Forside/ Find svar/ Opsigelse/ Opsigelse
Forside/ .../ Opsigelse

Opsigelse

Bliver du sagt op, eller ønsker du selv at sige op? Vi har samlet alt, du skal være opmærksom på her fx hvilke regler, du er beskyttet af. Og så sidder vi altid klar til at hjælpe dig godt videre.

Få hurtig hjælp til at komme i job

Det skal du være opmærksom på, hvis du bliver sagt op?

 • Er opsigelsesvarslet korrekt?
  Opsigelsesvarslet starter fra det tidspunkt, hvor du har modtaget opsigelsen.
 • Er årsagen til opsigelsen rimelig?
  Hvis ikke opsigelsen svarer til det, der i virkeligheden er sket, eller du mener, at opsigelsen ikke er rimelig, bør du kontakte os for nærmere rådgivning straks, efter du har fået opsigelsen. Måske har du en særlig beskyttelse, der gør, at opsigelsen ikke er i orden?
 • Få opsigelsen på skrift. Som funktionæransat har du krav på at få en skriftlig opsigelse.
 • Opsigelsen kan måske give ret til dækning af løn- og kursusudgifter til et kortere kursus i opsigelsesperioden. Kontakt os for nærmere rådgivning om kompetenceudviklingsfonde.
 • Har du tegnet Lønsikring hos Krifa Forsikring A/S, skal du inden 14 dage, efter du har modtaget din opsigelse, oplyse Krifa Forsikring A/S om, at du er sagt op.
 • Du kan gøre brug af Krifas mange tilbud om bl.a.:

Hvilke regler gælder der for en opsigelse

Hvilke regler, der gælder ved en opsigelse, afhænger af, hvad der står i din ansættelseskontrakt.

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du vil have din opsigelse vurderet af os. Vi kan også give dig svar på, om du har fået det korrekte opsigelsesvarsel.

Skriftlighed

Du kan få din opsigelse både mundtligt og skriftligt.

Bliver du sagt op mundtligt, starter opsigelsesvarslet fra den dag.  Vi anbefaler, at du beder om at få opsigelsen på skrift, så du undgår eventuelle misforståelser. Er du funktionær, har du altid krav på en skriftlig opsigelse.


Opsigelsesvarsler

Din arbejdsgiver skal oplyse om opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt. Her skal der stå, hvor langt et opsigelsesvarsel, din arbejdsgiver skal give dig, eller der skal være henvist til opsigelsesvarslerne i en overenskomst eller funktionærloven.

Funktionærlovens opsigelsesvarsel

Hvad din arbejdsgivers opsigelsesvarsel er over for dig, afhænger af, hvor lang tid du har været ansat.

Her er en oversigt over funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler fra arbejdsgiverens side:

Ansættelsestid

Opsigelsesvarsler

Opsigelse skal være modtaget

0-3 måneder med aftalt prøvetid
14 dage
Opsigelsen skal være modtaget inden 14 dage før udgangen af 3 måneder
0-6 måneder
1 måned
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 5 måneder
6 måneder - 3 år
3 måneder
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 2 år og 9 måneder
3 år - 6 år
4 måneder
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 5 år og 8 måneder
6 år - 9 år
5 måneder
Opsigelsen skal være modtaget inden udgangen af 8 år og 7 måneder
Over 9 år
6 måneder
Opsigelse efter 8 år og 7 måneder

Dit opsigelsesvarsel

Med mindre andet er aftalt, vil du kunne sige op med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Er du ansat på prøvetid, fremgår det i din kontrakt, hvilket opsigelsesvarsel du har. Typisk har du 14 dages varsel, men hvis ikke andet er aftalt, kan du opsige med én dags varsel.

Godt at vide!

Du skal være opmærksom på, at hvis der i din kontrakt står, at du kan opsiges med forkortet opsigelsesvarsel efter 120 sygedage, betyder det, at varslet er forkortet til én måned til udgangen af en måned.

Du skal stadig være syg på opsigelsestidspunktet.

Kontakt os, hvis du bliver opsagt med denne begrundelse.


Årsagen til opsigelse

Det er en konkret vurdering, om en opsigelse er i orden. Der findes nemlig mange forskellige love og regler, som afgør, om en opsigelse er rimelig. Er opsigelsen ikke rimelig, kan det betyde, at din arbejdsgiver skal betale en godtgørelse til dig.

