VEU til lønmodtagere og selvstændige

Er du i arbejde eller selvstændig, kan du søge om støtte til voksen- og efteruddannelse. Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU) bliver givet for tab af arbejdsindtægt eller arbejdsmulighed. Du kan som udgangspunkt få VEU i 10 uger pr. kalenderår, og du kan få op til 100 procent af den maksimale dagpengesats.


Du kan få VEU til:

  • arbejdsmarkedsuddannelser (efteruddannelse.dk)
  • visse enkeltfag/deltidsuddannelser, fx inden for landbrug og social og sundhed
  • meritforløb, fx opskoling for plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere og hjemmehjælpere
  • den grundlæggende PGU-merituddannelse til dagplejer, omsorgshjælper mv.
  • kompetencegivende forløb som led i Grunduddannelse for Voksne
  • uddannelse med tilskud fra Den Europæiske Socialfond
  • visse taxi-kurser.

Du kan finde flere oplysninger på www.veug.dk.


Betingelser for VEU

For at få VEU skal du være i arbejde eller selvstændig. Du må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende.

Hvis du har en højere uddannelse end en erhvervsuddannelse, skal den være forældet (dvs. ikke være brugt i mindst fem år), for at du kan modtage VEU. Du skal have været ansat mindst 14 dage hos din arbejdsgiver, før kurset starter, for at få VEU.


Varighed for VEU

Hvis du er i arbejde som lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed, kan du som hovedregel opnå ret til VEU i op til 10 uger pr. kalenderår. I særlige tilfælde kan du opnå ret til støtten i længere tid.

Hvor meget kan jeg få i VEU?

Du kan få op til 100 procent af den maksimale dagpengesats. Hvis du er deltidsansat, er godtgørelsen mindre og svarer til dit konkrete tab af arbejdstimer.

Hvis du har selvstændig bibeskæftigelse og er tilmeldt jobcentret, bliver arbejdstimerne i din selvstændige virksomhed modregnet, inden du får en udbetaling.


Hvordan søger jeg om VEU?

Er dit kursus påbegyndt før 01-01-2019

Når du har deltaget i undervisningen, skal du udfylde og sende en separat VEU-ansøgning inden for en 4-ugers frist til din a-kasse. Derefter udbetaler vi VEU til dig eller din arbejdsgiver.

Er dit kursus påbegyndt den 01-01-2019 eller senere

Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig et kursus på www.efteruddannelse.dk

Har I spørgsmål vedrørende ansøgning og udbetaling af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring til videreuddannelse, skal I henvende jer til:

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på telefon 7011 3070.


SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte)

Det er ikke længere a-kasserne, der administrerer Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU-ordningen). Du skal derfor kontakte din skole for at få vejledning og ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU. Du kan læse mere på www.svu.dk