6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, er der mulighed for, at du kan deltage i kurser af op til 6 ugers varighed samtidig med, at du får dagpenge. Du skal dog stadig være tilmeldt jobcentret og have et aktivt CV.


Godt at vide: Forsøgsordning giver dig ekstra muligheder for uddannelse

 • Normalt skal kurser under ordningen '6 ugers jobrettet uddannelse' ligge inden for de første ni måneder, du er ledig (seks måneder, hvis du er under 25 år)
 • Men i perioden fra den 1. september 2021 til den 31. december 2022 kan du - hvis du ellers opfylder betingelserne - deltage i kurser, selv om du har været ledig i mere end ni måneder (seks måneder, hvis du er under 25 år.

Læs om betingelserne for ordningen her på siden.

For at deltage i et kursus under ordningen '6 ugers jobrettet uddannelse', skal du enten være:

 • Ufaglært
 • Faglært eller
 • Faglært og samtidig har en uddannelse på erhvervsakademi-niveau

Hvis du har en videregående uddannelse, har selvstændig bibeskæftigelse eller fast deltidsarbejde, har du i stedet for mulighed for at søge den regionale uddannelsespulje. Uddannelsespuljen forudsætter ikke en bestemt uddannelsesbaggrund, men retter sig mod områder, hvor der mangler arbejdskraft og er regionalt tilpasset. Hvis du vil vide mere, skal du kontakte dit jobcenter.

 

Praktisk information

Hvis du ønsker at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du deltage, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger.

 

Kurserne skal afholdes inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 25 år. OBS! Frem til den 31. december 2022 kan du også deltage på kurserne, selv om du har været ledige i mere end 9 måneder (6 måneder, hvis du er under 25 år) - læs mere om forsøgsordningen.

 

Du sammensætter selv dit kursusforløb på op til 6 uger, men det er en forudsætning at de kurser du vælger er inden for samme erhvervsgruppe. Tilmelding til kurset sker ved at kontakte den skole, du skal gå på. 

 

 

Hvilke uddannelser er der tale om?

Uddannelserne er særligt udvalgt inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

Det kan fx være: 

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
 • Udvalgte enkeltfagskurser.
 • Enkeltfag eller moduler af akademiuddannelser.
 • Udvalgte kurser i taxikørsel.

Du kan finde en samlet liste over mulighederne på star.dk.

Der er flere måder at finde uddannelserne på. Du kan blandt andet:

 • Følge vejledningen på ”Min side” på www.jobnet.dk

 • Undersøge hvilke aktuelle uddannelser, der udbydes i dit lokalområde på www.star.dk 

 • Finde beskrivelser på de enkelte skolers hjemmeside. 

NB. Er du i opsigelsesfasen i dit nuværende job og i gang med en uddannelse, kan det i nogle tilfælde fortsættes som 6 ugers jobrettet uddannelse i din ledighedsperiode. Kontakt din lokale Krifa afdeling for nærmere vejledning.

 

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Få styr på jobsøgningen hjemmefra

Med Krifas online jobsøgningsforløb får du hjælp til alle de spørgsmål og udfordringer, som kan dukke op, lige fra du har meldt dig ledig, til du finder drømmejobbet.