Er du særlig beskyttet?

Er du særlig beskyttet, mens du bliver opsagt, kan det også betyde, at din arbejdsgiver skal betale godtgørelse for at have opsagt dig. Du kan være særlig beskyttet, hvis du bliver opsagt på grund af:

 • graviditet, barsel eller adoption.
 • dit køn.
 • længerevarende sygdom eller handicap.
 • race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.
 • din alder.
 • at du arbejder på deltid, eller fordi du har ønsket deltidsarbejde.
 • virksomhedsoverdragelse.
 • medlemskab af en bestemt fagforening.
 • at du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.
 • at du passer dit handicappede barn.
 • fravær af familiemæssige årsager.

Ring til os, hvis du er i tvivl om, om årsagen til din opsigelse er i orden.


Det skal du være opmærksom på i opsigelsesperioden

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden. Det betyder, at du skal møde på arbejde som normalt, med mindre andet er aftalt. Du må heller ikke selv starte eller begynde at arbejde i en konkurrerende virksomhed, så længe du stadig er ansat.


Brug os allerede i opsigelsesperioden

Er du blevet sagt op, tilbyder vi dig sparring på jobsøgning og dine muligheder for uddannelse, for vi er altid klar til at tale med dig om, hvordan du kommer videre.

Som medlem af Krifa Fagforening kan du få ubegrænsede samtaler med vores konsulenter, som hjælper dig med at lægge alle de brikker, som udgør dit arbejdsliv.

Her får du blandt andet:

 • Hjælp til at gøre din jobsøgning endnu skarpere.
 • Sparring på din ansøgning og CV.
 • Idéer til uopfordret og personlig jobsøgning gennem dit netværk.
 • Rådgivning om brancheskift, kursus og uddannelsesmuligheder.
 • Hjælp til forberedelse af jobsamtale.
 • En sparringspartner i dit arbejdsliv.

Alt efter dine behov vil du få links til redskaber på nettet og online forløb, der kan hjælpe dig videre i jagten på dit næste job.

Mange af vores medlemmer når slet ikke at blive ledige eller er ledige i kortere tid efter samtalen med vores arbejdslivskonsulenter. Hele 9 ud af 10 er ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med samtalen.

Ring og book en samtale allerede i dag på 7227 7227.

Fritstilling

Bliver du fritstillet i opsigelsen betyder det, at du fremover ikke skal møde på arbejde i din opsigelsesperiode. Sørg altid for at få din fritstilling på skrift, så der ikke opstår tvivl om, at du er fritaget for at møde på arbejde.

Det skal du være opmærksom på under din fritstilling:

Ingen mødepligt
At være fritstillet betyder, at du fremover ikke skal møde på arbejde.
Løn
Du får din sædvanlige løn i fritstillingsperioden. Som udgangspunkt har du også fortsat ret til goder som fri telefon, fri bil eller den skattemæssige værdi af disse. Andet kan dog være aftalt.
 
Nyt job?
Er du fritstillet, har du pligt til at søge nyt arbejde. Det skyldes, at din tidligere arbejdsgiver i den tid du er fritstillet, kan modregne indtægten fra dit nye arbejde i den løn, de skal udbetale dig. Det hedder tabsbegrænsningspligt. Hvis du er funktionær, er reglerne lidt anderledes i forhold til at modregne i din løn. Men du har stadig pligt til at søge andet ikke konkurrerende arbejde, mens du er fritstillet. Kontakt os for mere konkret vejledning.
Loyalitet
Du er stadig ansat i fritstillingsperioden, og du er fortsat omfattet af loyalitetspligten over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må starte en konkurrerende virksomhed eller starte i job hos en konkurrent i fritstillingsperioden.

Hvis du ønsker at starte hos en konkurrent eller starte en konkurrerende virksomhed, før fritstillingsperioden er udløbet, bliver du nødt til at opsige din stilling og fratræde, før det kan lade sig gøre.
Hvis du er omfattet af en ansættelsesklausul, så kontakt os for nærmere vejledning via vores kontaktformular nederst. 
Ferie

En fritstilling er også et varsel om afholdelse af ferie i videst muligt omfang. Hvor længe du er fritstillet er afgørende for, hvor meget ferie du skal holde. Reglerne om ferie i en fritstillingsperiode kan være komplicerede.
Kontakt os for nærmere rådgivning.


