kan altså holde ferie i 5 uger. 

Det har ingen betydning, hvor mange timer eller dage du arbejder om ugen. 
Sådan bruger du din ferie (Ferieåret)  Ferieåret løber fra 1. september til 31. august. I den periode har du ret til at holde mindst fire ugers ferie. 

Resten af din ferie skal holdes inden 31. december i det efterfølgende år.  

Det betyder, at du har 16 måneder til at holde din ferie:  fra 1. september (ferieåret begynder samme dato som optjeningsåret) til 31. december i det efterfølgende år (ferieafholdelsesperioden). 

Din ferie skal altså holdes løbende, samtidig med du optjener den. Det er det, der kaldes samtidighedsferie:


Planlæg ferien 

Din arbejdsgiver skal så tidligt så muligt - og senest 3 måneder før ferien begynder – aftale med dig, hvornår du kan holde din sommerferie(hovedferien). Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der bestemmer.  

Hovedferien består af 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. 

Resten af din ferie (restferien) skal varsles med en måneds varsel.  

Hvis du modtager dagpenge, skal du aftale ferien med jobcentret.

Hvis du ikke har optjent (nok) ferie 

Har du ikke optjent ferie nok til at holde den ferie, du ønsker, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud eller holder fri for egen regning. 

Fratræder, du din stilling, inden udligningen er sket, kan din arbejdsgiver modregne værdien af ferien på forskud i din løn og feriebetaling.

Økonomi

Når du holder ferie, får du enten din normale løn (ferie med løn) eller feriepenge.  

Ferie med løn 

Du kan holde ferie med løn, hvis du har ret til fuld løn på søgnehelligdage og under sygdom. Hvis du er provisionslønnet, har du ret til kompensation for den provision, du mister på grund af ferien. 

Ud over løn i din ferie, har du ret til et ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn. Ferietillægget kan udbetales samtidig med ferien afholdes, eller i maj og august måned.

Godt at vide!

 • Din arbejdsgiver skal indbetale 12,5 % af din ferieberettigede løn inkl. værdien af fx fri telefon. De 12,5 % er inklusiv dit ferietillæg. Du får derfor ikke ferietillægget udbetalt, når du fratræder.
 • Du kan se de indbetale feriepenge på www.feriepenge.dk ca. 5 hverdage efter indbetalingen.
 • Hvis du fratræder, skal din arbejdsgiver indbetale dine feriepenge til Feriekonto senest den sidste dag i den måned, hvor du fratræder. 

Feriepenge 

Hvis du er timelønnet, kan du holde ferie med feriepenge, der svarer til 12,5 % af din løn.  

Din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til Feriekonto senest den 15. i den efterfølgende måned.

Du kan se de indbetalte feriepenge på www.feriepenge.dk.

Godt at vide!

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler feriepenge 

Hvis du kan se på www.feriepenge.dk, at din arbejdsgiver ikke har indberettet dine feriepenge, så kontakt din arbejdsgiver.

Hvis vi skal kontakte din arbejdsgiver, skal du sende os: 

 • Skærmprint fra www.feriepenge.dk 
 • Lønsedler
 • Din arbejdsgivers navn, telefonnummer og e-mail. 

Du kan sende det hele til os her.


Hvad er feriefridage? 

Mange lønmodtagere har ud over de 5 ugers ferie også ret til 5 feriefridage. 

Læs mere om feriefridage

Holder din arbejdsgiver ferielukket?

Din arbejdsgiver må gerne bestemme, at virksomheden holder ferielukket i bestemte perioder. Det gælder uanset, om du har optjent ret til betaling under din ferie eller ej. 

Derfor skal din arbejdsgiver, så vidt muligt, sørge for, at du har ret til betalt ferie under ferielukningen. Undlader din arbejdsgiver det, vil du have ret til løn under ferielukningen.

Ferien skal varsles som al anden ferie. Din arbejdsgiver skal varsle hovedferie (de 3 ugers sommerferie) med tre måneders varsel og resterende ferie med en måneds varsel.

