Omstillingsfonden

Ved at bruge omstillingsfonden kan du få din efteruddannelse betalt, tilegne dig nye kompetencer og gøre dig mere attraktiv på din arbejdsplads. Fonden dækker deltagergebyr på akademi-og diplomuddannelser med op til 10.000 kr. om året.Omstillingsfonden

Omstillingsfonden handler om at skabe en mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Der afsættes årligt 65 mio. kr. til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid efter aftale med arbejdsgiver kan deltage i akademi- og diplomuddannelser.

Videreuddannelse på akademi- og diplomniveau

En akademi- eller diplomuddannelse kan være inden for ledelse, kommunikation, handel og markedsføring. Det kan også være inden for det tekniske område som eksempelvis energi-, miljø- eller informationsteknologi. Læs mere om akademiuddannelserne her.

Målgruppe

Du er berettiget til støtte, hvis du er i beskæftigelse og:

  • har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Eksempelvis kontorassistent, kok, tømrer eller butiksassistent
  • har en merkonomuddannelse og har ikke en anden videregående uddannelse
  • er ufaglært, men har en gymnasial uddannelse.

Sådan gør du

Det eneste du skal gøre er at oplyse dit arbejdsforhold og uddannelsesniveau ved tilmelding til et uddannelsesmodul hos den uddannelsesinstitution, som udbyder din nye uddannelse. Uddannelsesinstitutionen søger automatisk om tilskud, hvis du ikke har opbrugt kvoten på max. 10.000 kr. om året.

Så det er bare om at komme i gang. God fornøjelse!

Læs mere om omstillingsfonden
.