Suspension

I modsætning til en fritstilling er en suspension eller en fritagelse fra tjenesten en tilkendegivelse om, at du indtil videre ikke skal møde på arbejde.

Hvad skal du være opmærksom på under suspension?

Stå til rådighed
Du skal ikke møde dagligt på arbejde, men du skal stå til rådighed, hvis din arbejdsgiver får brug for dig i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan kræve, at du møder op på arbejde med én dags varsel.
Løn
Du får din sædvanlige løn i opsigelsesperioden, ligesom du som udgangspunkt fortsat har ret til goder som fri telefon, fri bil eller den skattemæssige værdi af disse. Andet kan dog være aftalt.
Nyt job?
Du kan godt tage andet arbejde (i en ikke-konkurrerende virksomhed), når du er suspenderet, du skal dog kunne vende tilbage til dit nuværende arbejde med en dags varsel.
Det betyder, at du skal lave en aftale med en eventuel kommende arbejdsgiver om, at du skal kunne fratræde med en dags varsel.
Loyalitet
På samme måde som under en fritstilling har du under en suspension en loyalitetspligt over for din arbejdsgiver.
Ferie
En suspension er ikke et varsel om afholdelse af ferie. Dvs. at du ikke kan afholde ferie i en suspensionsperiode medmindre det er udtrykkeligt aftalt med din arbejdsgiver og bliver varslet efter de almindelige varslingsregler, der gælder for ferie.

Ferie i opsigelsesperioden og afregning af feriepenge

I opsigelsesperioden kan ferie varsles på normal vis. Du har dog ikke pligt til at holde din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på tre måneder eller mindre. Det gælder uanset, hvad du og din arbejdsgiver har aftalt om ferien, før du fik opsigelsen. 

Din arbejdsgiver skal indbetale dine feriepenge til Feriekonto senest den sidste dag i den måned, hvor du fratræder. Der kan gælde andre regler, hvis din arbejdsgiver er med i en feriekortordning gennem en arbejdsgiverforening.

Kan du ikke se de feriepenge, du har til gode på borger.dk, kan du i første omgang kontakte din arbejdsgiver for at høre, hvad årsagen er til den manglende betaling.

Vil eller kan din arbejdsgiver ikke betale dine feriepenge, så kontakt os med det samme.


Fratrædelsesgodtgørelse

I nogle overenskomster og i funktionærloven er det aftalt, at ansatte har ret til en fratrædelsesgodtgørelse efter en længere ansættelse. Kontakt os for nærmere rådgivning.


Når opsigelsesvarslet er udløbet

Selvom din ansættelse formelt er slut, når opsigelsesvarslet udløber, er der alligevel en række forhold, du skal være opmærksom på.

Er du omfattet af en ansættelsesklausul, skal du være opmærksom på reglerne inden for det og din ret til kompensation. Du kan her læse mere om reglerne for klausuler.. Du kan også læse om reglerne i Lov om forretningshemmeligheder, som gælder, uanset om du har aftalt en klausul eller ej.

Er du uden arbejde efter opsigelsesperiodens udløb, kan du læse nærmere om, hvordan du melder dig ledig og får dagpenge.


Hjemsendelse

I nogle brancher er der regler i de kollektive overenskomster, som giver din arbejdsgiver mulighed for at hjemsende dig uden normalt opsigelsesvarsel.

Det kan være, hvis arbejdet må indstilles på grund af vejret, maskinstandsning, materialemangel, ordremangel eller lignende.

Hvis du bliver hjemsendt af de grunde, kan du melde dig ledig og søge om dagpenge.

Bliver du ikke genansat i løbet af tre måneder, så kontakt os for nærmere vejledning, da reglerne i overenskomsterne er forskellige.

Læs mere om at søge dagpenge og om at melde dig ledig.


Bortvisning

En bortvisning er en øjeblikkelig afslutning af din ansættelse. Du er altså fyret med øjeblikkelig virkning og uden hensyn til dit opsigelsesvarsel.

Hvornår kan du bortvises

Din arbejdsgiver kan bortvise dig, hvis du groft har misligholdt ansættelsesaftalen. Det kan fx være ved vold, tyveri, udeblivelse, grov illoyalitet eller grov tilsidesættelse af dine arbejdsopgaver. Det kan også være på grund af andre forhold, som du tidligere er blevet advaret om, at det vil kunne føre til en bortvisning, hvis det gentog sig.

