Forside/ .../ Kontanthjælp

Kontanthjælp

Du kan søge kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie. Du kan dog ikke få kontanthjælp, hvis din ægtefælle kan forsørge dig, eller du/I har en formue, som I kan leve af. Du kan først få kontanthjælp fra den dag, du søger om det.


Det skal der til for at få kontanthjælp:

  • Der skal være sket en afgørende forandring i dit liv. Du er fx blevet syg eller er på barsel. Eller du er blevet arbejdsløs, separeret eller skilt
  • Det skal være klart, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie på grund af det, du har været ude for – og at der heller ikke er andre, der kan forsørge dig
  • Du må ikke få penge andre steder fra. Fx må du ikke få dagpenge fra a-kassen eller pension
  • Du og din evt. ægtefælle skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. søge arbejde og tage imod tilbud om arbejde, praktik, kurser mv. fra jobcentret. Hvis du har andre problemer end ledighed, fx er syg, skal du i stedet deltage i behandling og aktiviteter, der kan forbedre din arbejdsevne.

Du må ikke have formue

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtepar.

Formue er fx penge på bankkontoen, værdipapirer, aktier, friværdi i bil og sommerhus. En stor friværdi i ens egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.


Hvis du er gift  

Er du gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Det betyder, at du ikke har ret til kontanthjælp, hvis din ægtefælle tjener mere end det dobbelte af det, man kan få i kontanthjælp.

Hvis din ægtefælle har arbejde, skal kommunen dog se bort fra 26,78 kr. pr.arbejdstime.

Hvis du bor sammen med din kæreste uden at være gift, har det ingen betydning for din kontanthjælp. 


Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse

Er du under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan du ikke få kontanthjælp. I stedet kan du få uddannelseshjælp, som svarer til det, man får i SU. Der er forskellige satser for bl.a. hjemmeboende, udeboende og forsørgere.

Hvis du får uddannelseshjælp, vil kommunen kræve, at du hurtigst muligt går i gang med en uddannelse.


Hvis du er under 30 år og har en uddannelse

Er du under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse, får du mindre i kontanthjælp end dem, der er over 30. Der er forskellige satser for bl.a. hjemmeboende, udeboende og forsørgere.


Hvis du er 30 år eller derover

Er du 30 år eller derover, får du 14.993 kr. om måneden (2018) i kontanthjælp for forsørgere og 11.282 kr. (2018) for ikke-forsørgere.


Fandt du, det du søgte?
Ja
Nej
Ville du have ringet ind, hvis du ikke fandt, hvad du søgte på krifa.dk?
Ja
Nej

Mange tak for din tilbagemelding.

Vi arbejder hele tiden på at gøre krifa.dk bedre, og vi er glade for, at du tog dig tid til at svare os.

Du kan altid benytte dig af vores søgefunktion her på hjemmesiden. Hvis du ønsker, at vi kontakter dig, skal du skrive til os her.