Feriedagpenge

Der skal være balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv, uanset din jobsituation. En vigtig del af balancen er at holde ferie. Feriedagpengene er til dig, der i en periode har været på dagpenge eller på barselsdagpenge. Læs her, hvordan du får feriedagpengene udbetalt.Hvad er feriedagpenge?

Feriedagpenge er en form for dagpenge, som du har mulighed for at få udbetalt, når du holder ferie. Det særlige ved feriedagpenge er, at det er en ydelse, du kan søge om (fx lige som dagpenge og barselsdagpenge) og ikke en opsparing, som de feriepenge, du har opsparet hos en arbejdsgiver.  

Det betyder blandt andet, at du skal opfylde en række betingelser for at få dine feriedagpenge udbetalt. Det betyder også, at hvis du ikke når at bruge dine dage med feriedagpenge, kan de ikke overføres til det næste ferieår.


Se hvor mange feriedagpenge du har optjent

Du kan holde øje med dine feriedagpenge på Mit Krifa.  

Antallet af dage bliver løbende opdateret, hver gang du får udbetalt dagpenge, barselsdagpenge eller feriedagpenge.  

 

Sådan optjener du feriedagpenge

Du optjener feriedagpenge løbende, når du modtager dagpenge eller barselsdagpenge. Det er det, der kaldes samtidighedsferie. Får du fx dagpenge for hele september, så har du optjent 2,08 dage med feriedagpenge, som du kan holde i oktober eller gemme til senere i ferieåret.  

Får du ikke udbetalt dagpenge eller barselsdagpenge for en hel måned, bliver antallet af dage med feriedagpenge mindre.

 

Samtidighedsferie – kort fortalt

 • Optjeningsåret løber fra 1. september til 31. august. 
 • I den periode optjener du 2,08 dage med feriedagpenge for hver måned, du får udbetalt 160,33 dagpenge-timer (130, hvis du er deltidsforsikret) 
 • Får du udbetalt mindre (fx hvis du får supplerende dagpenge) bliver antallet af dage med feriedagpenge tilsvarende mindre. 
 • Ferieåret løber fra 1. september til 31. december året efter.  
 • Du har altså 16 måneder til at holde din ferie.

Så meget får du udbetalt

Du får i udgangspunktet udbetalt feriedagpenge med samme beløb, som du har ret til, hvis du skulle have udbetalt dagpenge. 


Hold ferie med feriedagpenge 

Først og fremmest skal du have brugt egen optjent ferie fra en arbejdsgiver. Derudover skal du blandt andet også:

 • Have ret til dagpenge – du må fx ikke være syg på ferietidspunktet
 • Være medlem af en dansk a-kasse
 • Være enten lønmodtager eller ledig
 • Holde ferie

Hvis du er ledig, skal du også meddele ferien på jobnet.dk senest 14. dage før ønsket ferie.


Sådan søger du om feriedagpenge

Du skal søge om dine feriedagpenge på Mit Krifa

Du kan tidligst søge fem uger før ferien, og feriepengene bliver udbetalt ugen før, du holder ferie. 

Du skal være opmærksom på, at du kun kan få udbetalt de antal dage, du har optjent. 

Har du fx har fået udbetalt dagpenge for 160,33 timer (130 timer, hvis du er deltidsforsikret) i september, har du optjent 2,08 dage ved udgangen af måneden. Hvis du vælger at holde 5 dages ferie i oktober, har du to muligheder: 

 • Du kan enten søge om at få udbetalt de 2,08 dage, du har optjent i september og så søge de sidste dage, efterhånden som du optjener dem. Feriedagpengene bliver altså udbetalt over flere gange. 

 • Du kan også vente med at søge til, du har optjent dage nok til at dække hele ferien. Feriedagpengene bliver så udbetalt på en gang.  

Vi anbefaler, at du venter med at søge, til du har optjent feriedagpenge til alle de feriedage, du vil holde. Vælger du alligevel at søge løbende, skal du udfylde en ny ansøgning for hver portion feriedagpenge, efterhånden som du optjener dem.

Ansøgningsfrist: Dine feriedagpenge kan blive for gamle

Du skal være opmærksom på ansøgningsfristen.

Feriedagpenge, som du optjener i perioden fra den 1. september 2023 til og med 31. august 2024, skal du nemlig have brugt senest den 31. december 2024. Og du skal have søgt om dem senest den 31. januar 2025.


Du optjener pension af dine feriedagpenge 

Du får ikke mindre udbetalt  Det er staten, der betaler bidragene. Bidragene bliver automatisk indbetalt på din ATP Livslang Pension, og du skal ikke selv gøre noget. 
Så meget bliver der indbetalt  I 2020 indbetaler staten et beløb, der svarer til 0,3 procent af dine feriedagpenge før skat. De 0,3 procent beregnes ud fra dine feriedagpenge, inden der er trukket skat. 
 
Beløbet vil hvert år stige med 0,3 procent, til ordningen er fuldt indført i 2030, hvor bidraget vil udgøre 3,3 procent. 
Sådan får du pensionen udbetalt  Du får pensionen udbetalt, når du når folkepensionsalderen. 

Læs mere om den obligatoriske pensionsordning hos borger.dk.Hvis du skifter a-kasse

Dine feriedagpenge flytter automatisk med, hvis du skrifter a-kasse.

Få op til 50 % rabat med Tjoose app'en

Spar masser af penge på sjove oplevelser.