Kan du slippe billigere i kontingent?

Du kan slippe billigere i kontingent, hvis du er i gang med en uddannelse, har opbrugt din ret til dagpenge, eller hvis du er frihedsberøvet. Læs mere om, hvornår det gælder, her på siden.Mulighed for gratis medlemskab

Din situation

Betingelser

Voksenlæring over 30 år.
 • Du skal betale efterlønsbidrag.
 • Der skal være indgået en voksenlærlingekontrakt mellem din arbejdsgiver og Jobcentret om tilskud til din løn.

Erhvervsmæssig uddannelse på fuldtid, der er offentligt godkendt, og som varer mindst 18 måneder.

(Fuldtid betyder her, at du deltager i uddannelse på mindst 20 timer om ugen eller deltager i en SU-berettiget uddannelse)

Din indtægt under uddannelsen, må ikke være højere end:

 • 23.351 kr. i 2022, hvis du får SU eller
 • den overenskomstmæssige elevløn/lærlingeløn inden for faget, hvis du er elev eller lærling.

  Vær opmærksom på, at du i 2022 og 2023 har mulighed for at supplere din elevløn/lærlingeløn med anden indtægt. Din samlede indtægt (elevløn/lærlingeløn og anden indtægt) må bare ikke være højere end den højeste dagpengesats 19.351 i 2022 . 

Hvis du er over 30 år, skal du ud over ovennævnte:

 • betale efterlønsbidrag, OG
 • have ret til dagpenge på baggrund af dit tidligere arbejde, når du begynder på uddannelse.
Du har opbrugt din ret til dagpenge.
 • Du skal være tilmeldt Jobcentret og være aktivt jobsøgende.
 • Du må ikke modtage penge fra kommunen (kontanthjælp eller anden forsørgelse).
 • Du har ikke fast arbejde.

Du kan tidligst få gratis medlemskab dagen efter, at din ret til dagpenge er udløbet. Dog tidligst den dag, vi modtager din ansøgning.

Er du mellem 50 og 60 år, og har ret til efterløn ved efterlønsalderen, kan det få konsekvenser for din efterløn, hvis du får gratis medlemskab. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, inden du evt. søger.

Du er frihedsberøvet.
 • Du skal være frihedsberøvet i mere end 30 dage.

Det gælder dog ikke hvis du:

 • arbejder uden for Kriminalforsorgens institutioner, mens du er frihedsberøvet, ELLER
 • hvis du afsoner med fodlænke.

Betaler du efterlønsbidrag?

Hvis du betaler efterlønsbidrag, skal du fortsætte med at betale, selv om du har gratis medlemskab for at bevare retten til efterløn.


Billigere medlemskab til a-kassen

Er du i gang med en gymnasial uddannelse eller lignende, eller opfylder din uddannelse ikke betingelserne for gratis medlemskab, har du mulighed for at søge om billigere medlemskab til a-kassen.

For at få billigere medlemskab skal du være i gang med en uddannelse på fuld tid i Danmark eller udlandet.

Uddannelsen skal være berettiget til SU eller elevløn.

Når du får billigere medlemskab til a-kassen, betaler du kun statsbidraget, og i 2022 er det 368  kr. pr. måned.


Gratis fagforening

Er du medlem af fagforeningen, bevilges du automatisk gratis fagforening, når du får gratis medlemskab af a-kassen, eller når du skal betale billigere medlemskab af a-kassen.

Mens du er under uddannelse, kommer du automatisk med i Krifa Start. Krifa Start er et gratis medlemskab af Kristelig Fagforening for medlemmer under uddannelse.

Læs mere om Krifa Start.


Hvordan søger du?

Du kan søge om gratis medlemskab og billigere medlemskab på Mit Krifa. Du skal bruge dit NemID for at logge ind.

Du skal være opmærksom på, at du tidligst kan bevilges gratis eller billigere medlemskab fra den dag, vi modtager din ansøgning.