Videregående uddannelser

Hvis du vil videreuddanne dig som voksen er der mange muligheder i voksen- og efteruddannelsessystemet. Fælles for dem er at undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Enkelte fag kan også tages som ledig dagpengemodtager.


Akademi- diplom- og masteruddannelser

Akademiuddannelser til dig, der har en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Diplom- og masteruddannelser til dig, der har en kort-, mellemlang- eller en lang videregående uddannelse.


Akademiuddannelser

Akademiuddannelserne kan være inden for det tekniske område eksempelvis energi-, miljø- eller informationsteknologi. Men også inden for ledelse, kommunikation eller handel og markedsføring. Alle uddannelserne er bygget op af fagmoduler. Du kan nøjes med at følge et enkelt modul eller du kan sammensætte flere fag til en fuld uddannelse. En hel akademiuddannelse tager typisk tre år og er sammensat af 2-4 obligatoriske moduler og 1-3 valgfrie moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Du kan få mere at vide om akademiuddannelser på et erhvervsakademi i nærheden af dig.

Enkelte akademifag kan som ledig dagpengemodtager tages via ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse.


Diplomuddannelser

Diplomuddannelser henvender sig til dig der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, fx pædagoger, sundhedspersonale og lærere, mens andre henvender sig bredt til flere grupper. Diplomuddannelser udbydes af erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter samt af private udbydere.


Masteruddannelser

Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år). Der er stor variation i udbuddet af uddannelser, og flere af dem udbydes på engelsk. Masteruddannelser udbydes af danske eller udenlandske universiteter og handelshøjskoler samt af private udbydere.

Online kurser i arbejdslyst

Forskningen viser, at især syv faktorer har betydning for arbejdslysten. Med Krifas online kurser, har du mulighed for at blive klogere og få en masse viden, om fire af faktorene.