Nogle gange står der i din kontrakt, at virksomheden holder ferielukket fx ”fredag efter Kristi Himmelfarts-dag” eller ”i uge 27, 28 og 29”. På den måde har arbejdsgiver allerede varslet det. 

Hvis du ikke har optjent feriepenge eller ret til løn under ferien

Har du ikke optjent feriepenge eller ret til løn under ferie, vil du i nogle tilfælde være berettiget til feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Kontakt os for nærmere vejledning.


Hvad er Lønmodtagernes Feriemidler?

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der forvalter lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. 

Det betyder:

 • De feriepenge, du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver til en opsparing hos den nye fond

 • Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler 12,5 % af din ferieberettigede løn

 • Opsparingen bliver udbetalt, når du går på folkepension, eller helt forlader arbejdsmarkedet af andre årsager. 

  Du kan læse mere om fonden her.

Søgnehelligdage

I Danmark har vi 9 officielle søgnehelligdage:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. Påskedag
 • Store Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. Pinsedag
 • 1. og 2. Juledag.

På disse dage kan du ikke holde ferie, men om du har ret til at holde fri og med løn, kommer an på, hvordan du er ansat. Reglerne om dette kan være aftalt i den overenskomst du er ansat under, eller i din ansættelseskontrakt.

Det er også i overenskomsten eller i ansættelseskontrakten, du skal finde svarene på, hvad du fx skal have i tillæg, hvis du skal arbejde på søgnehelligdagene.

Første maj, Grundlovsdag, 24. og 31 december er ikke søgnehelligdage, men som med søgnehelligdagene kan der være aftale om frihed med løn i overenskomsten eller i dit ansættelsesbevis. Står der ikke noget om det, vil dagene som udgangspunkt være helt almindelige arbejdsdage.


Oftest stillede spørgsmål

 • Må min arbejdsgiver flytte min ferie?
  Kun i ganske særlige tilfælde kan din arbejdsgiver flytte en allerede aftalt ferie. Det er for eksempel ikke nok, at en kollega bliver syg, eller at der pludselig bliver ekstra travlt. Ring til os, hvis det sker for dig, og du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.  

  Har du allerede betalt ferien (fx fly, hotel og sommerhus), skal din arbejdsgiver erstatte dine udgifter. Er du påbegyndt din ferie, kan den ikke afbrydes.

 • Kan jeg få feriepenge udbetalt uden at holde ferie?
  I visse tilfælde kan du få feriepenge udbetalt uden, at du har været forhindret i at holde ferie. Det drejer sig om feriepenge fra et ansættelsesforhold, der er afsluttet senest 31. december eller, hvis du ikke har holdt den 5. ferieuge. Du skal være opmærksom på, at feriepenge modregnes dag for dag i dine dagpenge.
  Læs mere på www.borger.dk, hvor du også kan søge om udbetaling.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg under min ferie?
  Ferien begynder på det tidspunkt, hvor du normalt skulle møde på arbejde (typisk mandag morgen). 

  Hvis du bliver syg, efter din ferie er begyndt, kan du i nogle tilfælde få ferien udskudt til et senere tidspunkt. Du kan dog ikke udskyde de første 5 dages ferie, hvor du har været syg. Det kræver, at du kontakter din arbejdsgiver den første sygedag og sender en lægeerklæring fra din egen læge eller en læge i udlandet. Erklæringen skal du selv betale.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at holde ferien?

  Hvis du er forhindret i at holde din ferie, fordi du fx er syg, eller  er på barsel til og med den 31. december, så kan du få udbetalt  den 5. ferieuge. Du kan overføre op til fire ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Kun hvis du også er forhindret i at holde ferie hele det efterfølgende kalenderår, kan du få disse uger udbetalt uden at holde ferie. 

  Får du løn under din ferie. skal du kontakte din arbejdsgiver.

  Skal du have feriepenge, skal du have dem udbetalt på www.borger.dk.Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.