Mulige konsekvenser af en bortvisning

Du får kun løn frem til bortvisningsdatoen. I nogle tilfælde vil din arbejdsgiver tilbageholde din sidste løn i det tilfælde af, at der bliver rettet et erstatningskrav mod dig for misligholdelsen.

Derudover vil du få karantæne fra dagpenge, hvis du søger dagpenge fra a-kassen.

Det skal du gøre, hvis du bliver bortvist:

 • Først skal du være helt sikker på, om du er blevet bortvist. Hvis din arbejdsgiver har bedt dig om at gå hjem, og du ikke har fået noget på skrift, er det vigtigt, at du straks kontakter os for nærmere rådgivning.
 • Få bortvisningen på skrift, så du undgår misforståelser.
 • Kontakt os med det samme. Det er vigtigt, at vi får reageret straks over for din arbejdsgiver, hvis vi mener bortvisningen er uberettiget. Hvis der ikke bliver reageret, kan du miste en eventuel erstatning eller godtgørelse.
 • Meld dig ledig. Selv om bortvisningen er uberettiget, er det vigtigt at du melder dig ledig på Jobcentret med det samme. Viser det sig senere, at bortvisningen er berettiget, kan du kun afvikle en karantæne i a-kassen i en periode, hvor du er meldt ledig hos jobcentret og i a-kassen.

Uberettiget bortvisning

Er bortvisningen uberettiget, kan vi hjælpe dig med at få erstatning for den løn, du skulle have haft i en opsigelsesperiode og måske en godtgørelse for urimelig afskedigelse.


Vil du selv sige op?

Dit arbejdsliv er en væsentlig del af hele din tilværelse. Og af dig. Har du ikke længere lyst til at tage af sted på arbejde om morgenen, har du har altid ret til at sige din stilling op med det opsigelsesvarsel, der gælder i din ansættelseskontrakt. Det gælder også, selvom du er sagt op og er i en opsigelsesperiode.

Er du ansat som elev efter Erhvervsuddannelsesloven, gælder der særlige regler. Se mere her.

Vær dog opmærksom på, at hvis du opsiger dit arbejde og gerne vil søge om dagpenge, når opsigelsesperioden er slut, så vil det som udgangspunkt give dig en karantæne, før du kan få udbetalt dagpenge.

Inden du siger dit job op anbefaler vi, at du tager fat i os først. Vi arbejder nemlig for og værner om din trivsel gennem hele dit arbejdsliv, uanset hvad du beskæftiger dig med. Både når du føler dig udfordret i jobbet eller drømmer om at springe ud i noget nyt. Vi anbefaler derfor, at du booker en arbejdslivssamtale fordi:

 • Det er lettere at finde et nyt job, når du er i job. Vi hjælper dig med at finde ud af, hvad dit næste skridt i dit arbejdsliv skal være, og hvilket job du vil søge.
 • Samtalen kan åbne for nye muligheder både på dit nuværende og kommende job.
 • Vores konsulenter har masser af erfaring i at hjælpe folk til at se deres potentiale og komme tættere på drømmejobbet.
 • Give dig sparring til at tage det næste skridt i dit arbejdsliv.

Vi tilbyder gratis jobskrifte- og karrieresamtaler til medlemmer af Krifa Fagforening.

Læs mere og book en jobskifte-og karrieresamtale.

Hvordan siger jeg mit arbejde op?

Vi anbefaler altid, at du laver en skriftlig opsigelse i to eksemplarer. Du bede din arbejdsgiver om at kvittere med underskrift og dato. Det eksemplar, din arbejdsgiver har underskrevet, beholder du. Det andet eksemplar kan din arbejdsgiver beholde.

På denne måde har du dokumentation for, at du har givet det korrekte varsel, og at din arbejdsgiver har fået opsigelsen til tiden.

Begrundelse

Du behøver ikke at give en begrundelse for din opsigelse.

Opsigelsesvarsel

Din arbejdsgiver har pligt til at skrive dit opsigelsesvarsel i dit ansættelsesbevis. Alternativt skal der være henvist til opsigelsesvarslerne i en overenskomst eller Funktionærloven.

Er du i tvivl om dit varsel, er du velkommen til at kontakte os.

Det skal du gøre i opsigelsesperioden

I din opsigelsesperiode har du pligt til fortsat at være loyal over for din arbejdsgiver, og du skal naturligvis møde på arbejde som normalt.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.